Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

Lietuvos dailės muziejuje 1999 m. įsigyti eksponatai 

 

Loreta Meškelevičienė, Laima Sazonova

1999 metais Lietuvos dailės muziejus įsigijo 1808 eksponatus – 1465 vienetus pagrindinio rinkinio (ED) ir 343 vienetus pagalbinio rinkinio (PM). Didžiausią dalį įsigytų eksponatų sudaro dailininkų ir privačių asmenų dovanoti meno kūriniai (1273 vnt). Iš įvairių įstaigų ir organizacijų muziejus perėmė 470 eksponatų. Įsisenėjimo teise į muziejaus apskaitą įtraukti 34 eksponatai. Kadangi muziejus šiais metais negavo lėšų naujiems eksponatams, todėl ir nupirktų eksponatų skaičius yra rekordiškai mažas – tik 29 vnt. Jiems įsigyti išleista 18 700 Lt.

Muziejui dovanoti eksponatai

 • Dailininkės Aldonos Ličkutės-Jusionienės dovana: 13 autorinių keramikos kūrinių. ED 166 756–166 768
 • Fotografo Algimanto Kezio dovana: 15 fotografijų iš ciklų „City scapes" ir „Moteris". ED 166 809–166 823
 • Fotografo Vytauto Suslavičiaus dovana: Autorinė fotografija „Senas gandralizdis". ED 166 824
 • 4.  Fotografo Romualdo Rakausko dovana: 25 fotografų – Jono Kalvelio ir Virgilijaus Šontos fotografijos. ED 166 825–166 849
 • Dailininkės Saulutės Stanislavos Kisarauskienės dovana:
  • 9 autoriniai tapybos kūriniai. ED 166 882–166 890
  • 256 autoriniai grafikos kūriniai. ED 167 299–167 554 107 ekslibrisai. ED 167 760–167 866
 • Rimos Ramunės Gailiuvienės dovana: Juozas Banaitis. 19 akvarelių, pastelių; 156 piešiniai. ED 166 931–166 949, ED 166 950–167 099
 • Herdos Lemkės (Vokietija) dovana: Vytautas Kazimieras Jonynas. 33 grafikos kūriniai ir piešiniai. ED 167 100—167 132
 • Įvairių asmenų dovanos, gautos 1998 metų ekspedicijose Alytaus, Lazdijų, Kelmės rajonuose ir Vilniaus mieste: Liaudies tekstilės eksponatai – 28 vnt. ED 167 133–167 160; 57 vnt. PM 41 778^1 834
 • Muziejininkės Aldonos Stravinskienės dovana: Liaudies meno švilpukai ir piešiniai – 18 vnt. ED 167 161–167 178; 7 vnt. PM 41 835^1 841
 • Liaudies menininkės Adelijos Mickuvienės dovana: Jos pačios marginti margučiai – 9 vnt. ED 167179–167183; ED 167 281–167 284
 • Liaudies menininkės Marijos Banikonienės dovana: Jos pačios marginti margučiai – 30 vnt. ED 167 184–167 213
 • Dailininko Toshio Yoshizumi (Japonija) dovana: 3 autoriniai grafikos kūriniai. ED 167 214–167 216
 • Dailininko Kohsei (Japonija) dovana: 3 autoriniai grafikos kūriniai. ED 167 217–167 219
 • Dailininkės Elenos Urbaitytės (JAV) dovana: 13             autorinių skulptūrų. ED 167 268–167 280
 • Liaudies menininkės Irenos Jauniškienės dovana: 14 jos pačios margintų margučių. ED 167 285–167 298
 • Algimanto Statkevičiaus dovana: 26 K. Furmanavičiūtės 1971 metų Varėnos r. kaimo kapinių kryžių piešiniai. PM 41 842–41867.
 • Dailininko Jurgio Šapkaus (JAV) dovana: 10 autorinių tapybos kūrinių. ED 167 555–167 564
 • Joyce Clark (JAV) dovana: Jurgio Šapkaus akvarelė. ED 167 615
 • Dailininkės Aldonos Gustas (Vokietija) dovana: 9 autoriniai grafikos kūriniai. ED 167 565–167 573
 • Aleksandros Kašubienės (JAV) dovana:
  • Vytauto Kašubos skulptūra „Mergaitė iškeltomis rankomis". ED 167 633
