Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
Neįgaliesiems     English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose 2010–2012 m.

 

Informacija apie projekto „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ administravimo ir vykdymo grupės darbą 2010 m. birželio – rugsėjo mėnesiais

1. 2010 m. birželio – rugsėjo mėnesiais įgyvendinant projektą dalyvavo visi projekto administravimo ir vykdymo grupės nariai.

I. Kuriamos Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) įteisinimas:
1. 2010 m. birželio 22 d. Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) specifikacija įregistruota Informacinės visuomenės plėtros komitete. Specifikacijos Nr. IS-180S.

II. Tolesnis Projekto administravimo ir vykdymo grupių formavimas:
1. 2010 m. liepos mėn. Projekto administravimo grupės narė teisininkė Tatjana Švec jos pasiūlymu šalių susitarimu pagal LR DK 125 str. 1 d. atleista iš užimamų pareigų.
2. 2010 m. rugpjūčio 16 d. sudaryta terminuota darbo sutartis su teisininku Mariumi Gruce. Parengti reikalingi jo priėmimo į darbą dokumentai.

III. Klasifikatorių, tezaurų, raktažodžių ir personalijų žodynų kūrimas:
2010 m. birželio–rugsėjo mėn. projekto administravimo ir vykdymo grupių nariai, bendradarbiaudami su Lietuvos muziejais, dirbo rengdami šiuos Lietuvos integraliai muziejų informacinei sistemai reikalingus klasifikatorius ir tezaurus (dalis iš jų buvo toliau tęsiami, dalis buvo pradėta rengti naujai).
Naujai buvo pradėti rengti 6 klasifikatoriai:
1. Lietuvos muziejų klasifikatorius;
2. Eksponatų būklės klasifikatorius;
3. Eksponatų pažeidimų klasifikatorius;
4. Spaudos eksponatų klasifikatorius;
5. Piniginių vienetų klasifikatorius (pradėtas rengti)
6. Metrologijos klasifikatorius (pradėtas rengti);

Toliau buvo rengiami, su muziejais derinami nauja informacija papildomi šie klasifikatoriai ir tezaurai:
1. Eksponatų tipų klasifikatorius;
2. Eksponatų pagaminimo / atlikimo technikų klasifikatorius;
3. Kalbų klasifikatorius;
4. Tautybių klasifikatorius;
5. Spalvų klasifikatorius;
6. Muziejų pavadinimų santrumpų klasifikatorius;
7. Archeologijos tezauras;
8. Istorijos laikotarpių ir meno stilių tezauras;
9. Aprangos tezauras.

Toliau buvo rengiami du žodynai:
1. Raktažodžių žodynas;
2. Personalijų žodynas.

IV. Projekto viešieji pirkimai:
1. 2010 m. birželio mėn. buvo užbaigti rengti projekto viešinimo paslaugos mažos vertės pirkimo konkurso dokumentai. Konkursas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbtas 2010-06-28. Konkursas vykdytas apklausos būdu elektroninėmis priemonėmis. Pasiūlymai buvo pateikti 3 tiekėjams. Visi trys tiekėjai pasiūlymus priėmė. Pasiūlymą pateikė 1 tiekėjas – VšĮ „Vizualinių komunikacijų studija“. 2010 m. liepos 26 d. pasirašyta paslaugos pirkimo-pardavimo sutartis su konkurso laimėtoju – VšĮ „Vizualinių komunikacijų studija“. Liepos – rugpjūčio mėn. konkursų dokumentų kopijos parengtos ir 2010 m. rugpjūčio 3 d. pateiktos Centrinei projektų valdymo agentūrai.
2. 2010 m. birželio – rugsėjo mėn. vyko pasirengimas administracinės bylos dėl sustabdyto viešojo pirkimo atviro konkurso „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimo Lietuvos muziejuose ir susijusių paslaugų“ nagrinėjimo.

V. Projekto viešinimas:
1. Projektas 2010 m. birželio–rugsėjo mėnesiais nuolat buvo viešinamas interneto portale „Lietuvos muziejai“ www.muziejai.lt bei Lietuvos dailės muziejaus interneto leidiniuose „Lietuvos dailės muziejus“ www.ldm.lt ir
2. „Muziejinių vertybių skaitmeniniams www.emuziejai.lt.
3. Projekto administravimo ir vykdymo grupių nariai parengė 6 publikacijas apie LIMIS sistemą, jai kuriamus klasifikatorius, tezaurus, personalijų ir raktažodžių žodynas. Šios publikacijos įtrauktos į LDM filialo LM ISC LIMIS spaudai rengiamą informacinį-metodinį leidinį, skirtą kultūros paveldo objektų skaitmeninimo srityje dirbantiems muziejininkams. Leidinį planuojama išspausdinti 2010 m. lapkričio mėnesį.


Informaciją parengė projekto vadovė Danutė Mukienė

 

 

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2011.08.11