Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
Neįgaliesiems     English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

Lietuvos dailės muziejuje 1998 m. įsigyti eksponatai 

 

Loreta Meškelevičienė, Laima Sazonova

1998 metais Lietuvos dailės muziejus įsigijo 2067 eksponatus – 1918 vienetų pagrindinio rinkinio (ED) ir 149 vienetus mokslinio pagalbinio rinkinio (PM) eksponatų. Iš dailininkų, privačių asmenų ir antikvariatų nupirkta 266 ekspo­natai už 258 942 Lt. 681 eksponatą muziejui padovanojo dailininkai ir privatūs asmenys. Muziejus perėmė iš įvairių įstaigų 1102 eksponatus. Įsisenėjimo teise į apskaitą įtraukta 18 eksponatų.

Muziejui dovanoti eksponatai

 • Dailininkės Elenos Jakutytės dovana:

  • Elena Jakutytė. 45 grafikos darbai;

  • Vlada Černiauskaitė. 2 grafikos darbai;

  • Vilius Armalas. Grafikos darbas;

  • Nežinomas dailininkas (P.V.). Grafikos darbas. ED 164 816–164 859; PM 41 629–41 632

  • Japonų dailininkų 6 grafikos kūriniai; Japonų dailininkų 49 kūrinių reprodukcijos. ED 165 040–165 859; PM 41 629–41 632

 • Dailininkės Genovaitės Žilinskaitės dovana: „Vakaras miške"; „Aguonėlės". Gobelenai. ED 164 875–164 876

 • Jurgio Gimbuto (JAV) dovana: Viktoras Vizgirda. Jurgio Gimbuto portretas. Vitražas „Šv. Jurgis". ED 164 878–164 879

 • Aleksandros Kašubienės (JAV) dovana:

  • Vytautas Kašuba. 81 skulptūra. ED 164 880–164 957; PM 41 633–41 634

  • Vytautas Kašuba. 14 medalių

  • Petras Rimša. Medalis. ED 166 595–166 610

  • Vytautas Kašuba. 112 piešinių ir 73 piešinių kopijos. ED 166 611–166 722; PM 41 704–41 776

  • Senovės Egipto sarkofago kaukė

  • Nežinomo Kinijos dailininko reljefinė lenta „Audiencija pas didžiūną". ED 166 723–166 724

 • Liudvikos Dockienės dovana: Konstantinas Dočkus. 11 akvarelių ir 71 grafikos kūrinys. ED 164 958–165 039

 • Jūros Viesulienės (JAV) dovana: Romas Viesulas. 62 grafikos kūriniai. ED 165 046–165 107

 • Genovaitės Kazokienės (Australija) dovana: Australijos ir Ramiojo vandenyno salų 46 meno kūriniai ir ritualiniai atributai. ED 165169–165 206; PM 41 690–41 697

 • Romualdo Budrio dovana:

  • Nežinomas XIX a. pab.–XX a. pr. dailininkas. 8 bronzinės skulptūrėlės. ED 165 940–165 947

  • Adomo Galdiko 5, Pauliaus Augiaus 1 ir Vytauto Kazimiero Jonyno 3 grafikos kūriniai. ED 166 399–166 407

  • Adomo Galdiko 3, Vytauto Kairiūkščio 4 ir Vytauto Kazimiero Jonyno 1 tapybos kūriniai. ED 166 408–166 415

 • Dailininkės Juzefos Čeičytės dovana:

  • Juzefą Čeičytė. 48 tapybos kūriniai;

  • Rimas Zigmas Bičiūnas. 2 tapybos kūriniai. ED 166 325–166 374

 • Lietuvos Respublikos Garbės konsulato Argentinoje dovana: Marija Teresa Casas (Argentina). 4 tapybos kūriniai. ED 166 377–166 380

 • Gražinos Drėmaitės dovana: Jonas Kuzminskis. 2 tapybos kūriniai. ED 166 381–166 382/a,b

 • Ingos Nėnienės dovana: Liaudiška juosta ir skaros skiautė. ED 166 384; PM 41 635

 • Dalios Kučėnienės dovana: Adomas Varnas. 3 piešiniai. ED 166 385–166 387

 • Dailininkės Elenos Urbaitytės (JAV) dovana: Rita Variakojytė–Kiguolienė. Akvarelė. ED 166 388

 • Domicėlės Petrutytės (JAV) dovana: Adomas Varnas. 2 tapybos darbai, 1 grafikos darbas. ED 166 389–166 391

 • Dailininkės Jūratės Urbienės dovana: 7 tarptautinio simpoziumo „Linas vakar, šiandien, rytoj" dalyvių kūriniai. ED 166 392–166 398

 • Austros Puzinienės (JAV) dovana: Povilo Puzino 1933 metų tapybos parodos plakatas. ED 166 546

