English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 
 

Kultūros paveldas – virtualioje erdvėje

Nežinomas dailininkas. Žygimantas Augustas. XVIII a. Medis, drobė, aliejus, 99x77 cm. T-482Lietuvos dailės muziejus kartu su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka ir Lietuvos archyvų departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 1 d. pradėjo vykdyti projektą „Integralios virtualios bibliotekų informacinės sistemos sukūrimas“, kuris yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, įgyvendinant projektą kultūros paveldo portalui www.epaveldas.lt numatyta pateikti 98 000 Lietuvos dailės muziejaus eksponatų vaizdų.

Pirmenybė teikiama muziejaus lituanistikos rinkiniams. Šiai grupei priskirta per 55 000 eksponatų. Joje – muziejuje sukaupti unikalūs grafikos, akvarelės-pastelės rinkiniai. Į šią eksponatų grupę patenka ir unikali bei vertinga senųjų lietuvių liaudies medžio raižinių kolekcija, kurioje saugojami XVlll-XIX a. kūriniai, atspindintys to meto lietuvių liaudies religinę pasaulėžiūrą bei estetinę mąstyseną. Pasirinkimą skaitmeninti lėmė šių kūrinių meninė vertė, daugelio itin prasta fizinė būklė bei būtinybė juos išsaugoti.

Skaitmeninama ir labai įdomi fotografuotinė medžiaga: istorinės ir meninės fotografijos rinkiniai bei ankstyvųjų liaudies meno ekspedicijų nuotraukos. Tai didelę išliekamąją vertę turintys fotodokumentai, kurių dauguma unikalūs ne tik muziejuje, bet ir Lietuvoje, bei yra ypatingai svarbus valstybės istorijos ikonografinis šaltinis.

Muziejaus dokumentų, žemėlapių, brėžinių grupę sudaro pokariu reorganizuotų arba likviduotų kultūros įstaigų doku­mentai, fizinių asmenų archyvai, sukaupti unikalūs XVII–XX a. spaudiniai, piešiniai–brėžiniai, kurie visuomenei iš esmės nėra žinomi, beveik visa medžiaga nėra niekur skelbta.

Bonistikos, sfragistikos, numizmatikos rinkinyje yra XlV–XVII a. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kalyklų monetos, XV–XX a. monetų lobiai, XVI–XX a. lituanistiniai medaliai, XX a. pirmosios pusės bonistika, XVI–XVIII a. Lietuvos amatininkų cechų spaudai bei jų antspaudai lake, vaške, popieriuje.

Tai ypač vertinga medžiaga valstybės istorijos studijoms, lituanistinės heraldikos tyrinėjimams. Tik 12 proc. rinkinio eksponatų buvo kada nors eksponuoti muziejaus ekspozicijose ar parodose.

Skaitmeninamų tekstilės eksponatų grupę sudaro muziejuje sukaupti XVl–XX a. tekstilės ir lietuvių liaudies audinių rinkiniai. Tekstilės dirbiniai, kaip ir kiti organinės kilmės eksponatai, yra neilgaamžiai. Nuolat veikiami šviesos, temperatūros bei drėgmės svyravimų, įvairių biologinių kenkėjų, jie po truputį nyksta. Procesas, akiai dažnai nepastebimas, vyksta nuolat ir negrįžtamai. Todėl tokio paveldo fiksavimas skaitmeninimo priemonėmis yra ypač prasmingas.

Lietuvos dailės muziejus turi didžiausią ir vertingiausią šalyje  XVI–XX  a.   profesionaliosios dailės rinkinį. Jame saugomi kūriniai, per daugelį metų sukaupti įvairių Lietuvos mokslo, meno, visuomeninių ir labdaros organizacijų. Dalis jų kadaise puošė didikų rūmus, valstybės kultūros, meno ir mokslo   veikėjų,   garbingų  miestiečių  namus, Lietuvos bažnyčias ir vienuolynus.

Perkėlus skaitmeninę formą unikaliausius Lietuvos kultūros paveldo kūrinius, juos galės matyti ir gėrėtis kiekvienas, apsilankęs internete. Visuomenei atsivers turtingi Lietuvos dailės muziejaus rinkiniai, kurie lig šiol dėl savo unikalumo, medžiagos trapumo ar blogos fizinės būklės bei dėl griežtų eksponavimo sąlygų buvo sunkiai pasiekiami arba visai neprieinami.

Iliustracija:
Nežinomas dailininkas
Žygimantas Augustas
XVIII a. Medis, drobė, aliejus, 99x77 cm
T-482

Informacija paimta iš
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos
išleisto lankstinio
„Kultūros paveldas – virtualioje erdvėje“
 

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2011.08.11