Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
Neįgaliesiems     English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

Lietuvos dailės muziejuje naujai įsigyti eksponatai 2003 m.

 

Loreta Meškelevičienė, Laima Sazonova  

 EKSPONATUS PADOVANOJO: 

 • Dail. Elena Urbaitytė (JAV) – 7 autorinius piešinius anglimi (ED-171.225–171.231).
 • Dail. Liucija Šulgaitė – 2 autorinius keramikinės dekoratyvinės plastikos kūrinius (ED-171.335/1–2).
 • Dail. Vida Krištolaitytė (JAV) – 5 autorinius tapybos kūrinius (ED-171.909–171.913).
  Dail. Tian Fuchui (Kinija) –  2 autorines akvareles (ED-171.332–171.333).
 • Fotografas Vytautas Balčytis – 12 autorinių fotografijų (ED-171.891–171.902
  Fotografas Algimantas Kunčius – 82 autorines fotografijas iš ciklo „Susitikimai“ (ED-171.914–171.995).
 • Pranė Šlutienė (JAV):
  • Oratio de Ferraris tapybos kūrinio „Šv. Jonas Krikštytojas“ kopiją(ED-171.232);
  • 3 dailininkės Jadvygos Dobkevičiūtės-Paukštienės tapybos kūrinius (ED-171.233–171.235);
  • 1 dailininko Vlado Vaitiekūno ir 2 dailininkės Barboros Morkūnienės tapybos kūrinius                                                                                                        (ED-171.238–171.240);
  • 1 dailininko St. Šetkaus akvarelę, 1 dailininko Valentino Ramonio ir 1 dailininko Antano Nako pasteles                                                                                                        (ED-171.236–171.237; 171.241);
  • 5 šiuolaikinių lietuvių grafikų (Domicelės Tarabildienės, Gražinos Didelytės, Aldonos   
      Skirutytės) kūrinius (ED-171.242–171.246);
  • 5 išeivijos lietuvių dailininkų (Martyno Gramonto, Viktoro Petravičiaus, R. Treonio) grafikos
     kūrinius (ED-171.247–171.249, PM-43.740–43.741);
  • 3 išeivijos lietuvių liaudies menininkės Uršulės Astrinės paveikslus iš šiaudų (ED-171.250–171.252
  • 6 įvairių liaudies meistrų sukurtas medines dekoratyvine lėkštes (ED-171.253–171.258
 • Marija Stankus-Saulaitis, vykdydama p. Liudmilos Krasauskienės (JAV)
  testamentą, – lietuvių išeivijos dailininkų šešis tapybos kūrinius:  4 Eduardo Krasausko ir po 1 Juozo Pautieniaus ir Adomo Vingio (ED-171.725–171.731).
 • Regina Kudžmienė ir Marija Vygantienė (JAV) – 6 savo mamos išeivijos dailininkės Reginos Matuzonytės- Ingelevičienės tapybos kūrinius                                                                                                                    (ED-171.903–171.908).
 • Vassia  Kiaulėnas (JAV) testamentu per H.C. Demiris advokatų kontorą:
  • 32 savo vyro išeivijos dailininko Petro Kiaulėno tapybos kūrinius (ED-171.996–172.027);
  • Vytauto Kašubos skulptūrą (ED-172.028/a-c).
 • Nijolė Aleksandra Murelė – 5 dailininko Stasio Vaitkaus pasteles (ED-171.850–171.854).
 • Aurelija Petkevičienė – 27 dailininko Vaclovo Kosciuškos ekslibrisų projektus, iliustracijas ir šaržą (ED-171.855–171.881).
 • Ramutė Rachlevičiūtė – 5 dailininkės Astos Valasevičiūtės iliustracijas ir raižinius (ED-171.845–171.849).
 • Aldona Stravinskienė – 6 odinius maldynus su metalo apkaustais (ED-171.839–171.844).
 • Petras Juozas Kasiulis – 2 odinius maldynus su metalo apkaustais (ED-172.064–172.065).
 • Liaudies meistrai Onutė ir Valdas Gusčiai – 9 autorinius papuošalus (ED-171.779–171.787).
 • Liaudies meistras Rimantas Alvydas Baltrušis – autorinį gintaro vėrinį ir apyrankę (ED-171.788–171.789).
 • Antanas Tranyzas:
  • suvenyrinę dėžutę su gintaro mozaika ir gintarinę sagutę iš Monciškių (171.777–171.778);
  • 9 gintaro ir fosilinių sakų gabaliukus (ED-171.813–171.821);
  • 5 dirbinius iš gintaro imitacijos (plastiko) (PM-43.760–43.764).
 • Romualdas Budrys:
  • 3 Okeanijos šalių ritualines skulptūrėles (171.722–171.724);
  • 11 Baltijos gintaro gabaliukų su inkliuzais (ED-171.802–171.81).
 • S. Podėnas – 7 Baltijos gintaro gabaliukus su inkliuzais ir natūralaus gintaro gabalą (ED-171.790-171.797).
 • Jūratė Senvaitienė – gintaro gabaliuką iš Danijos (ED-171.798).
 • Laima Vaičiulytė – 3 gintaro gabaliukus (ED-171.799–171.801).
 • Jonas Damzen –  3 gintaro gabaliukus su inkliuzais (ED-172.061–172.063).
 • Matilda Jucienė – juostą (ED-171.826).
 • Elena Danutė Politikienė – staltiesę ir staltiesėlę – takelį (ED-171.827; PM-43.765).
 • Marytė Garliauskaitė – sijoną ir skarelę (ED-171.828-171.829).
 • Janina Krupovič – lovatiesę ir staltiesę (ED-171.830-171.831).
 • Irena Kostkevičiūtė – 7 liaudies meno skulptūrėles (ED-171.832-171.838).

