Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
Neįgaliesiems     English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

Lietuvos dailės muziejuje 2002 m. naujai įsigyti eksponatai  

Loreta Meškelevičienė, Laima Sazonova
 
2002 m. Lietuvos dailės muziejaus rinkiniai pasipildė 1492 naujais eksponatais (1333 s. vnt. – pagrindinio rinkinio – ED ir 159 s. vnt. – pagalbinio rinkinio – PM). 638 eksponatus muziejui padovanojo dailininkai ir privatūs asmenys, 799 perdavė įvairios įstaigos ir organizacijos, 33 įtraukti į apskaitą įsisenėjimo teise. Iš kartu su Kolekcininkų asociacija surengtos parodos „Senųjų interjerų meniniai baldai XVI–XIX a.“ muziejus įsigijo 22 eksponatus už 200 tūkst. Lt. Iš muziejaus archyve, fototekoje ir bibliotekoje saugotos foto medžiagos suformuotas naujas Istorinės fotografijos rinkinys – 6455 s. vnt.
 
EKSPONATUS PADOVANOJO:
 • Dail. Jolanta Janavičienė (Australija) – 5 autorines juodosios keramikos dekoratyvines skulptūrėles (ED-169.960–169.964).
 • Dr. Genovaitė Kazokienė (Australija):
  • 153 Australijos ir Okeanijos šalių ritualinius dirbinius ir meno kūrinius (ED-169.798–169.935 ir ED-169.941–169.955);
  • 4 Australijos lietuvių dailininkų (Vlado Kolo, Leekos Kraucevičiūtės-Gruzdeff, Stasio Montvydo ir Leono Urbono) tapybos kūrinius (ED-169.936–169.939);
  • Dailininkės Vilijos Dundienės keramikinį dekoratyvinį dubenį (ED-169.940).
 • Ramona Ratas-Zakarevičienė (Australija) – 2 dailininko Vaclovo Rato grafikos kūrinius (ED-169.965–169.966).
 • Dail. Juzė Katiliūtė (Šveicarija):
  • Dvi dailininko Gabrieliaus Stanulio skulptūras (ED-169.967–169.968);
  • Nežinomo italų XVIII a. dailininko paveikslą mitologine tema (ED-170.637).
 • Kazimieras Skebėra:
  • 4 dailininko Antano Kmieliausko, 1 dailininko Gustavo Vitolio ir 1 nežinomo dailininko tapytus Kazimiero Skebėros portretus (ED-170.532, ED-170.534, ED-170.536-170.539);
  • 1 dailininko Broniaus Uoginto, 1 dailininkės Rūtos Viktorijos Katiliūtės, 2 dailininko Adomo Varno, 1 dailininko Antano Rūkštelės, 1 dailininkės Onos Dokalskaitės tapybos kūrinius (ED-170.533, ED-170.535, ED-170.530-170.550);
  • 1 dailininko Vytauto Kasiulio, 2 dailininko Vytauto Gabriūno ir 1 dailininko Igno Budrio akvarelę (ED-170.551-170.554);
  • vieną monogramisto „M.D.“ 1780 m. tapytą darbą ant medžio lentos „Rašantis vienuolis“ (ED-170.555);
  • 1 dailininkės Aldonos Skirutytės, 1 dailininko Vytauto Kalinausko, 1 dailininkės Vlados Černiauskaitės ir 2 dailininko Sauliaus Ikamo grafikos kūrinius (ED-170.556–170.560).
    
