Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
Neįgaliesiems     English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose 2010–2012 m.

 

PROJEKTO „LIETUVOS INTEGRALIOS MUZIEJŲ INFORMACINĖS SISTEMOS (LIMIS) DIEGIMAS LIETUVOS MUZIEJUOSE“ ĮGYVENDINIMAS 2013 M. BALANDŽIO 29–2013 M. LIEPOS 10 DIENOMIS

Įgyvendinant Projektą 2013-04-29–2013-07-10 dirbo visi projekto administravimo ir vykdymo grupės nariai.

I. LIMIS vystymo ir elektroninės paslaugos „Elektroninis muziejų gidas (E-gidas)“ sukūrimas

2013 m. balandžio 23 d. Lietuvos dailės muziejus pasirašė Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2013/04-HX172 / P-30/13 su tiekėjų jungtine veiklos grupe (jai priklauso UAB „Asseco Lietuva“, UAB „Alna Software“, UAB „Nortal“), kuriai atstovauja UAB „Asseco Lietuva“. Atviro tarptautinio pirkimo konkurso dokumentų kopijos Centrinei projektų valdymo agentūrai perduotos 2013-05-09 (rašto Nr. V.5-427).

2013 m. balandžio–liepos mėnesiais sutartis buvo vykdoma pagal sutarties įgyvendinimo metu parengtą ir 2013-05-13 patvirtintą Projekto reglamentą.

2013-05-14 Tiekėjas pateikė įvadinę ataskaitą. Projekto inicijavimo metu Tiekėjas parengė ir su LDM suderino projekto reglamentą, veiklų ir darbų grafiką, Įvadinio susitikimo protokolą.

2013-06-28 buvo užbaigti vykdyti Analizės ir projektavimo etapo darbai. Tiekėjas pateikė šiuo laikotarpiu numatytus su LDM suderintus dokumentus, Sutarties vykdymo pažangos ataskaitą, paslaugų priėmimo-perdavimo aktą, kurį Tiekėjas ir Lietuvos dailės muziejus pasirašė. Tiekėjai, be jau minėtų darbų, Analizės ir projektavimo laikotarpyje buvo parengti ir su LDM suderinti šie dokumentai:

1. Muziejinių vertybių eksportavimo į viešuosius katalogus funkcinių reikalavimų specifikacija, prototipai;

2. Literatūros, šaltinių aprašymo duomenų bazės ir jos užpildymo valdymo komponentės funkcinių reikalavimų specifikacija, prototipai;

3. LIMIS diegimo 2 naujuose muziejuose, kitų vertybių viešinimo LIMIS-K, elektroninės paslaugos „Elektroninis muziejų ir ekspozicijų gidas (E-gidas)“ funkcinių pakeitimų LIMIS-M/C posistemėse reikalavimų specifikacija, prototipai;

4. Elektroninės paslaugos „Elektroninis muziejų ir ekspozicijų gidas (E-gidas)“ funkcinių reikalavimų specifikacija, prototipai;

5. Viešosios prieigos pakeitimų funkcinių reikalavimų specifikacija, prototipai;

6. Atnaujinta LIMIS specifikacija;

7. Atnaujintas 2010–2012 m. parengtas esybių modelis;

Šio etapo metu Tiekėjas pradėjo vykdyti ir naujų LIMIS funkcionalumų kūrimo (programavimo) darbus.

II. Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimo Lietuvos muziejuose ir susijusių paslaugų įgyvendinimas

2013 m. balandžio–liepos mėnesiais tiekėjai (pagal 2010 m. sudarytos jungtinės veiklos sutartį dirbanti įmonių grupė, kuriai priklauso UAB „Sintagma“, UAB „Alna Software“, UAB „Webmedia“, atstovaujama UAB „Alna Software“ direktoriaus Artūro Gruodžio), toliau pagal paslaugos pirkimo-pardavimo sutartyje numatytą bei LDM ir Tiekėjo suderintą bei patvirtintą reglamentą vykdė sukurtos LIMIS sistemos palaikymo ir garantinio aprantavimo darbus.

2013 m. balandžio–liepos mėnesiais LDM vykdė LIMIS sistemos administravimo ir plėtros darbus, Projekto administravimo ir vykdymo grupių nariai registravo tiekėjo informacinėje sistemoje pastebėtas klaidas ir teikė siūlomus dėl sistemos patobulinimo. Pakoregavus pastebėtas klaidas, vyko LIMIS naujų versijų atnaujinimai sistemos testinėje ir gamybinėje aplinkose.

Lietuvos muziejai, kuriuose 2012 m. įdiegta Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema ir kurių duomenys apie eksponatus buvo perkelti iš muziejų turimų neperspektyvių informacinių sistemų į LIMIS sistemą, toliau koregavo duomenis, ruošė juos pateikti ir teikė į LIMIS-C duomenų saugyklą, LIMIS-K posistemio viešąsias prieigas, vykdė naujai gautų ir seniau į muziejus priimtų eksponatų automatizuotą apskaitą, skaitmenino eksponatus. Nuo projekto įgyvendinimo pradžios muziejuose suskaitmeninta 27.800 eksponatų, jų duomenys pateikti į LIMIS sistemos duomenų bazes (LIMIS-M posistemio ir / arba LIMIS-C posistemio).