  • Audinys „Fantazija", austas akcinėje bendrovėje „Kučinskis – Pabedinskai" Plungėje ir eksponuotas 1930 metų pasaulinėje parodoje Niujorke. ED 167 756
 • Klaipėdos laikrodžių firmos „Laimės tiltas" dovana: 25 laikrodžiai „Citizen". ED 167 634–167 658
 • Lino Mažūno dovana: Sieninis laikrodis. ED 167 659
 • Stasio Gadeikio dovana: Sieninis laikrodis su užrašu „Lietuvos gelžkeliai", ED 167 660
 • Vytauto Jakelaičio dovana: Stalinis laikrodis-žadintuvas su užrašu „J. Dabrila. Mariampolė". ED 167 661
 • nos Nenortienės (JAV) dovana: 16 liaudies meno tekstilės eksponatų. ED 167 744–167 754; ED 167 888–167 892; G. Rislingo raižinys „Flora". ED 167 755
 • Ramonos Ratas-Zakarevičius (Australija) dovana: 3 dailininko Vaclovo Rato-Rataiskio monotipijos. ED 167 757–167 759
 • Dailininko Agniaus Tarabildos dovana: Ofortas „Terra incognita". ED 167 867
 • Dailininkų Kęstučio Vasiliūno ir Robertos Vaigeltaitės dovana: 2 autoriniai grafikos kūriniai. ED 167 868–167 869
 • Dailininko Juragio Burkšaičio dovana: 3 autoriniai grafikos kūriniai. ED 167 244–167 246
 • Dailininkės Irenos Žemaitytės-Geniušienės dovana: Juozo Prapuolenio darbo baldų komplektas, priklausęs prof. Zigmui Žemaičiui (11 vnt.) ED 167 247–167 257
 • Genovaitės Kazokienės (Australija) dovana:
  • 4 Indonezijos iškasamųjų sakų vėriniai. ED 167 258–167 261
  • Australijos aborigenų darbo įrankiai ir suvenyras (4 vnt.). ED 167 893–167 896
 • Svetlanos Rudienės dovana: Gintarinis verpstukas. ED 167 262
 • Dailininko Prano Lapės dovana: Viktoras Vizgirda. Etiudas. ED 167 263
 • Wolfgango Weitschato (Vokietija) dovana: 3 gintaro gabaliukai iš Čekijos, Malaizijos ir Australijos. PM 42 079–42 081
 • Dailininkės Gražinos Degutytės-Švažienės dovana: Autoriniai dekoratyviniai indai (3 vnt.). ED 167 871–167 873
 • Dailininkės Onos Kreivytės-Naruševičienės dovana: Autorinė dekoratyvinė skulptūrėlė. ED 167 874
 • Muziejininkės Danutės Skromanienės dovana: Leokadijos Belvertaitės ir Vaclovo Miknevičiaus keramikos kūriniai (3 vnt.). ED 167 875–167 877
 • Dailininkės Jolantos Janavičienės (Australija) dovana: Autorinės dekoratyvinės lėkštės ir vaza (3 vnt.). ED 167 878–167 880
 • Gražinos Drėmaitės dovana: 3 Sofijos Veiverytės piešiniai. ED 167 881–167 883
 • Gintauto Žalėno dovana: Vytauto Kazimiero Jonyno plakatas „Lietuva", spausdintas „Spindulio" spaustuvėje Kaune 1937 metais. PM 42 051
 • Muziejininkės Laimos Vaičiulytės dovana: Dominikos gintaro gabaliukas ir archeologinio gintaro radiniai iš Monciškių (1 vnt.). ED 167 919
 • Dailininkės Onos Dokalskaitės (JAV) dovana: 7 autoriniai tapybos kūriniai. ED 167 939–167 945
 • Dailininko Yuriko Miyoshi (Japonija) dovana: 12 japonų dailininkų grafikos kūrinių. ED 167 946–167 957
 • Dailininkės Zuzanos Pranaitytės dovana: 193 autoriniai skulptūros, tapybos ir grafikos kūriniai. ED 167 958–168 150
 • Dailininkės Magdalenos Birutės Stankūnienės (JAV) dovana: 19 autorinių batikų. ED 168 151–168 169
 • Dailininkės Vidos Krištolaitytės (JAV) dovana: Autorinis grafikos darbas „Didvyrio liekanos". ED 168 170

