Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
Neįgaliesiems     English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose 2010–2013 m.

 

INFORMACIJA APIE PROJEKTO „LIETUVOS INTEGRALIOS MUZIEJŲ INFORMACINĖS SISTEMOS (LIMIS) DIEGIMAS LIETUVOS MUZIEJUOSE“ VEIKLAS NUO 2013 M. GRUODŽIO 27 IKI 2014 M. SAUSIO 1 DIENOS

2010-03-18 Lietuvos dailės muziejus (LDM) pasirašė projekto „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ (projekto kodas Nr. VP2-3.1-IVPK-04-V-01-005) finansavimo ir administravimo sutartį su Centrine projektų valdymo agentūra (CPVA) ir Informacinės visuomenės plėtros komitetu (IVPK). Projektas pradėtas įgyvendinti iš karto po sutarties pasirašymo.

2012-02-27 LDM, CPVA ir IVPK pasirašė „Susitarimą dėl projekto Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ (projekto kodas Nr. VP2-3.1-IVPK-04-V-01-005) finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimo“. Joje nurodyta, kad projekto įgyvendinimo veiklų pabaigos data – 2012-12-31.

2013-01-30 LDM, CPVA, IVPK pasirašė „Susitarimą dėl projekto „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ projekto kodas Nr. VP2-3.1-IVPK-04-V-01-005, finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimo“, pagal kurį projekto įgyvendinimas pratęstas iki 2013 m. gruodžio 31 d., o Projekto biudžete nustatyta didžiausia Projekte tinkamų finansuoti išlaidų suma – 9.906.378,85 litai.

Įgyvendinant Projektą 2013-12-27–2013-12-31 dirbo visi projekto administravimo ir vykdymo grupės nariai.

Nacionaliniuose ir respublikiniuose muziejuose, kuriuose 2013 m. buvo įdiegta LIMIS audiogido paslauga ir kuriems buvo perduoti QR kodų ženklai, QR kodų ženklų skaitytuvai, ekspozicijose esantys į LIMIS audiogido eksponatai buvo pažymimi QR kodų ženklais, audiogidų tekstų eilės numeriais. LIMIS audiogidų paslaugos teikimo metu sukurti vaizdo, garso įrašai buvo rengiami jų susiejimui su eksponatų aprašais LIMIS sistemoje (vaizdo, garso įrašai buvo karpomi, kompresuojami LM ISC LIMIS) ir pradėti perduoti muziejams. Muziejų darbuotojai juos pradėjo susieti su atitinkamų eksponatų, kurių duomenys suvesti į LIMIS sistemą, aprašais ir pradėti viešinti LIMIS mobilioje aplikacijoje.

LIMIS portale užbaigtos sukurti visų ekspozicijų, kuriose įdiegta LIMIS audiogido paslauga, virtualios parodos (kuriant jas panaudota LIMIS sistemoje aprašytų į LIMIS audiogidus įtrauktų eksponatų informacija (tekstai ir skaitmeniniai vaizdai).

I. Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimo Lietuvos muziejuose ir susijusių paslaugų įgyvendinimas
2013 m. gruodžio mėnesį tiekėjai (pagal 2010 m. sudarytos jungtinės veiklos sutartį dirbanti įmonių grupė, kuriai priklauso UAB „Sintagma“, UAB „Alna Software“, UAB „Nortal“) pagal paslaugos pirkimo-pardavimo sutartį vykdė sukurtos LIMIS sistemos palaikymo ir garantinio aprantavimo darbus.
2013 m. gruodžio mėnesį LDM vykdė LIMIS sistemos administravimo ir plėtros darbus, Projekto administravimo ir vykdymo grupių nariai registravo tiekėjo informacinėje sistemoje pastebėtas klaidas ir teikė siūlomus dėl sistemos patobulinimo. Pakoregavus pastebėtas klaidas, įdiegta nauja LIMIS versija sistemos testinėje ir gamybinėje aplinkose, ištaisytų klaidų ir naujai realizuotų pakeitimų testavimas.
Lietuvos muziejai, kuriuose 2012–2013 m. įdiegta Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema ir kurių duomenys apie eksponatus buvo perkelti iš muziejų turimų neperspektyvių informacinių sistemų į LIMIS sistemą, toliau koregavo duomenis, ruošė juos pateikti ir teikė į LIMIS-C duomenų saugyklą, LIMIS-K posistemio viešąsias prieigas, vykdė naujai gautų ir seniau į muziejus priimtų eksponatų automatizuotą apskaitą, skaitmenino eksponatus. Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki 2013 m. sausio 1 d. muziejuose buvo suskaitmeninti 61 268 eksponatai, jų duomenys pateikti į LIMIS sistemos duomenų bazes (LIMIS-M posistemio ir / arba LIMIS-C posistemio), iš jų iki 2013 m. sausio 1 d. paviešinta buvo 22 545.
2013 m. gruodžio mėnesį buvo administruojamas, aktualia informacija atnaujinamas LIMIS portalas www.limis.lt. Dalis nacionalinių ir respublikinių muziejų, kuriems yra įdiegta
LIMIS sistema ir yra sukurtos muziejų elektroninių katalogų viešosios prieigos internete, administravo ir aktualia informacija pildė savo LIMIS elektroninių katalogų viešąsias prieigas.
LIMIS sistemoje sukaupti ir viešinimui, o kartu ir teikimui į kitas duomenų bazes parengti duomenys 2013 m. gruodžio mėnesį buvo teikiami į portalą „Europeana“ www.europeana.eu).

