English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 
 

INFORMACIJA

Konkursas Lietuvos dailės muziejaus filialo „Lietuvos muziejų informacijos ir skaitmeninimo centras“ vedėjo(-os) pareigoms eiti

Biudžetinė įstaiga Lietuvos dailės muziejus (Bokšto g. 5, Vilnius, kodas 190756087) skelbia konkursą muziejaus filialo „Lietuvos muziejų informacijos ir skaitmeninimo centras“ vedėjo(-os) pareigoms eiti.

Pareigybė, kuriai skelbiamas konkursas, reikalinga organizuoti, koordinuoti ir vadovauti Lietuvos dailės muziejaus filialui „Lietuvos muziejų informacijos ir skaitmeninimo centras, organizuoti ir koordinuoti Lietuvos integralios muziejų informacijos sistemos (LIMIS) sukūrimą, įdiegimą Lietuvos muziejuose, priežiūrą ir plėtrą, Lietuvos muziejuose sukauptų kultūros paveldo objektų skaitmeninimu, skaitmeninio turinio kūrimu, saugojimu ir prieiga, informacijos apie Lietuvos muziejų veiklą sklaida Lietuvoje ir užsienyje, muziejinių vertybių skaitmeninimo srityje dirbančių muziejininkų gebėjimų ugdymu.

Pretendentai turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus: turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ne mažesnę kaip penkerių metų darbo Lietuvos muziejuose patirtį, organizacinio darbo bei darbo su kompiuteriais įgūdžius, būti susipažinę su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Lietuvos informacinės visuomenės plėtros strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 8 d. nutarimu Nr. 625, Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 49, Muziejų modernizavimo 2007–2015 metų programa, patvirtinta 2007 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 275, Valstybės informacinių sistemų steigimo ir įteisinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 19 d. nutarimu Nr. 451, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. ĮV-716, Valstybės informacinių sistemų kūrimo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. T-131, Tarptautinio muziejų komiteto (ICOM) rekomendacijomis, LDM statutu, LDM vidaus darbo taisyklėmis, kitais LDM direktoriaus įsakymais, gerai mokėti valstybinę kalbą, turėti gerus darbo įgūdžius elektroninės ir skaitmeninės leidybos srityse.

Dokumentai priimami: Bokšto g. 5, Vilniuje (antras aukštas).

Pretendentas privalo pateikti:

  • prašymą leisti dalyvauti konkurse;

  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas;

  • gyvenimo aprašymą;

  • užpildytą pretendento anketą (galima užpildyti pateikiant dokumentus);

  • savo pranašumų sąrašą, kartu nurodyti dalykines savybes.

Pretendentas dokumentus gali pateikti asmeniškai arba juos atsiųsti registruotu laišku.

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, t. y. nuo 2009 m. birželio 18 d. iki 2009 m. birželio 30 d.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu.

Dėl išsamesnės informacijos apie skelbiamą konkursą galima kreiptis telefonu (8 ~ 5) 262 48 56 ir
el. paštu personalas@ldm.lt.

 

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2011.08.11