Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
Neįgaliesiems     English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose 2010–2012 m.

 

PROJEKTO „LIETUVOS INTEGRALIOS MUZIEJŲ INFORMACINĖS SISTEMOS (LIMIS) DIEGIMAS LIETUVOS MUZIEJUOSE“ ĮGYVENDINIMAS 2012 M. GRUODŽIO 20–2012 M. GRUODŽIO 31 DIENOMIS

 

2012-12-11 gautas raštas Nr. S-1745 „Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui pagal ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-04-V „Lietuvos kultūra visiems“ iš Informacinės visuomenės plėtros komiteto, kuriame nurodyta, kad LIMIS projekto įgyvendinimui dar skirta 2 906 379,21 litų. Gavus šį raštą, LDM pradėjo rengtis projekto veikloms 2013 metais.

2012-12-20–2012-12-31 įgyvendindami Projektą dirbo visi projekto administravimo ir vykdymo grupės nariai.

I. Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimo Lietuvos muziejuose ir susijusių paslaugų įgyvendinimas

Įgyvendindamas projektą, LDM 2010-11-05 pasirašė „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimo Lietuvos muziejuose ir susijusių paslaugų“ pirkimo-pardavimo sutartį su Tiekėju (pagal jungtinės veiklos sutartį dirbančia įmonių grupe, kuriai priklauso UAB „Sintagma“, UAB „Alna Software“, UAB „Webmedia“ (nuo 2012 m. – UAB „Nortal“), atstovaujama UAB „Alna Software“ direktoriaus Artūro Gruodžio. 2012 m. gruodžio mėnesį paslaugų Tiekėjas užbaigė įgyvendinti sutarties įgyvendinimo metu planuotus atlikti darbus ir, kaip tai numatyta sutartyje, pradėjo vykdyti sukurtos LIMIS sistemos priežiūros darbus.

Įvyko vienas Tiekėjo Projekto priežiūros grupės ir LDM Projekto administravimo ir vykdymo grupės pasitarimas, kuriame patikslintas darbų, kuriuos prioriteto tvarka Tiekėjo projekto priežiūros grupė atliks artimiausiais mėnesiais, sąrašas.

Lietuvos muziejai, kuriuose 2012 m. įdiegta Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema ir kurių duomenys apie eksponatus buvo perkelti iš muziejų turimų neperspektyvių informacinių sistemų į LIMIS sistemą, 2012 m. gruodžio mėnesį pradėjo koreguoti perkeltus duomenis, juos ruošti pateikimui į LIMIS-C duomenų saugyklą ir į LIMIS-K posistemio viešąsias prieigas. Muziejai toliau skaitmenino kultūros paveldo objektus ir ruošė juos pateikimui į LIMIS sistemą.

Lietuvos dailės muziejuje dirbanti Projekto administravimo ir vykdymo grupė 2012 m. gruodžio mėn. pradėjo rengtis Projekto pratęsimo laikotarpiui: pradėjo rengti Projekto viešųjų pirkimų planą 2013 metams, pirkimo sąlygas 2013 m. pradžioje planuojamiems pradėti vykdyti viešiesiems pirkimų konkursams.

2012 m. gruodžio mėn. buvo administruojamas LIMIS portalas www.limis.lt, koreguojama, atnaujinama jame pateikiama informacija lietuvių ir anglų kalbomis.

II. Klasifikatorių, tezaurų, raktažodžių ir personalijų žodynų kūrimas

2012-12-20–2012-12-31 projekto administravimo ir vykdymo grupių nariai, bendradarbiaudami su Lietuvos muziejais, toliau dirbo kurdami Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje įdiegtas klasifikavimo sistemas: klasifikatorius, tezaurus, raktažodžių ir personalijų žodynus. Šios klasifikavimo sistemos toliau buvo pildomos naujomis reikšmėmis, koreguojamos, pagrindinės reikšmės verčiamos į anglų kalbą.

III. LIMIS serverinės priežiūra

2012 m. gruodžio mėn. toliau buvo vykdoma Projekto įgyvendinimo metu įrengtos ir pradėtos eksploatuoti LIMIS serverinės priežiūra.

IV. Projekto viešinimas

Projekto administravimo, vykdymo grupių nariai 2012-12-20–2012-12-31 informaciją apie įgyvendinamą projektą „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ skelbė šiuose LDM filialo LM ISC LIMIS administruojamuose internetiniuose leidiniuose: portale „Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema“ www.limis.lt, „Muziejinių vertybių skaitmeninimas“ www.emuziejai.lt, portale „Lietuvos muziejai“ www.muziejai.lt, LDM interneto leidinyje www.ldm.lt (informacija apie projekto įgyvendinimo eigą čia nuolat skelbiama LIMIS projektui skirtame puslapyje http://www.ldm.lt/LDM/Limis.htm).

Muziejuose toliau buvo platinami projekto įgyvendinimo metu išleisti lankstinukai ir plakatai apie projektą, LIMIS sistemą.

Informaciją parengė LIMIS projekto vadovė Danutė Mukienė

 

 

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2013.07.12