LIAUDIES MENO EKSPEDICIJOS ŠIAULIŲ RAJONE METU EKSPONATUS DOVANOJO:

 • Adolfina Jablonskienė – rankšluostinę (ED-171.296).
 • Zofija Radavičienė – rankšluostinę (ED-171.297).
 • Viktorija Valančienė – krepšelį su dangčiu (ED-171.298/a-b).
 • Ona Zorienė – indą su dangčiu (ED-171.299/a-b).
 • Z. Dobrovolskienė – butelį su dviem ąsomis (ED-171.300).
 • Ona Skėrienė – 2 dubenėlius (ED-171.301-171.302).
 • Feliksas Butkus – indą aguonoms trinti (ED-171.303).
 • Genovaitė Goštautienė – pagalvės užvalkalą (ED-171.757).
 • Stanislava Guževičienė – lovatiesę (ED-171.758).
 • Jadvyga Gasickienė – lovatiesę ir skarą (ED-171.759–171.760).
 • Ona Daraškienė – „dirvonėlį“ prie lovos (ED-171.761).
 • Petronėlė Danielienė – rankšluostį (ED-171.762).
 • Genovaitė Vitkauskienė – rankšluostį (ED-171.763).
 • Stanislava Čelkienė – skarą (ED-171.764).
 • Eugenija Jurgaitienė – rankšluostį (ED-171.765).
 • Ona Jurgelienė – pagalvės užvalkalą (ED-171.766).
 • Emilija Matuzienė – staltiesę (ED-171.767).
 • Ona Gulbinienė – rankšluostį (ED-171.768).
 • Zita Žvigaitienė – 8 liaudies meno audinius ir mezginius (ED-171.769–171.776).

EKSPONATUS PERDAVĖ: 