Muziejui perduoti eksponatai

 • UAB Paminklų restauravimo institutas perdavė:
  • 4 koklius (XVII–XVIII a.) iš archeologinių tyrinėjimų Vilniaus mieste. ED 166 878–166 881
  • 39 vnt. keraminių dirbinių iš archeologinių tyrinėjimų Vilniaus miesto Savičiaus gatvėje. ED 166 892–166 930
 • Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija perdavė:
  • Ikoną „Švč. Dievo Motinos globa". XX a. ED 167 265
  • Žvaigždžių gaublį ir jūrinius chronometrus (3 vnt.). XX a. vid. ED 167 629–167631
  • Latvių dailininko E. Dalmanio paveikslą „Moteris pajūryje". XX a. I p. ED 167 632
  • Bronzinį kryžių ir ikonėlę (3 vnt.). XIX a. I p. ED 167 884–167 885
  • Krištolinę vazą gėlėms ir saldaininę (3 vnt.). XX a. vid. ED 167 886–167 887
 • Alytaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija perdavė: 19 ikonų. XIX a. pab. – XX a. ED 167 920–167 938
 • LDM Prano Gudyno meno vertybių restauravimo centras perdavė:
  • 25 restauruotas Juozapo Kamarausko akvareles ir grafikos kūrinius, 1980 metais perimtus iš Mokslinės metodinės kultūros paminklų apsaugos inspekcijos. ED 166 729–166753
  • Konservuotus archeologinio gintaro ir žalvario radinius iš įvairių metų žvalgomųjų ekspedicijų pajūryje. 69 vnt. ED 167 574–614, ED 167 616–167 628;
  • 183 vnt. PM 41 868–42 050 Restauruotus ir konservuotus tekstilės ir metalo eksponatus iš 1986 metų archeologinių tyri­nėjimų Vilniaus arkikatedroje. XV–XIX a.
  • 25 vnt. ED 167 897–167 918; 58 vnt. PM 42 052^2 078, PM 42 089–42 114
  • XVIII–XX a. restauruotus baldus, metalo ir skulptūros dirbinius, priimtus 1991 metais iš Vokie­tijos. ED 166 769–166 808, ED 166 850

Įsisenėjimo teise į apskaitą įtraukta:

 • Dvi Gražinos Didžiūnaitytės dekoratyvinės vazos. Stiklas. ED 166 725–166 726
 • Kaklajuostė, kepurėlė ir čempė. XIX a. pab. – XX a. ED 166 727–166 728, PM 41 777
 • Viliaus Jomanto ir Justino Vienožinskio tapybos kūriniai (2 vnt.). ED 166 754–166 755
 • 27 šiuolaikinių lietuvių dailininkų grafikos darbai, akvarelės ir pastelės. ED 166 851–166 877

Įsigyta iš privačių asmenų:

 • Vytautas Kazimieras Jonynas. Dzinguliukai. 1928. Pop., guašas, 18,8x11,3. ED 166 891 2–21.
 • Kazys Daugėla. 20 fotografijų. ED 167 224–167 243
 • Relikvijoriaus averso dalis – rėmelis su Margaritos Antiochietės figūrėle. XV a. pab. – XVI a. I ketv. Sidabras, stiklas, kalimas, kalstymas, liejimas, auksavimas, 14,2x8,1. ED 167 264
 • Giedrė Puodžiukaitytė. Rudens rytas. Vilna, pusvilnė, gobelenas, 139x122. ED 167 266
 • Natūralaus gintaro gabalas, 15x9. ED 167 267
 • Mstislavas Dobužinskis. Scenovaizdžio eskizas. 1932. Pop., litografija, 36,8x44,5. ED 167 870
 • Alfredas Algirdas Jonušas. Papuošalai. Metalas, gintaras. 4 vnt. ED 167 220–167 223.

 

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2011.08.11