Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

2008 m. – dailės konkursas „Lietuvos tūkstantmetis“

Gerbiamieji  dailininkai,

pratęstas Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio premijų dailės konkursui „Lietuvos tūkstantmetis“ teikiamų kūrinių priėmimo laikas. Kūriniai Radvilų rūmuose (Vilniaus g. 22, Vilnius) priimami iki sausio 30 d. (darbo dienomis 10–17 val.). Konkursinė paroda atidaroma ir konkurso laureatai skelbiami  2009 m. vasario 13 d. 16 val. Konkursinė paroda veiks iki 2009 m. balandžio 27 d.  Daugiau žinių apie konkursą Lietuvos dailės muziejaus svetainėje  www.ldm.lt).

Dešinėje – parodos „Lietuvos laikas“ laureatai (iš kairės): Asta Vasiliauskaitė, Nijolė Valadkevičiūtė, Leonas Strioga, Birutė Zokaitytė, Vitolis Trušys

Parodos  „Lietuvos laikas“ atidarymo, spaudos konferencijos akimirkos. Nuotraukoje dešinėje (iš kairės): parodos „Lietuvos laikas, 2007 m.) kuratorė Julija Mušinskienė, Čiurlionio galerijos (Čikaga) valdybos pirmininkas Leonas Maskaliūnas, Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus pavaduotoja Laima Bialopetravičienė, Čiurlionio galerijos Jaunimo centre (Čikaga) direktorė Laima Apanavičienė parodai skirtos spaudos konferencijos metu.
Dalios Sirgedaitės nuotraukos

„Lietuvos tūkstantmetis“ – paskutinė paroda iš penkių parodų ciklo, kurį 2005–2009 m. rengia Lietuvos dailės muziejus ir Čiurlionio galerija (The Art Gallery of Čiurlionis, Inc.), veikianti Lemonte (JAV). Konkursinių parodų tikslas –­­ pasitinkant Lietuvos vardo tūkstantmetį gaivinti ir stiprinti istorinę bei pilietinę savimonę, aktualinti Lietuvos istoriją, išskiriant simbolinius elementus, reikšmingus valstybės ir tautos savivokai, atverti kultūrinės tradicijos savitumą bei vertę ir skatinti šios tradicijos interpretacijas.
 
Pirmoji Radvilų rūmuose Vilniuje surengta ciklo paroda „Lietuvos kelias“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 15-osioms metinėms, parodė, kad daugelis Lietuvos dailininkų nesibaido nacionalinės istorijos diskurso ir neturi kompleksų dėl parodų dedikacijų, klestėjusių sovietmečiu. Parodoje „Lietuvos kelias“ dalyvavę 52 dailininkai beveik proporcingai atstovavo visoms lietuvių dailininkų kartoms; vyriausia dalyvė –­ Juzefa Čeičytė (g. 1922), jauniausias –­­ Gediminas Pranckevičius (g. 1982). Dauguma parodos dalyvių priskirtini prie įdomiausių šiandieninių Lietuvos dailininkų, o Miko J. Šileikio premijų laureatais tapo Jonas Daniliauskas, Audronė Petrašiūnaitė ir Pranas Griušys, Teofilio Petraičio – Emilija Taločkienė, Romualdas Čarna ir Vija Tarabildienė. Aukštą parodos meninį lygį įvertino Čiurlionio galerijos valdyba: skyrė lėšų parodos katalogo leidybai.
 
Pernai rudenį Radvilų rūmuose veikė konkursinė paroda „Lietuvos laikas“. Ne vienas jos dalyvis prisipažino, kad parodoje dalyvauja ne vildamasis laimėti premiją, bet tikėdamasis, kad vėl bus leidžiamas tokio lygio parodos katalogas. Paroda „Lietuvos laikas“ sulaukė 91 dalyvio. Tiek nesitikėta, tad ekspozicijoje teko sutalpinti apie 200 kūrinių – vos ne dvigubai daugiau nei ankstesnėje. Pasirodė visos dabar Lietuvoje kuriančių menininkų generacijos – pradedant aštuoniasdešimtmečiais ir baigiant studentais. Skirtingai nei ankstesniame konkurse, dalyvavo dailininkų ne tik iš sostinės ir iš Kauno, bet ir iš Biržų, Marijampolės, Kėdainių, Kretingos, Panevėžio, Telšių, Utenos. Gerų kūrinių nebuvo mažiau, bet kaip įžiūrėti juos tokioj margybėj? Vertinimo komisija Miko J. Šileikio premijomis įvertino skulptorės Astos Vasiliauskaitės, tapytojos Jūratės Bogdanavičiūtės ir skulptoriaus Leono Striogos kūrinius, Teofilio Petraičio premija už akvarelę ir grafiką skirta Nijolei Valadkevičiūtei, Vitoliui Trušiui ir Birutei Zokaitytei. LDM direktorius ir parodos vertinimo komisijos pirmininkas Romualdas Budrys pažadėjo, kad kitai konkursinei parodai vietos bus skirta tiek, kiek reikės.
 