 • Birutė Kėdainytė per LDS:
  • 5 savo brolio dailininko Juozo Kėdainio skulptūras (ED-171.259–171.263);
  • 1 dailininko Juozo Kėdainio ir 19 šiuolaikinių lietuvių dailininkų (Alfonso Matuliausko, Lili
     Janinos Paškauskaitės, Napoleono Petrulio, Algirdo Boso, Rimanto Antano Šulskio,
     Adomo Galdiko, Vlado Vildžiūno, Teodoro Kazimiero Valaičio) piešinių, buvusių
     skulptoriaus dirbtuvėje (ED-171.264–171.283).
 • P. Gudyno restauravimo centras:
  • 2 restauruotus Juozapo Kamarausko grafikos kūriniai ir piešinių albumą, perimtus 1980 m. iš Mokslinės metodinės kultūros paminklų apsaugos inspekcijos (ED-171.312;                                                                         PM-43.758; ED-171.334/1a,b-22/a,b);
  • 2 restauruotas Juozapo Kamarausko akvareles, perimtas 1980 m. iš Mokslinės
     metodinės kultūros paminklų apsaugos inspekcijos (ED-171.313; PM-43.759);
  • Petro Sergijevičiaus paveikslą „Miškas“, rastą restauruojant kitą šio dailininko paveikslą
      (ED-171.732);
  • 24 restauruotus archeologinės keramikos dirbinius, įvairiais metais gautus iš Paminklų
      restauravimo instituto archeologinių tyrinėjimų Vilniaus mieste (ED-171.733–171.756).
 • Paminklų restauravimo institutas – 17 monetų iš archeologinių tyrinėjimų Savičiaus g. Nr.6 (ED-171.295, PM-43.742–43.757).
 • LDM archyvas – 379 šiuolaikinių fotografų nuotraukas, iki šiol saugotas archyve (ED-171.336–171.714).
 • Šiaulių raj. Meškuičių bažnyčia (liaudies meno ekspedicijos metu) – 3 stulas (ED-171.715–171.717).
 • Lietuvos Bankas:
  • du 50-ties litų banknotus ir du 50-ties litų banknotų pavyzdžius (ED-171.718–171.721);
  • dvi progines 200 Lt monetas, skirtas Mindaugo karūnavimo 750-osioms metinėms (ED-171.887–171.888);
  • dvi  progines 50-ties litų monetas, skirtas Vilniaus Katedrai (ED-171.889–171.890);
  • dvi  progines 50-ties litų monetas, skirtas Atėnų XXVIII olimpiados žaidynėms (ED-172.206–172.172.207);
  • dvi Lietuvos Respublikos 2003 m. apyvartinių monetų rinkinius (po 6 monetas) (ED-172.208/1-6–172.209/1-6).    
 • Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija:
  • 5 ikonas, konfiskuotas Vilniaus raj. apylinkės teismo sprendimu (ED-171.882–171.886);
  • ikoną, konfiskuotą Šalčininkų muitinės poste (ED-172.029).

Lietuvos literatūros ir meno archyvas – 282 Romano Sirotskio tekstilės eskizus ir audinių pavyzdžius (ED-172.066/1-3–172.205, ED -172.210–172.325). 

ĮSISENĖJIMO TEISE ĮTRAUKTA
 

 • Kokliai, turėję tik skyriaus apskaitos ar inventoriaus numerius, arba neturėję jokių apskaitos numerių – 11 vnt. (ED-171.284–171.294).
 • 1.m. Jadvygos Nalivaikienės tapybos darbai – 2 vnt. (ED-171.304–171.305).
 • Kryžius su šventais paveikslėliais (rastas patikrinimo metu RC) (ED-171.306).
 • Koplytėlė su Kristaus figūra (ED-171.307).
 • Nežinomo liaudies meistro dekoratyvinė skulptūrėlė „Senių šokis“ (ED-171.308).
 • Liaudies meistrės M. Palionienės tapybos darbas (ED-171.309).
 • Liaudies meno skulptūrėlės – 2 vnt. (ED-171.310-171.311).
 • Akvarelės – 13 vnt. (ED-171.314–171.326).
 • Dailininko Prano Poručio tapybos darbas (ED-171.327).
 • Dailininko Viktoro Vizgirdos „Motinos portretas“ (ED-171.328).
 • Dailininko E. Pšialgovskos „Vyro portreto etiudas“ (ED-171.329).

MUZIEJUS PIRKO:

 • J. Bulhako fotografijų albumą „Vilnius“. 1944 ( ED-171.854/1-84).

 • Nežinomas XIX a. II p. liaudies meistras. Šv. Jonas Nepomukas. Medis, h-113 (ED-171.822).

 • Nežinomas XIX a. II p. liaudies meistras. Šv. Jonas Nepomukas. Medis, polichromija, h-57 (ED-171.823).