II. „LIMIS vystymo ir elektroninės paslaugos „Elektroninis muziejų gidas (E-gidas)“ sukūrimas“
2013 m. kovo 27 d. sudaryta Jungtinė veiklos grupė, kurią sudaro UAB „Asseco Lietuva“, UAB „Nortal“ ir UAB „Alna Software“, pagal LDM ir šios jungtinės veiklos grupės 2013 m. balandžio 23 d. pasirašytą sutartį Nr. 2013/04-HX172 / P-30/13 gruodžio mėnesį vykdė 2013 m. sukurtų ir į LIMIS įdiegtų naujų funkcionalumų bei elektroninės paslaugos „Elektroninis muziejų gidas (E-gidas)“ priežiūros laikotarpio darbus, LM ISC LIMIS darbuotojai analizavo papildomus muziejų poreikius ir juos registravo tiekėjų JIRA informacinėje sistemoje.

III. Klasifikatorių, tezaurų, raktažodžių ir personalijų žodynų kūrimas
2013-12-27–2013-12-31 projekto administravimo ir vykdymo grupių nariai, bendradarbiaudami su Lietuvos muziejais, toliau dirbo plėtodami Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje įdiegtas klasifikavimo sistemas: klasifikatorius, tezaurus, raktažodžių ir personalijų žodynus, plėtojo naujai į sistemą įdiegtas klasifikavimo sistemas. Daugiausia buvo dirbama plėtojant, tobulinant Muziejų, Įmonių, Vietovių klasifikatorius. Personalijų žodyną, Eksponatų tipų tezaurą ir Literatūros šaltinių duomenų bazę.

IV. LIMIS serverinės priežiūra, programinės ir techninės įrangos monitoringas
2013-12-27–2013-12-31 toliau buvo vykdoma Projekto įgyvendinimo metu įrengtos ir pradėtos eksploatuoti LIMIS serverinės priežiūra, daromos atsarginės LIMIS sistemos duomenų bazėje sukauptų duomenų kopijos, vykdomas techninės ir programinės įrangos monitoringas.

V. Projekto viešinimas
Projekto administravimo, vykdymo grupių nariai 2013-12-27–2013-12-31 informaciją apie įgyvendinamą projektą „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ skelbė šiuose LDM filialo LM ISC LIMIS administruojamuose internetiniuose leidiniuose: portale „Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema“ www.limis.lt, „Muziejinių vertybių skaitmeninimas“ www.emuziejai.lt, portale „Lietuvos muziejai“ www.muziejai.lt, LDM interneto leidinyje www.ldm.lt (informacija apie projekto įgyvendinimo eigą čia nuolat skelbiama LIMIS projektui skirtame puslapyje http://www.ldm.lt/LDM/Limis.htm).
Muziejuose buvo platinami projekto įgyvendinimo metu išleisti lankstinukai ir plakatai apie projektą, LIMIS sistemą.
2013 m. gruodžio mėn. buvo rengiama ataskaita CPVA apie projekto įgyvendinimo metu atliktus darbus projekto ir LIMIS sistemos viešinimo srityje.

VI. Muziejų darbuotojų konsultavimas darbo su LIMIS klausimais
2013-12-27–2013-12-31 kiekvieną darbo dieną buvo teikiamos konsultacijos muziejų darbuotojams, jau dirbantiems arba planuojantiems pradėti dirbti su LIMIS informacine sistema. Muziejų darbuotojai buvo konsultuojami muziejuose, LDM filiale LM ISC LIMIS, taip pat ir telefonu bei el. paštu.

Informaciją parengė Danutė Mukienė

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2014.01.24