Neįgaliesiems     English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 
 

Lietuvos dailės muziejaus metraštis (1996–2014 m.)

LDM leidiniai (nuo 1971 m.) >

LDM Metraštis 17. Straipsnių rinkinys.
Redakcinė kolegija: Romualdas Budrys (pirmininkas), Laima Bialopetravičienė, Vytautas Balčiūnas, Danutė Mukienė, dr. Jūratė Senvaitienė.
Sudarė Danutė Mukienė.

Redaktorės Laura Patiomkinaitė-Čeikė, Danutė Mukienė.
Maketuotoja ir viršelio dailininkė Rūra Mozūraitė.
Iš lietuvių į anglų kalbą vertė Donatas Snarskis
Turinys >
LDM Metraštis 16. Straipsnių rinkinys.
Redakcinė kolegija: Romualdas Budrys (pirmininkas), Laima Bialopetravičienė, Vytautas Balčiūnas, dr. Rūta Janonienė, dr. Rudite Kalnina, akad. Algimantas Miškinis, Danutė Mukienė, habil. dr. Malgorzata Omilanowska, dr. Jūratė Senvaitienė.
Sudarė Danutė Mukienė.

Redaktorė Danutė Mukienė.
Maketuotoja ir viršelio dailininkė Loreta Uzdraitė.
Vertė UAB „Skrivanek vertimų biuras“.
Turinys >
LDM Metraštis 15. Straipsnių rinkinys.
Redakcinė kolegija: Romualdas Budrys (pirmininkas), Laima Bialopetravičienė, Vytautas Balčiūnas, dr. Rūta Janonienė, dr. Rudite Kalnina, akad. Algimantas Miškinis, Danutė Mukienė, habil. dr. Malgorzata Omilanowska, dr. Jūratė Senvaitienė. Sudarė Danutė Mukienė.
Redaktorė Danutė Mukienė. Maketuotoja ir viršelio dailininkė Loreta Uzdraitė. Iš lietuvių į anglų kalbą vertė Agnė Pulokaitė ir UAB „Skrivanek vertimų biuras“. Išleido Lietuvos dailės muziejus 2012. Spausdino UAB „Petro ofsetas“. Tiražas 300 egz.
Turinys >
LDM Metraštis 14. Straipsnių rinkinys.
Redakcinė kolegija: Romualdas Budrys (pirmininkas), Laima Bialopetravičienė, Vytautas Balčiūnas, dr. Rūta Janonienė, dr. Rudite Kalnina, akad. Algimantas Miškinis, Danutė Mukienė, habil. dr. Malgorzata Omilanowska, dr. Jūratė Senvaitienė. Sudarė Danutė Mukienė. Redaktorės: Danutė Mukienė, Vilmantė Levanavičiūtė. Techninė redaktorė (restauravimas) Laima Vedrickienė. Maketuotojas Arūnas Mazalas. Vertėja Ivona Valiukevičiūtė.
Išleido Lietuvos dailės muziejus 2011 m. Spausdino UAB „Petro ofsetas“. Tiražas 300 egz.
Turinys >
LDM Metraštis 13. Straipsnių rinkinys.
Redakcinė kolegija: Romualdas Budrys (pirmininkas), Laima Bialopetravičienė, Vytautas Balčiūnas, dr. Rūta Janonienė, dr. Rudite Kalnina, akad. Algimantas Miškinis, Danutė Mukienė, habil. dr. Malgorzata Omilanowska, dr. Jūratė Senvaitienė. Sudarė Danutė Mukienė. Vyr. redaktorė: Danutė Mukienė. Kalbos redaktorės: Laura Patiomkinaitė, Vilmantė Levanavičiūtė. Techninė redaktorė (restauravimas) Laima Vedrickienė. Maketuotojas Arūnas Mazalas. Vertėjas Andrius Valužis.
Išleido Lietuvos dailės muziejus 2010 m. Spausdino UAB „Petro ofsetas“. Tiražas 500 egz.
Turinys >
LDM Metraštis 12. Straipsnių rinkinys.
Redakcinė kolegija: Romualdas Budrys (pirmininkas), Laima Bialopetravičienė, Vytautas Balčiūnas, dr. Vydas Dolinskas, dr. Rūta Janonienė, dr. Rudite Kalnina, akad. Algimantas Miškinis, Danutė Mukienė, dr. Malgorzata Omilanovska, dr. Jūratė Senvaitienė. Sudarė Danutė Mukienė.