2013 m. balandžio–liepos mėnesiais buvo administruojamas, aktualia informacija atnaujinamas LIMIS portalas www.limis.lt, koreguojamas jo dizainas. Dalis nacionalinių ir respublikinių muziejų, kuriems yra įdiegta LIMIS sistema ir yra sukurtos muziejų elektroninių katalogų viešos prieigos internete, administravo ir aktualia informacija pildė savo LIMIS elektroninių katalogų viešąsias prieigas.

III. Klasifikatorių, tezaurų, raktažodžių ir personalijų žodynų kūrimas

2013-04-29–2013-07-10 projekto administravimo ir vykdymo grupių nariai, bendradarbiaudami su Lietuvos muziejais, LIMIS sistemos priežiūros darbus atliekančiais tiekėjais, toliau dirbo plėtodami Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje įdiegtas klasifikavimo sistemas: klasifikatorius, tezaurus, raktažodžių ir personalijų žodynus, kūrė naujas klasifikavimo sistemas, reikalingas muziejams, naujai į projektą įsijungusiems naudos gavėjų teisėmis – Lietuvos švietimo istorijos muziejui ir Lietuvos geologijos muziejui. Daugiausia dirbta plėtojant Personalijų žodyną, Eksponatų tipų tezaurą, Įmonių, Vietovių klasifikatorius.

IV. Audiogidų turinio rengimas

2013 m. balandžio–liepos mėnesiais muziejai toliau kaupė informaciją apie eksponatus, pasiūlytus įtraukti į ekspozicijų gidų vadovus, rengė šių eksponatų aprašus, kūrė metaduomenis LIMIS sistemoje, skenavo, fotografavo eksponatus ir LIMIS sistemoje metaduomenis susiejo su skaitmeniniais vaizdais.
 
LIMIS administravimo ir vykdymo grupės darbuotojai lankėsi ekspozicijose, kuriose 2013 m. planuojama įdiegti LIMIS audiogido paslaugą, rinko informaciją, skirtą audiogido turiniui sukurti. Iki 2013 m. buvo surinkta medžiaga 25 ekspozicijų audiogidams. Sukurti ir su muziejaus suderinti lietuviški tekstai buvo perduodami įgarsinti tiekėjams – UAB „Elektroninės leidybos namai“. Pagal šiuos tekstus buvo pradėti kurti vaizdo įrašai lietuvių gestų kalba. Su muziejais suderinti lietuviški audiogidų vadovų tekstai toliau buvo verčiami į anglų kalbą.

V. LIMIS serverinės priežiūra

2013-04-29–2013-07-10 Toliau buvo vykdoma Projekto įgyvendinimo metu įrengtos ir pradėtos eksploatuoti LIMIS serverinės priežiūra.

VI. Projekto viešinimas

Projekto administravimo, vykdymo grupių nariai 2013-04-29–2013-07-10 informaciją apie įgyvendinamą projektą „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ skelbė šiuose LDM filialo LM ISC LIMIS administruojamuose internetiniuose leidiniuose: portale „Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema“ www.limis.lt, „Muziejinių vertybių skaitmeninimas“ www.emuziejai.lt, portale „Lietuvos muziejai“ www.muziejai.lt, LDM interneto leidinyje www.ldm.lt (informacija apie projekto įgyvendinimo eigą čia nuolat skelbiama LIMIS projektui skirtame puslapyje http://www.ldm.lt/LDM/Limis.htm).

Muziejuose toliau buvo platinami projekto įgyvendinimo metu išleisti lankstinukai ir plakatai apie projektą, LIMIS sistemą.

VII. Muziejų darbuotojų konsultavimas darbo su LIMIS klausimais

2013-04-29–2013-07-10 nuolat buvo teikiamos konsultacijos muziejams, dirbantiems arba planuojantiems pradėti dirbti su LIMIS informacine sistema. Muziejų darbuotojai buvo konsultuojami muziejuose, LDM filiale LM ISC LIMIS, taip pat ir telefonu bei el. paštu, jiems Lietuvos dailės muziejaus patalpose buvo rengiami darbo su LIMIS mokymai.

VIII. projekto įgyvendinimo metu nupirktos kompiuterinės įrangos perdavimas muziejams

2013-04-29–2013-07-10 buvo gauti naujai į projekto įgyvendinimą įsijungusių Lietuvos šveitimo istorijos muziejaus ir Lietuvos geologijos muziejaus prašymai perduoti jiems patikėjimo teise kompiuterinę įrangą, nupirktą šiems muziejams iš LIMIS lėšų. Gavus Kultūros ministerijos sutikimą, su muziejais buvo sudarytos sutartys dėl įrangos perdavimo ir įranga perduota muziejams. Įrangos perdavimo muziejams dokumentų kopijos 2013-06-26 pateiktos Centrinei projektų valdymo agentūrai.

Informaciją parengė LIMIS projekto vadovė Danutė Mukienė
 

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2013.07.15