Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
Neįgaliesiems     English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose 2010–2012 m.

 

PROJEKTO „LIETUVOS INTEGRALIOS MUZIEJŲ INFORMACINĖS SISTEMOS (LIMIS) DIEGIMAS LIETUVOS MUZIEJUOSE“ ĮGYVENDINIMAS 2013 M. KOVO 25–BALANDŽIO 29 DIENOMIS

2013-03–25–2013-04-29 Įgyvendindami Projektą, dirbo visi projekto administravimo ir vykdymo grupės nariai.

I. Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimo Lietuvos muziejuose ir susijusių paslaugų įgyvendinimas

2013 m. kovo–balandžio mėnesiais tiekėjai (pagal jungtinės veiklos sutartį dirbanti įmonių grupė, kuriai priklauso UAB „Sintagma“, UAB „Alna Software“, UAB „Webmedia“, atstovaujama UAB „Alna Software“ direktoriaus Artūro Gruodžio), toliau pagal paslaugos pirkimo sutartyse numatytą bei LDM ir tiekėjo suderintą bei patvirtintą tvarką vykdė sukurtos LIMIS sistemos palaikymo ir garantinio aprantavimo darbus.

2013 m. kovo–balandžio mėnesiais LDM vykdė LIMIS sistemos administravimo ir plėtros darbus, Projekto administravimo ir vykdymo grupių nariai registravo tiekėjo informacinėje sistemoje pastebėtas klaidas ir teikė siūlomus dėl sistemos patobulinimo. Pakoregavus pastebėtas klaidas, vyko LIMIS naujų versijų atnaujinimai sistemos testinėje ir gamybinėje aplinkose.

Lietuvos muziejai, kuriuose 2012 m. įdiegta Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema ir kurių duomenys apie eksponatus buvo perkelti iš muziejų turimų neperspektyvių informacinių sistemų į LIMIS sistemą, toliau koregavo duomenis, ruošė juos pateikti ir teikė į LIMIS-C duomenų saugyklą, LIMIS-K posistemio viešąsias prieigas, vykdė naujai gautų ir seniau į muziejus priimtų eksponatų automatizuotą apskaitą, skaitmenino eksponatus. Nuo projekto įgyvendinimo pradžios muziejuose suskaitmeninta 25.500 eksponatų, jų duomenys pateikti į LIMIS sistemą.

Buvo užbaigti vykdyti projekto 2 atviri supaprastinti ir 1 atviras viešasis pirkimo konkursai, su pirkimų konkurso laimėtojais pasirašytos prekių ir paslaugų pirkimo-pardavimo-sutartys.

2013 m. sausio–kovo mėn. buvo administruojamas, aktualia informacija atnaujinamas LIMIS portalas www.limis.lt, koreguojamas jo dizainas. Dalis nacionalinių ir respublikinių muziejų, kuriems įdiegta LIMIS sistema ir sukurtos muziejų elektroninių katalogų viešos prieigos internete, administravo ir aktualia informacija pildė savo LIMIS elektroninių katalogų viešąsias prieigas.

II. Klasifikatorių, tezaurų, raktažodžių ir personalijų žodynų kūrimas

2013-03-25–2013-04-29 projekto administravimo ir vykdymo grupių nariai, bendradarbiaudami su Lietuvos muziejais, LIMIS sistemos priežiūros darbus atliekančiais tiekėjais, toliau dirbo plėtodami Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje įdiegtas klasifikavimo sistemas: klasifikatorius, tezaurus, raktažodžių ir personalijų žodynus. Šios klasifikavimo sistemos toliau buvo pildomos naujomis reikšmėmis, koreguojamos, pagrindinės reikšmės verčiamos į anglų kalbą. Daugiausia dirbta plėtojant Personalijų žodyną, Eksponatų tipų tezaurą, Rinkinių šifrų, Muziejų, Atlikimo technikų, Medžiagų, Mineralų, Įmonių, Temų, siužetų ir dalykų, Vietovių klasifikatorius.

III. Viešieji pirkimai

1. 2013 m. kovo–balandžio mėn. buvo užbaigtas vykdyti supaprastintas atviras pirkimo konkursas „Specializuotos audiogidų ir audio-video gidų įrangos pirkimas“ Šio pirkimo metu pasiūlymus pateikė du tiekėjai: UAB „Audiogidas“ ir UAB „Audiotonas“. Pirkimo komisija, išanalizavusi pasiūlymą, priėmė nutarimą, kad abu tiekėjai atitinka tiekėjams keliamus minimalius kvalifikacinius reikalavimas, abiejų pasiūlymai LDM yra priimtini. Konkurso laimėtoju pagal pirkimo sąlygas pripažintas mažiausią prekių kainą šiame pirkimo konkurse pasiūlęs tiekėjas – UAB „Audiotonas“. 2013-04-05 LDM su UAB „Audiotonas“ pasirašė įrangos pirkimo pardavimo sutartį Nr. 2137 / PER-09/13. Sutartyje nurodyta perkamos įrangos kaina – 180.737,70 Lt (su PVM) ir 149.370,00 Lt (be PVM). Sutartis įsigaliojo 2013-04-08. Sutartis turi būti įgyvendinta per 4 mėnesius nuo jos įsigaliojimo dienos. Pirkimo konkurso dokumentų kopijos 2013-04-11 pateiktos CPVA (rašto Nr. V.5-351).

