Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
Neįgaliesiems     English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose 2010–2012 m.

 

PROJEKTO „LIETUVOS INTEGRALIOS MUZIEJŲ INFORMACINĖS SISTEMOS (LIMIS) DIEGIMAS LIETUVOS MUZIEJUOSE“ ĮGYVENDINIMAS 2012 M. RUGSĖJO 25–2012 M. GRUODŽIO 20 DIENOMIS
 

 

Tiekėjų organizuoti duomenų tvarkytojų mokymai Lietuvos dailės muziejuje.
Andriaus Valu
žio nuotr.

2012-09-25–2012-12-20 įgyvendindami Projektą dirbo visi projekto administravimo ir vykdymo grupės nariai.

I. Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimo Lietuvos muziejuose ir susijusių paslaugų įgyvendinimas

Įgyvendindamas projektą, LDM 2010-11-05 pasirašė „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimo Lietuvos muziejuose ir susijusių paslaugų“ pirkimo-pardavimo sutartį su Tiekėju (pagal jungtinės veiklos sutartį dirbančia įmonių grupe, kuriai priklauso UAB „Sintagma“, UAB „Alna Software“, UAB „Webmedia“ (nuo 2012 m. – UAB „Nortal“), atstovaujama UAB „Alna Software“ direktoriaus Artūro Gruodžio. Tiekėjui pateikus sutarties užtikrinimo garantinį raštą, paslauga buvo pradėta teikti. 2010 m. gruodžio 16 d. buvo užbaigtas suderinti Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimo Lietuvos muziejuose ir susijusių paslaugų pirkimo projekto reglamentas, paslaugos atlikimo grafikas. 2012-09-25–2012-12-05, įgyvendinant sutartyje numatytus darbus, jie buvo organizuojami atitinkamai pagal patvirtintą paslaugos teikimo reglamentą ir suderintą darbų grafiką.

2012 m. rugsėjo–gruodžio mėn. buvo užbaigti visi pagrindiniai LIMIS sistemos sukūrimo darbai. Šiuo laikotarpiu daugiausia dėmesio buvo skirta duomenų perkėlimui ir perkeltų duomenų sutikrinimui, testavimui, viešųjų prieigų sukūrimui, duomenų tvarkytojų mokymams, bandomajai eksploatacijai, ekspertizei, dokumentavimui. 2012-12-05 LDM ir paslaugos Tiekėjas pasirašė tarpinius prekių / paslaugų priėmimo-perdavimo aktus Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8. Sutartis įvykdyta. Paslaugos tiekėjas pateikė PVM sąskaitą faktūrą už atliktus LIMIS sistemos sukūrimo darbus.
 

LM ISC LIMIS darbuotojų organizuoti duomenų tvarkytojų mokymai LDM Prano Domšaičio galerijoje. Danutės Mukienės nuotr.

Kadangi Tiekėjų organizuoti duomenų tvarkytojų mokymai pagal LDM ir Tiekėjo sutartį apėmė tik dalį muziejų darbuotojų, kurie dirbs su LIMIS sistema, 2012 m. spalio–gruodžio mėnesiais Vilniuje ir Klaipėdoje papildomai įvyko 5 mokymų užsiėmimai muziejų darbuotojams, kurie dirbs su LIMIS ir ja automatizuotai aprašys muziejuose sukauptas vertybes, suorganizavo Projekto administravimo ir valdymo grupė, LDM filialo LM ISC LIMIS darbuotojai. Jie vedė ir šiuos mokymus. Tokių mokymų poreikis yra gana nemažas ir juos iš LDM vidinių resursų numatoma papildomai organizuoti 2013 metais.
 

2012-12-05 prasidėjo Sistemos priežiūros laikotarpio darbai. Šių darbų atlikimo tvarka buvo aptarta 2012 m. gruodžio mėn. įvykusiame Projekto priežiūros komiteto posėdyje, jame numatytas šio etapo artimiausių darbų eiliškumas.

Lietuvos muziejai, kuriuose 2012 m. įdiegta Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema, 2012 m. rugsėjo–gruodžio mėnesiais toliau vykdė muziejinių vertybių skaitmeninimo darbus, rengė eksponatų metaduomenis, skaitmeninius vaizdus, skirtus saugoti LIMIS sistemos duomenų bazėse ir viešinti. 2012 m. spalio–gruodžio mėn. Projekto administravimo grupė parengė anketą dėl projekto įgyvendinimo metu Lietuvos nacionaliniuose ir respublikiniuose muziejuose suskaitmenintų vertybių. Apklausos rezultatai parodė, kad Projekto naudos gavėjai Projekto įgyvendinimo metu jau iki 2012 m. gruodžio mėn. buvo suskaitmeninę apie 20 tūkst. objektų ir iki 2012-12-31 užbaigs suskaitmeninti visą 2010–2012 m. planuotą jų kiekį – 20 500 eksponatų.

II. Projekto techninė priežiūra

Pagal paslaugos pirkimo-pardavimo sutartyje numatytas sąlygas 2012-09-25–2012-12-17 Lietuvos dailės muziejui Projekto techninės priežiūros paslaugas pagal suderintą grafiką teikė techninės priežiūros grupė, dirbanti UAB „OR Consulting“. 2012-12-17 ši įmonė su LDM pasirašė galutinį paslaugų priėmimo-perdavimo aktą ir pateikė sąskaitą-faktūrą už atliktus darbus.