Per parodos „Lietuvos laikas“ atidarymą paminėtas Čiurlionio galerijos Čikagoje 50-metis. Dalyvavo Lemonte veikiančios Čiurlionio galerijos, šių konkursinių parodų iniciatorės, valdybos pirmininkas Leonas Maskaliūnas ir kitos tuo pačiu vardu pavadintos galerijos (Lithuanian Art Gallery Čiurlionis), veikiančios Jaunimo centre Čikagoje, direktorė Laima Apanavičienė. Abiejų Čiurlionio vardu pavadintų galerijų kelio pradžia –­ 1957 m. spalio 20 d. lietuvių jėzuitų Jaunimo centre Čikagoje atidaryta dailės galerija. Ši institucija, pirmoji tokio pobūdžio mūsų išeivijos istorijoje, tapo svarbiu kultūros centru: telkė po visą pasaulį išsiblaškiusius lietuvių dailininkus, palikusius Lietuvą karui baigiantis, rengė jų kūrybos parodas ir atrinktus geriausius kūrinius kaupė būsimai Nepriklausomai Lietuvai. Vėliau dėl nesutarimų galerija suskilo: viena toliau veikė ir tebeveikia Jaunimo centre, kita 1975 m. atnaujino veiklą „Midland Savings“ banko patalpose. Ši galerija 1977 m. pradėjo skirti premijas bendrų parodų dalyviams, o nuo 1980 m. ėmė teikti ir dailininkų Miko J. Šileikio bei Teofilio Petraičio premijas, įsteigtas pačių dailininkų. Mikas J. Šileikis (1893–1987), kilęs iš Zarasų krašto, į JAV atvyko 1913 m., baigė Čikagos meno institutą, kūrė portretus ir peizažus, amerikiečių paro­dose išgarsėjo kaip „kopų tapytojas“; jis buvo Čiurlionio galerijos signataras, pirmasis jos direktorius, nuolatinis pa­ro­dų rengėjas, dalyvis ir vertintojas, ilgametis Amerikos lietuvių dailininkų sąjungos pirmininkas, „Naujienų“ priedo „Meno žinios“ įkūrėjas ir redaktorius, dailės kritikas, rašytojas, vertėjas. Premiją jis įsteigė siekdamas „paremti Čiurlionio galerijos, Inc., kultūrinę veiklą ir paskatinti mūsų dailininkus kurti bei augti nepelningame jų pašaukime“. Lietuvos savanorio, Kauno meno mokyklos auklėtinio, dailės pedagogo, akvarelininko ir tapytojo Teofilio Petraičio (1896–1978) premija jo valia buvo įsteigta po dailininko mirties iš šiai galerijai patikėto palikimo.
 
Apie keturis dešimtmečius kauptą rinkinį 1999–2000 m. iš banko seifų perdavusi Lietuvai, galerija jautėsi atlikusi misiją ir parodų daugiau nerengė, o likusį premijų fondą nusprendė naudoti toliau: Lietuvos dailės muziejui pasiūlė Vilniuje ir Lemonte 2005–2009 m. kartu rengti ciklą dailės konkursų, o jų laureatams skirti tris Miko J. Šileikio (500, 300, 200 JAV dolerių) premijas už tapybą ir skulptūrą ir tris tokio pat dydžio Teofilio Petraičio premijas už akvarelę ir grafiką. Čiurlionio galerijos valdyba, inicijuodama projektą, priminė išeivijos dailės tradicijas, pirmiausia – premijų mecenavimo ir bendrųjų parodų, kurios buvo populiarios galerijos veiklos pirmaisiais dešimtmečiais, bet senokai nerengiamos. Paaiškėjo, kad išeivijos menininkai aktyvūs ir pasiilgę tokių parodų. 2006 m. Lietuvių dailės muziejuje Lemonte surengtoje konkursinėje parodoje „Išeivijos kelias“ dalyvavo 31 dailininkas, tarp kurių buvo ir „Midland Savings“ banko patalpose rengtų parodų dalyvių, ir vadinamų „trečiabangių“, persikėlusių iš Lietuvos į JAV pastarąjį dešimtmetį. Miko J. Šileikio premijos paskirtos parodose seniai nematytiems Freiburgo dailės ir amatų mokyklos auklėtiniams tapytojui Juozui Mieliuliui ir skulptoriui Ramojui Mozoliauskui; III premija įvertinta Danguolės Jurgutienės tapyba. Teofilio Petraičio premijų už akvarelės ir grafikos kūrinius laureatėmis tapo Giedrė Žumbakienė, Liucija J. Kryževičienė-Hutcheon ir Rimgailė Jonynaitė-Zotovienė, kuri, beje, Čiurlionio galerijos premija buvo apdovanota ir 1984 m. Dar trijų parodos dalyvių kūriniai – Zitos Sodeikos ir Ados Sutkuvienės tekstilė bei Vido Zimkaus kinetinė plastika, sukurti kitomis technikomis, nei numato konkurso nuostatai, įvertinti specialiomis Čiurlionio galerijos premijomis (po 300 JAV dolerių). Galerija finansavo ir parodos „Išeivijos kelias“ katalogo leidybą.
 