Redaktorės Danutė Mukienė. Kalbos redaktorė Laura Patiomkinaitė. Dizainas Giedrė Ringelevičienė (UAB „Savas takas“ ir Ko). Maketavo Ričardas Birmanas (UAB „Savas takas“ ir Ko). Išleido Lietuvos dailės muziejus 2009 m., 512 p. Spausdino UAB „Petro ofsetas“. Tiražas 500 egz.
Turinys >
LDM Metraštis 11. Straipsnių rinkinys.
Redakcinė kolegija: Romualdas Budrys (pirmininkas), Laima Bialopetravičienė, Vytautas Balčiūnas, dr. Vydas Dolinskas, dr. Rūta Janonienė, dr. Rudite Kalnina, akad. Algimantas Miškinis, Danutė Mukienė, dr. Malgorzata Omilanovska, dr. Jūratė Senvaitienė. Sudarė Danutė Mukienė.
Redaktorės: Danutė Mukienė, Laima Kryževičiūtė, Laura Patiomkinaitė. Dizainas Laimos Prišmontaitės (UAB „Savas takas“ ir Ko. Maketavo Ričardas Birmanas (UAB „Savas takas“ ir Ko).  Išleido Lietuvos dailės muziejus 2008 m., 584 p. Spausdino UAB „Petro ofsetas“. Tiražas 500 egz.
Turinys >
LDM Metraštis 10. Straipsnių rinkinys.
Redakcinė kolegija: Romualdas Budrys (pirmininkas), Laima Bialopetravičienė, Vytautas Balčiūnas,
dr. Vydas Dolinskas, dr. Rūta Janonienė, dr. Rudite Kalnina, akad. Algimantas Miškinis, Danutė Mukienė, dr. Malgorzata Omilanovska, dr. Jūratė Senvaitienė. Sudarė Danutė Mukienė. Redaktorės: Danutė Mukienė, Laima Kryževičiūtė. Dizainas Laimos Prišmontaitės (UAB „Savas takas“ ir Ko. Maketavo Ričardas Birmanas (UAB „Savas takas“ ir Ko). Fotografai: Jovita Ambrazaitytė, Arūnas Baltėnas, Rimantas Jankauskas, Antanas Lukšėnas, Mantas Matuiza, Darius Rudinskas, Mečislovas Sakalauskas, Sandra Satkūnaitė, Vilma Šileikienė. Išleido Lietuvos dailės muziejus 2007 m., 284 p. Spausdino UAB „Petro ofsetas“. Tiražas 500 egz.
Turinys >
LDM Metraštis 9. Straipsnių rinkinys.
Redakcinė kolegija: Romualdas Budrys (pirmininkas), Laima Bialopetravičienė, Vytautas Balčiūnas,
dr. Vydas Dolinskas, dr. Rūta Janonienė, dr. Rudite Kalnina, akad. Algimantas Miškinis, Danutė Mukienė, dr. Malgorzata Omilanovska, dr. Jūratė Senvaitienė. Sudarė Danutė Mukienė. Redaktorės: Danutė Mukienė, Laima Kryževičiūtė. Dizainas Laimos Prišmontaitės (UAB „Savas takas“ ir Ko. Maketavo Ričardas Birmanas (UAB „Savas takas“ ir Ko). Fotografai: Dalius Avižinis, Ignas Končius, Antanas Lukšėnas, Piotras Maciukas, Danutė Mukienė, Vilma Šileikienė, Dalia Tarandaitė. Išleido Lietuvos dailės muziejus 2007 m., 418 p. Spausdino UAB „Petro ofsetas“. Tiražas 500 egz.
Turinys >
LDM Metraštis 8. Straipsnių rinkinys.
Redakcinė kolegija: Romualdas Budrys (pirmininkas), Laima Bialopetravičienė, Vytautas Balčiūnas,
dr. Vydas Dolinskas, dr. Rūta Janonienė, dr. Rudite Kalnina, akad. Algimantas Miškinis, Danutė Mukienė, dr. Jūratė Senvaitienė. Sudarė Danutė Mukienė. Redaktorės: Danutė Mukienė, Laima Kryževičiūtė. Techninė redaktorė Laima Vedrickienė. Dizainas Marijos Mikulskienės. Maketavo Ričardas Birmanas (UAB „Savas takas“ ir Ko). Fotografai: Arūnas Baltėnas, Antanas Lukšėnas, Mečislovas Sakalauskas, Vilma Šileikienė. Išleido Lietuvos dailės muziejus 2006 m. Spausdino UAB „Petro ofsetas“. Tiražas 500 egz.