 • Liaudies dailininkė Elena Vaičikauskaitė (neįgali dailininkė, kuri tapo sėdėdama invalido vežimėlyje ir laiko teptuką lūpomis) – 2 autorines akvareles (ED-170.547–170.548).
 • Dail. Magdalena Birutė Stankūnienė (JAV) – 17 autorinių batikų iš ciklo „Žemės Planeta“ ir „Žemynos žemė“ (ED- 170.620–170.636).
 • Aldona Stravinskienė – 235 įvairių autorių margintus margučius (ED-170.648–170.803, PM-43.698–43.718, ED-170.877–170.914 ir PM-43.720–43.739).
 • Dailininkai Sigutė ir Vytautas Valiai – dailininko Telesforo Valiaus iliustruoto Juozo Tysliavos poezijos albumo „Tawa Nouson“ autorinį maketą (ED-170.832/1–52/a–b).
 • Liucija Serapinaitė:
  • Lietuvos kariuomenės daktaro, pulkininko, Vyčio kryžiaus ordino kavalieriaus, Amerikos gydytojų sąjungos garbės nario Kazio Oželio rožančių (ED-170.833);
  • Nežinomo liaudies meistro sukurtą skulptūrėlę „Marija Maloningoji“ (ED-170.834).
 • Vaclovas Stancelis (JAV) – liaudies meistro R. Puzaro medžio skulptūrą „Madona maldoje“ (ED-170.835).
 • Laima Vaičiulytė – apyrankę su gintaro karoliu ir gintaro gabaliuką su inkliuzu (ED-170.859–170.860).
 • Dailininkas Arvydas Každailis – 42 autorines iliustracijas Simono Daukanto knygai „Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“, naujametinį atviruką (ED-170.919–170.961).
 • Giedrė Domicelė Kontvainienė – 94 savo motinos dailininkės Domicelės Tarabildienės grafikos kūrinius (ED-170.962–171.055).
EKSPONATUS MUZIEJUI PERDAVĖ:
 • Čikagos Čiurlionio galerija – lietuvių išeivijos dailininkų 19 tapybos kūrinių ir 4 akvareles (ED-169.775–169.797).
 • Lietuvos bankas – naujo pavyzdžio lietuviškus pinigus:
  • 10 Lt banknotų pavyzdžius – 2 vnt. (ED-169.956–169.957);
  • 20 Lt banknotų pavyzdžius – 2 vnt. (ED-169.958–169.959);
  • 10 Lt progines monetas, skirtas Klaipėdai (iš ciklo „Lietuvos miestai“), – 2 vnt. (ED-170.638–170.639);
  • 1 Lt ir 2 Lt monetas, išleistas 2001 ir 2002 m., – 8 vnt. (ED-170.640–170.647);
  • 5 Lt monetas, skirtas Lietuvos gamtai – 2 vnt. (ED-170.836–170.837);
  • 50 Lt monetas, skirtas Trakų salos piliai (iš serijos „Lietuvos istorijos ir architektūros paminklai“), – 2 vnt. (ED-170.857–170.858).
 • „Lietuvos aido“ galerija:
  • Dailininkės Kazės Zimblytės palikimą:
   • 87 monotipijas (ED-169.969–170.055);
   • 392 grafikos kūrinius (ED-170.056–170.413; ED-170.526–170.529); ED-170.561–170.586; PM–43.694–43.697);
   • 30 tapybos kūrinių (ED-170.414–170.443);
   • 16 akvarelių ir pastelių (ED-170.861–170.876);
   • 3 tekstilės kūrinius (ED-170.916–170.918).
  • Dailininko Vytauto Kalinausko grafikos kompoziciją, dedikuotą K. Zimblytei (ED-170.444).
 • Prano Gudyno restauravimo centras:
  • Konservuotus įvairių žvalgomųjų archeologinių ekspedicijų pajūrio kapinynuose stiklo, gintaro ir metalo radinius: 81 vnt. (ED-170.445–170.525); 105 vnt. (PM-43.584 – 43.691);
  • Konservuotus metalo radinius iš archeologinių Vilniaus Katedros aikštės tyrinėjimų 1940–1941 m.: 13 vnt. (ED-170.839–170.851); 1 vnt. (PM-43.719);
  • Konservuotus metalo radinius iš archeologinių tyrinėjimų Vilniaus g. 41 ir Savičiaus g. 6 – 5 vnt. (ED-170.852–170.856).
 • Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija – konfiskuotas muitinėje vertybes:
  • 5 sidabro dirbinius – 3 taureles, šaukštą ir koštuvėlį arbatžolėms – (ED-170.540–170.544);
  • 2 ikonas (ED-170.545–170.546);
  • du rėmus-kiotus ikonoms (PM-43.692 – 43.693);
  • 6 ištapytas porcelianines dekoratyvines lėkštes iš serijos „Ugnies paukštė“ (ED-170.804–170.809);
  • A. Seidl… pgl. Francą Defrežė (Franz von Deffregger 1835–1921). Madona. Drb., al., 105x68 (ED-170.838);
  • koloną iš ikonostaso (ED-170.915/1–2).
 ĮSISENĖJIMO TEISE Į MUZIEJAUS RINKINIUS ĮTRAUKTA:
 • 33 dailininko Vytauto Kazimiero Jonyno piešiniai (ED-170.587–170.619).
MUZIEJUS NUPIRKO:
 
Iš Meno kūrinių salono-galerijos „Maldis“ baldus, eksponuotus parodoje „Senųjų interjerų meniniai baldai XVI–XIX a.“:
 • Du tripodinius stalelius-stovus. Vidurio Europa, XIX a. II p. Eklektika (ED-170.810–170.811);
 • Baldų komplektą iš 8 dalių. Austrija, XX a. pr. Secesija (ED-170.812–170.819);
 • Indaują. Vakarų Europa, XIX a. II p. Neobarokas (ED-170.820);
 • Vitrininę spintelę. Vidurio Europa, XIX a. II p. (ED-170.821);
 • Sekreterą. XIX a. Ampyras (ED-170.822);
 • Vitriną. Vidurio Europa, XIX a. pab. (ED-170.823);
 • Vitriną. XIX a. Bydermajeris (ED-170.824);
 • Laikrodį. Prancūzija, XIX a. II p. Šarlio Bulio stiliaus imitacija (ED-170.825);
 • Laikrodį su romėno figūra. Vakarų Europa, XIX a. II p. (ED-170.826);
 • Dvi dekoratyvines vazas. Prancūzija, XIX a. II p. (ED-170.827–170.828);
 • Dekoratyvinę vazą. Prancūzija, Sevras, XIX a. II p. (ED-170.829);
 • Dekoratyvinę vazą su liūtu ir dekoratyvinę vazą su drakonu. Kinija, XIX a. vid. (ED-170.830–170.831).

 

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2011.08.11