Po parodos Lemonte Čiurlionio galerijos jubiliejų konkursine paroda nusprendė pažymėti ir Jaunimo centre veikianti Čiurlionio galerija. Paroda surengta šiemet, vasario 22 dieną. Joje dalyvavo beveik pusšimtis išeivijos dailininkų, o premijas šios parodos laureatams skyrė kultūros, meno mecenatė dailininkė Magdalena Stankūnienė.
Šį rudenį Lemonte bus rengiama ketvirtoji Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio premijų dailės konkurso paroda.
 
Paskutinei ciklo parodai „Lietuvos tūkstantmetis“ 2009-ųjų pradžioje ekspozicines sales atvers LDM Radvilų rūmai. Kviečiame Lietuvos dailininkus ir dailę studijuojantį jaunimą dalyvauti konkursinėje parodoje, o jų tapybos, skulptūros, akvarelės ir grafikos kūrinių Radvilų rūmuose (Vilniaus g. 22) laukiame 2008 m. gruodžio 8–23 d.
 
PARODOS „LIETUVOS TŪKSTANTMETIS“ KONKURSO NUOSTATAI

Išeivijos dailininkų Miko J. Šileikio (1893–1987) ir Teofilio Petraičio (1896-1978)  donuotų premijų dailės kūrinių konkursą „Lietuvos tūkstantmetis“ bendrai organizuoja Lietuvos dailės muziejus ir Čiurlionio galerija (The Art Gallery of Čiurlionis, Inc.), veikianti Lemonte (JAV).

KONKURSO TIKSLAI

Tinkamai pažymėti Lietuvos vardo tūkstantmetį, gaivinti ir stiprinti Lietuvos visuomenės istorinę bei pilietinę savimonę, aktualinti Lietuvos istoriją, išskiriant simbolinius jos elementus, reikšmingus valstybės ir tautos savivokai, atverti šiuolaikinei Lietuvos visuomenei kultūrinės tradicijos savitumą ir vertę, skatinti lietuviškosios kultūrinės tradicijos interpretacijas

KONKURSO SĄLYGOS

Konkursas skelbiamas tapybos, skulptūros, akvarelės ir grafikos kūriniams tema „Lietuvos tūkstantmetis“.

Dalyvauti konkurse kviečiami visi norintys dailininkai profesionalai ir šios profesijos studentai. Vienas konkurso dalyvis gali pateikti 1–3 kūrinius, sukurtus 2003–2008 metais.

Konkurso vertinimo komisija atrenka ir premijuoja šešis dalyvius. Trys Miko J.Šileikio premijos skiriamos už tapybos ar skulptūros kūrinius ir trys Teofilio Petraičio premijos – už akvareles ar grafikos kūrinius. Premijos yra tokios: dvi pirmosios (500 JAV dolerių), dvi antrosios (300 JAV dolerių) ir dvi trečiosios (200 JAV dolerių).

Vertinimo kriterijai: kūriniai vertinami už jų vaizdinę įtaigą, temos atskleidimą, jos interpretacijos originalumą bei meninę kokybę.

Konkursui pateiktus kūrinius vertina Lietuvos dailės muziejaus ir Lietuvos dailininkų sąjungos sudaryta penkių asmenų  vertinimo komisija, į kurią pakviečiami tapytojas, grafikas, skulptorius ir du menotyrininkai.

Konkursinei parodai tapybos, skulptūros, akvarelės ir grafikos kūrinius dailininkai savo lėšomis pristato ar atsiunčia į Lietuvos dailės muziejaus Radvilų rūmus (Radvilų rūmai, Vilniaus g. 22,  01119 Vilnius). Kūriniai turi būti tinkamai paruošti eksponuoti: tapybos kūriniai – įrėminti, grafikos ir akvarelės kūriniai – pasportuoti, įstiklinti ir įrėminti.

Kartu su kūriniais turi būti pateikta raštiška tiksli kūrinių metrika: autoriaus vardas, pavardė, adresai (pašto ir elektroninis), kontaktinis telefonas; kūrinio pavadinimas, sukūrimo metai, medžiaga, technika, matmenys (du matmenys – tapybos ir grafikos kūriniams, trys matmenys – skulptūroms), o kūrinių nugarinėje pusėje užrašyta autoriaus pavardė ir vardas, kūrinio pavadinimas ir jo sukūrimo metai.

Konkursinei parodai  teikiami kūriniai priimami  darbo dienomis 10–17 val.  iki 2009 m. sausio 30 d.   

Konkurso vertinimo komisija iki parodos atidarymo įvertina  konkursui pateiktus dailės kūrinius ir skiria premijas konkurso nugalėtojams. Konkurso laureatai skelbiami  per konkursinės parodos atidarymą 2009 m. vasario 13 d.

Konkursinė paroda veiks 2009 m. vasario 13 d. – balandžio 11 d. 

Po parodos uždarymo dailės kūrinius reikia atsiimti iki 2009 m. balandžio 25 d.         Informaciją teikia konkursinės parodos kuratorė  Julija Mušinskienė – tel.: (8-5) 21214 77, el. paštas: m.julijos@gmail.com

 
Lietuvos dailės muziejaus informacija
 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2011.08.11