III. Klasifikatorių, tezaurų, raktažodžių ir personalijų žodynų kūrimas

2012-09-25–2012-12-20 projekto administravimo ir vykdymo grupių nariai, bendradarbiaudami su Lietuvos muziejais, toliau dirbo rengdami Lietuvos integraliai muziejų informacinei sistemai reikalingas klasifikavimo sistemas: klasifikatorius, tezaurus, raktažodžių ir personalijų žodynus – jie toliau buvo pildomi naujomis reikšmėmis, koreguojami, pagrindinės reikšmės verčiamos į anglų kalbą. Perkeliant eksponatų metaduomenis iš muziejų informacinių sistemų į LIMIS ir testuojant perkeltus duomenis, paaiškėjo nemažai naujų poreikių plėtoti jau sukurtas LIMIS klasifikavimo sistemas, pakeisti dviejų klasifikavimo sistemų struktūras ir sukurti 1 naują klasifikatorių. Šiuos darbus kartu su LIMIS sistemos paslaugą teikiančia jungtine veiklos grupe sutarta atlikti LIMIS sistemos priežiūros laikotarpiu.

IV. Kompiuterinės įrangos įsigijimas

Projekto „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ (kodas VP2-3.1-IVPK-04-V-01-005) supaprastinto elektroninėmis priemonėmis vykdyto pirkimo konkurso „Kompiuterinės įrangos pirkimas“ (pirkimo numeris 119571) laimėtoju buvo pripažinta UAB „REO Investment“. 2012 m. gegužės 9 d. su šia įmone pasirašyta Pirkimo-pardavimo sutartis Nr. PR-09/12. Sutartis įvykdyta laiku ir kokybiškai. Gavus iš UAB „REO Investment“ prekes, buvo pradėtos kompiuterinės įrangos, skirtos muziejams, kuriuose 2012 m. įdiegta LIMIS sistema, perdavimo patikėjimo teise procedūros. Kompiuterinės įrangos perdavimas muziejams užbaigtas 2012 m. rugsėjo 24 d. Buvo parengtos ir 2012 m. rugsėjo mėn. pabaigoje VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ pateiktos įrangos perdavimo muziejams dokumentų kopijos.

V. LIMIS serverinės priežiūra

2012 m. rugsėjo–gruodžio mėn. toliau buvo vykdoma Projekto įgyvendinimo metu įrengtos ir pradėtos eksploatuoti LIMIS serverinės priežiūra. Siekiant garantuoti kuo geresnį LIMIS duomenų bazėse sukaupiamų duomenų apie muziejuose saugomas vertybes saugumą, šiuo laikotarpiu papildomai magnetinėse juostose buvo pradėtos daryti ir saugoti į kitą LDM patalpą, kuri yra pritaikyta atsarginėms duomenų kopijoms laikyti, LIMIS bendramuziejinėje duomenų bazėje saugomų duomenų kopijos.

VI. Projekto viešinimas

Konferencijos „LIMIS – žingsnis modernaus ir pasauliui atviro muziejaus link“ akimirka. Andriaus Valužio nuotr.

2012-07-24 d. Lietuvos dailės muziejus ir VšĮ „Vizualinių komunikacijų studija“ pasirašė Susitarimą dėl 2010 m. liepos 26 d. pasirašytos projekto „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ (projekto kodas VP2-3.1-IVPK-04-V-01-005) viešinimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. P-22/10 pakeitimo“ (susitarimo kopija buvo pateikta CPVA).

Projekto administravimo, vykdymo grupių nariai, bendradarbiaudami su VšĮ „Vizualinių komunikacijų studija“ specialistais, 2012-09-25–2012-12-20 informaciją apie įgyvendinamą projektą „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ skelbė LDM filialo LM ISC LIMIS administruojamame informaciniame interneto leidinyje „Muziejinių vertybių skaitmeninimas“ www.emuziejai.lt, portale „Lietuvos muziejai“ www.muziejai.lt, LDM interneto leidinyje www.ldm.lt (informacija apie projekto įgyvendinimo eigą čia nuolat skelbiama LIMIS projektui skirtame puslapyje http://www.ldm.lt/LDM/Limis.htm), naujai projekto įgyvendinimo metu sukurtame portale „Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema“ www.limis.lt.

Projekto administravimo, vykdymo grupių nariai, bendradarbiaudami su VšĮ „Vizualinių komunikacijų studija“ specialistais, 2012-12-10 Vilniuje surengė Projekto konferenciją „LIMIS – žingsnis modernaus ir pasauliui atviro muziejaus link“.

2012 m. gruodžio 14 d. savaitraštyje „Literatūra ir menas“ paskelbtas to paties pavadinimo Projekto vadovės Danutės Mukienės straipsnis. Elektroninė jo versija skelbiama ir internete (interneto svetainė www.culture.lt).

Iki 2012-12-15) VšĮ „Vizualinių komunikacijų studija“ užbaigė įgyvendinti sutartį dėl Projekto viešinimo ir, su LDM pasirašiusi darbų atlikimo-priėmimo aktus, pateikė sąskaitas faktūras už atliktus Projekto viešinimo darbus.
 

Informaciją parengė LIMIS projekto vadovė Danutė Mukienė
 

 

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2013.07.12