2. 2013 m. kovo–balandžio mėnesiais buvo užbaigtas vykdyti supaprastintas atviras pirkimo konkursas „Elektroninio muziejų ir ekspozicijų gido (E-gidas) turinio sukūrimas, paruošimas ir įdiegimas į audiogidų įrangą“ pirkimo sąlygos. Pasiūlymus buvo pateikę 6 tiekėjai. Pirkimo konkurso laimėtojų pirkimo komisija pripažino UAB „Elektroninės leidybos namai“. 2013-04-24 d. LDM su UAB „Elektroninės leidybos namai sudarė paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. P-29/13. Sutartyje nurodyta perkamų paslaugų kaina – 272.250,00 Lt (su PVM) ir 225.000,00 Lt (be PVM). Sutartis įsigaliojo 2013-04-24 d. Ji turi būti gyvendinta per 8 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo laiko. Pirkimo dokumentų kopijos 2013-04-29 pateiktos CPVA (rašto Nr. V.5-394).

3. 2013 m. kovo–balandžio mėn. užbaigtas vykdyti atviras tarptautinis pirkimo konkursas „LIMIS vystymo ir elektroninės paslaugos „Elektroninis muziejų gidas (E-gidas)“ sukūrimas“. Šiame pirkime pasiūlymą pateikė vienas tiekėjas – jungtinė veiklos grupė, atstovaujama UAB „Asseco Lietuva“ pirkimo sąlygos. Šiai grupei priklauso: UAB „Asseco Lietuva“, UAB „Alna Software“, UAB „NORTAL“. 2013-04-23 LDM su UAB „Asseco Lietuva“ pasirašė paslaugos pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2013/04-HX172 / P-30/13. Sutartis įsigaliojo 2013-04-25. Ji turi b9ūtio įgyvendinta per 7 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Sutartyje nurodyta paslaugų pirkimo kaina – 1.745.788,00 (su PVM) arba 1.442.800,00 Lt (be PVM).

III. Audiogidų turinio rengimas

2013 m. kovo–balandžio mėn. buvo parengtas ir su paslaugos tiekėju suderintas audiogidų vadovų tekstų lietuvių ir anglų kalbomis parengimo ir pateikimo tiekėjams (UAB „Elektroninės leidybos namai“) grafikas. Muziejai toliau kaupė informaciją apie eksponatus, pasiūlytus įtraukti į ekspozicijų gidų vadovus, rengė šių eksponatų aprašus, kūrė šių eksponatų metaduomenis LIMIS sistemoje, skenavo, fotografavo eksponatus ir metaduomenis LIMIS sistemoje susiejo su skaitmeniniais vaizdais. LIMIS administravimo ir vykdymo grupės darbuotojai aplankė 3 muziejus, kurių 5 ekspozicijose 2013 m. planuojama įdiegti audiogido paslaugą, surinko informaciją, skirtą audiogido turiniui sukurti ir parengė 5 ekspozicijų, kuriuose bus diegiama audiogido paslauga, audiogido turinio lietuviškus tekstus, pradėjo juos versti į anglų kalbą.

IV. LIMIS serverinės priežiūra

2013-03–25–2013-04-29 toliau buvo vykdoma Projekto įgyvendinimo metu įrengtos ir pradėtos eksploatuoti LIMIS serverinės priežiūra.

V. Projekto viešinimas

Projekto administravimo, vykdymo grupių nariai 2013-03–25–2013-04-29 informaciją apie įgyvendinamą projektą „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ skelbė šiuose LDM filialo LM ISC LIMIS administruojamuose internetiniuose leidiniuose: portale „Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema“ www.limis.lt, „Muziejinių vertybių skaitmeninimas“ www.emuziejai.lt, portale „Lietuvos muziejai“ www.muziejai.lt, LDM interneto leidinyje www.ldm.lt (informacija apie projekto įgyvendinimo eigą čia nuolat skelbiama LIMIS projektui skirtame puslapyje http://www.ldm.lt/LDM/Limis.htm).

Muziejuose toliau buvo platinami projekto įgyvendinimo metu išleisti lankstinukai ir plakatai apie projektą, LIMIS sistemą.

VI. Muziejų darbuotojų konsultavimas darbo su LIMIS klausimais

2013 m. kovo–balandžio mėn. nuolat buvo teikiamos konsultacijos muziejams, dirbantiems arba planuojantiems pradėti dirbti su LIMIS informacine sistema. Muziejų darbuotojai buvo konsultuojami muziejuose, LDM filiale LM ISC LIMIS, taip pat ir telefonu bei el. paštu.

Informaciją parengė LIMIS projekto vadovė Danutė Mukienė


 

 

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2013.07.15