 • Nežinomas XIX a. II p. liaudies meistras. Nukryžiuotasis. Medis, h-52 (ED-171.824).

 • Nežinomas XIX a. II p. liaudies meistras. Kristus Nazarietis. Medis, h-41 (ED-171.825).

 • Nežinomas Lietuvos XVIII a. pab. liaudies meistras. Šv. Florijonas. Medis, polichromija, h-90 (ED-172.030).

 • Nežinomas Lietuvos XVIII a. dailininkas. Šv. Florijonas. Medis, h-96. (ED-172.031).

 • Nežinomas XVIII a. liaudies meistras. Kryžius su Nukryžiuotuoju.  Medis, polichromija, h-72 (ED-172.032).

 • Nežinomas XX a. pr. liaudies meistras. Kryžius su Nukryžiuotuoju. Medis, polichromija, h-116 (ED-172.033).

 • Nežinomas XIX a. liaudies meistras. Marija Sopulingoji. Medis, drožimas, polichromija, h-122,5 (ED-172.034).

 • Nežinomas Lietuvos XIX a. pr. dailininkas. Antano Jankevičiaus portretas. Drb., al., 85x67,5 (ED-172.035).

 • Nežinomas Lietuvos XIX a. pr. dailininkas. Teresės Tarnovskos-Jankevičienės portretas. Drb., al., 84x67,5 (ED-172.036).

LIETUVOS NACIONALINĖS DAILĖS GALERIJOS BŪSIMAI EKSPOZICIJAI:

 • Arturas Valiauga. 8 Fotografijų ciklas „Savaitė turi aštuonias dienas“.  Sp. fotografija, 50x50(x8)  (ED-172.037/1-8).
 • Remigijus Treigys:
  • Gatvė. 1993. Tonuota fotografija, 24x53,5  (ED-172.038).
  • Namas prie geležinkelio. 1998. Tonuota fotografija, 18,7x34,6  (ED-172.039).
  • Gatvė su medžiais. 1998. Tonuota fotografija, 18,6x34,7 (ED-172.040).
  • Laukas. 1997. Tonuota fotografija, 18,4x34,8 (ED-172.041).
  • Vagonas 3. 1991. Tonuota fotografija, 18,6x35 (ED-172.042).
 • Egmontas Bžeskas:
  • Autobanas. 1999. Drb., sp. medžio raiž., 84x60 (ED-172.043).
  • Skrydis žemyn. 1998. Pop., sp. medžio raiž., 79,5x59,5 (ED-172.044).
 • Linas Jablonskis:
  • Aš myliu tave, Anna. 1996. Pop., ofortas, 14,5x11,3 (ED-172.045).
  • Be pavadinimo. 1994. Pop., ofortas, 17x22,2 (ED-172.046).
  • Gabriele d‘Annunzio pagerbimas. 1992. Pop., ofortas, 16,2x11,2 (ED-172.047).
  • Laiškai. 20-ties ofortų knyga. 17x21, vaizdas – 7,8x12,5(x20) (ED-172.048/1-20).  Įrišimas Ferdinando Saladžiaus.  
 • Mikalojus Šalkauskas. Sindromas. 1996. Drb., al., 120x130 (ED-172.049).
 • Jonas Gasiūnas. Auksiniai pataikymai virš horizonto. 1994. Skarda, akrilas, 300x470 (ED-172.050).
 • Deimantas Narkevičius. Per ilgai ant paaukštinimo. 1994. Oda, druska, 10x30x24(x2) (ED-172.051/a-b).
 • Mindaugas Navakas. Geras plienas. I–VII. Plienas, tekinimas, frezavimas, 200x30x13; 100x10x10;   120x12x12; 130x10x20; 95x20x20; 90x14x14; 80x20x20 (ED-172.052–172.058).
 • Gintaras Makarevičius. Plaukai. I-IV. Medis, 71x22x22(x4) (ED-172.059/1–4).
 • Eglė Rakauskaitė. Taukuose. DVD 3 dalys. 1998. (ED-172.060/1–3).

 

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2011.08.11