LDM metraščio (kn.  8) elektroninę versiją skaitykite Mokslinėje elektroninėje bibliotekoje (interneto prieiga http://www.elibrary.lt/inf_res4.phtml?id=38735) >

LDM Metraštis 7. Straipsnių rinkinys.
Redakcinė kolegija: Romualdas Budrys (pirmininkas), Laima Bialopetravičienė, Vytautas Balčiūnas, Jūratė Senvaitienė, Danutė Mukienė, Gediminas Mikelaitis. Sudarė Danutė Mukienė. Fotografai:
Arūnas Baltėnas, Saulius Danilevičius, Rimantas Dichavičius, Antanas Lukšėnas, Danutė Mukienė, Mečislovas Sakalauskas, Dalia Sirgedaitė, Dalia Tarandaitė, Antanas Tranyzas, Adomas Varnas, Stasys Vaitkus. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2005, 480 p.
Turinys >

LDM metraščio (kn. 7) elektroninę versiją skaitykite Mokslinėje elektroninėje bibliotekoje (interneto prieiga http://www.elibrary.lt/inf_res4.phtml?id=12197) >

LDM Metraštis 6. Straipsnių rinkinys.
Redakcinė kolegija: Romualdas Budrys (pirmininkas), Laima Bialopetravičienė, Vytautas Balčiūnas, Jūratė Senvaitienė, Danutė Mukienė, Gediminas Mikelaitis. Sudarė Danutė Mukienė. Fotografai: Sigita Blažiūnaitė, Antanas Lukšėnas,  Danutė Mukienė, Aloyzas Petrašiūnas, Darius Rudinskas, Mečislovas Sakalauskas, Vilma Šileikienė, Bronius Talaikis, Dalia Tarandaitė, Stasys Vaitkus. Vilnius
: Lietuvos dailės muziejus, 2005, 424 p.

Turinys (www.ldm.lt archyvas)>

LDM Metraštis 5. Straipsnių rinkinys. 
Redakcinė kolegija: Romualdas Budrys (pirmininkas), Laima Bialopetravičienė, Ona Mažeikienė, Jūratė Senvaitienė. Sudarė Ona Mažeikienė. Vilnius
: Lietuvos dailės muziejus, 2002.592 p.

Turinys  (www.ldm.lt archyvas) >

LDM Metraštis 4. Straipsnių rinkinys. 
Redakcinė kolegija: Romualdas Budrys (pirmininkas), Laima Bialopetravičienė, Ona Mažeikienė, Stasys Urbonas. Sudarė Ona Mažeikienė. Vilnius
: Lietuvos dailės muziejus, 2001. 364 p.

Turinys  (www.ldm.lt archyvas) >

LDM Metraštis 3. Straipsnių rinkinys.
Redakcinė kolegija: Romualdas Budrys (pirmininkas), Laima Bialopetravičienė, Viktoras Liutkus, Ona Mažeikienė. Sudarė Ona Mažeikienė. Fotografai: Antanas Lukšėnas, Mečislovas Sakalauskas, Stasys Vaitkus. Vilnius
: Lietuvos dailės muziejus, 1999. 420 p.

Turinys (www.ldm.lt archyvas) >

LDM Metraštis 2. Straipsnių rinkinys.
Redakcinė kolegija: Romualdas Budrys (pirmininkas), Laima Bialopetravičienė, Ona Mažeikienė. Sudarė Ona Mažeikienė. Fotografai: Antanas Lukšėnas, Mečislovas Sakalauskas, Stasys Vaitkus. Vilnius
: Lietuvos dailės muziejus, 1998. 487 p.

Turinys  (www.ldm.lt archyvas) >

LDM Metraštis 1. Straipsnių rinkinys.
Redakcinė kolegija: Romualdas Budrys (pirmininkas), Audronė Bliujienė, Kazimieras Gylys
Sudarė Ona Mažeikienė.
Fotografai: Antanas Lukšėnas, Mečislovas Sakalauskas, Stasys Vaitkus.
Dailininkas Kęstutis Grigaliūnas.
Rinko ir maketavo leidykla „Baltos lankos“.
Spausdino AB „Vilspa“. Vilnius : Lietuvos dailės muziejus 1996.

Turinys  (www.ldm.lt archyvas) >

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus. ISSN 1648-8881

Tinklalapis atnaujintas 2015.07.02