Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

 

 
Edukacinė programa moksleiviams „Pažintis su išeivijos daile“
 
2006 m. spalio 3 – lapkričio 19 d.
Tautiškumo atspindžiai

A. Valeška. Kita paveikslo „Freiburgo peizažas“ (1950. Drb., al., 10,2x60. KČDM. Mt 5737) pusė

A. Galdikas. „Ruduo“. 1946–1947

Vytautas Ignas. Antano Mončio
portretas. 1949

Lietuvių dailės istorijos jau neįsivaizduojame be išeivijos dailininkų kūrybos. Daugelis jų, patekę į visiškai naują netradicinę meninę aplinką kūrė, nostalgijos kupinus darbus, tęsė dar prieškario Lietuvoje išugdytas menines tradicijas. Net ir spaudžiami nepriteklių, dailininkai savo kūryboje išlaikė dvasios pusiausvyrą. Dailės ir amatų mokyklos Freiburge įkūrimas (1945–1949) – tai išeivijos sąjūdžio už tautos išlikimą ir tautinį tapatumą dalis, aktyvios dailininkų veiklos rezultatas. Mokyklos iniciatorius ir steigėjas – dailininkas Vytautas Kazimieras Jonynas. Jo suburti dėstytojai buvo lietuviai. Mokykloje dirbo daug ryškių asmenybių: Adomas Galdikas, Viktoras Vizgirda, Alfonsas Valeška, Vytautas Ignas, Vytautas Valius. Apie šiuos bei kitus Freiburge kūrusius dailininkus ir jų įspūdingus darbus moksleiviai sužinos užsiėmimo metu.
 
Baltos mūsų svajos
Freiburgo dailės ir amatų mokykla – tikras menų stebuklas. Ji ypač puoselėjo išeivių dailininkų grafiką. Užsiėmimo metu moksleiviai tyrinės Jonyno, Valiaus, Galdiko grafikos darbus, gilinsis į turtingą meno pasaulį, sužinos, kaip kuriami ekslibriai, knygų viršeliai ir iliustracijos. Praktinėje užsiėmimo dalyje moksleiviai susipažins su įvairia grafikos technika ir vėliau, sugalvoję, kam norėtų skirti „mažosios grafikos" darbelį, patys sukurs po ekslibrį.
 
Geltonos kelionės
Edukacinė tema skirta pažinti Freiburgo meno mokyklos dailininkų tapybos kūrinius, įvairias menines idėjas, spalvinį koloritą spalvinius sąskambius, mėgiamus siužetus dailės kūriniuose. Užsiėmimo metu moksleiviai susipažins su V. Vizgirdos, A. Valeškos, V. Igno kūryba. Praktinėje dalyje, sužinoję apie spalvų teoriją natūraliu būdu (iš kiaušinio trynio ir pigmentų) pasigaminę temperos dažus, mokiniai sukurs spalvingą paveikslą tema: „Saulės skrydis".
 
Žaidimas spalvotais paviršiais
Ši paroda – tarsi platus po vienu stogu kūrusių lietuvių dailininkų kaleidoskopas. Užsiėmimo metu moksleiviai analizuos individualius menininkų stilius, jų kūrybines nuotaikas, spalvinius sąskambius, mėgiamus motyvus. Apžiūrėję skirtingų dailininkų sukurtus vitražų projektus, taip pat sužinos, kaip kuriamas vitražas ir kokia jo paskirtis. Praktinėje užsiėmimo dalyje moksleiviai kurs vitražo eskizus temomis: „Vėjuota diena", „Miškų dievas".
 
Papildoma informacija
Meno pažinimo centre bus eksponuojami šios edukacinės programos metu sukurti moksleivių dailės darbai.
Kiekviena edukacinės programos tema bus adaptuota, atsižvelgiant į moksleivių amžių.
Išsamią informaciją apie visas Meno pažinimo centro edukacines programas rasite internete http://www.ldm.lt. skyrelyje „Edukacija".
LDM Meno pažinimo centras lankytojus priima: antradieniais – šeštadieniais nuo 12 iki 17 val.
Užsiėmimo kaina vienam moksleiviui –1 Lt. Išsamesnė informacija teikiama ir užsakymai priimami tel. (8-5) 212 1477.

 

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2011.08.11