Muziejui perduoti eksponatai

 • Paminklų restauravimo institutas perdavė:
  • 16 keramikos dirbinių iš archeologinių tyrinėjimų Savičiaus, Mėsinių ir Vilniaus gatvėse. ED 164 860–164 874; 164 877
  • 4 sidabrinius žiedus iš tyrinėjimų prie šv. Stepono ir Pranciškonų bažnyčių. ED 165 992–165 995
 • Lazdijų muitinė perdavė:
  • 64 metalo dirbinius. ED 165 108–165 165; PM 41 685–41 689
  • 2 bronzines ikonėles ir kryžių. ED 165 166–165 168
 • UAB „Kauno keramika" perdavė: 676 keramikos etalonus. ED 165 207–165 241; ED 165 298–165 937
 • Lietuvių fondas (JAV) perdavė: Pranas Domšaitis. 185 tapybos ir 39 grafikos kūrinius. ED 166 104–166 285; 166 375; ED 166 286/ a–b–166 324
 • Vilniaus m. valstybinė mokesčių inspekcija perdavė:
  • 6 stiklo dirbinius. XX a. ED 166 416–166 421
  • 15 metalo dirbinių. XIX–XX a. ED 166 422–166 434; ED 166 383/a–b –162 792
  • 6 medžio dirbinius. XVIII–XX a. ED 166 435–166 440
  • Albumą plokštelėms. XX a. ED 166 441 /a–k
  • 4 laikrodžius (XX a.) ir kompasą (XIX a.). ED166 442–166 446
  • 8 gintaro vėrinius. XX a. ED 166 447–166 454
  • 34 TSRS medalius ir ordinus. ED 166 455–166 488/a–e
  • 42 ikonas. XIX–XX a. ED 166 489–166 530/a–b

Įsisenėjimo teise į apskaitą įtraukta

 • 16 tapybos kūrinių. XVIII–XIX a. ED 166 531–166 545; ED 166 547
 • 2 skulptūros. XVIII a. ED 165 938–165 939

Muziejaus įsigyti iš autorių eksponatai:

 • Alfonsas Būdvytis. 5 fotografijos: Stovintis. 1980; Be pavadinimo (kriaušė). 1996; Du švilpikai. 1996; Bonjour la France. 1997; Natiurmortas. 1991. ED 165 283–165 286; ED 166 376/a–h
 • Alvydas Lukys. Teptukas. 1992. Fotografija. ED 165 287
 • Gintautas Trimakas. Krosnis. 1987. Fotografija. ED 165 288
 • Jolanta Okulič-Kazarinaitė. Dekoratyvinis dubuo. 1997. Molis, glazūros, h–21,5; Vaza. 1997. Molis, glazūros, h–30. ED 165 969–165 970
 • Anicetas Jonutis. Smaragdas. 1991. Pusvilnė, šilkas, gobelenas, 164x275. ED 165 968
 • Medardas Šimelis. Vilniaus amatininkai. Batika, 220x200. ED 166 577
 • Albertas Žulkus. 6 kompozicijos. Gintaras, medis. ED 166 578–166 583
 • Irena Jauniškienė. 7 margučiai. Dažymas, skutinėjimas, kiaurapjūvė technika. ED 166 584–166 590

V.  Muziejaus įsigyti iš privačių asmenų ir antikvariatų eksponatai:

 • Nežinomas dailininkas. Šv. Antanas. XVIII a. Drb., al., 100x130. ED 165 242
 • Augustinas Savickas. Gedimino kalnas Vilniuje. 1955. Drb., al., 89x119. ED 165 949
 • Viktoras Vizgirda. Dominikoniškė. 1942. Kart., al., 21,5x27,2. ED 165 950
 • Halina Naruševičiūtė-Žmuidzinienė. Sodyba. 1934. Kart., al., 24x33,5. ED 165 971
 • Marija Cvirkienė. Po lietaus. 1959. Drb., al., 66x53,5. ED 166 548
 • Neemija Arbitblatas. Paryžius. Drb., al., 54x65. ED 166 591
 • Juozas Olinardas Penčyla. Kasiulio portretas. Drb., al., 47,6x40,5. ED 165 991
 • Antanas Aleksandravičius. Autoportretas. 1927. Medis, 85x55. ED 165 948
 • Petras Vaivada. Autoportretas. XX a. 6 deš. Bronza, 29x24,5. ED 165 967
 • Vytautas Kašuba.
  • 5 gipso reljefai: Moteris su pėdu; Raitelio figūra; Skulptūros alegorija; Michelangelo; Kompozicija. ED 166 548–166 552; ED 166 555
  • 3 medžio reljefai: Vytautas; Raiteliai; Jaunuolio galva. ED 166 553–166 554; ED 166 556; 6 gipso liejimo formos. PM 41 698–41 703
 • Vladislovas Skočyla. Indėnas. Pop., medžio raiž., 21,5x21,5. ED 165 972
 • Valentinas Romanovičius. Trakų pilis. 1940. Pop., vario raiž., 18x14. ED 165 973
 • Adolfas Poplavskis. Gatvė. Pop., medžio raiž., 12,2x16,2. ED 165 974
 • Nežinomas dailininkas. Architekto Vladimiro Dubeneckio portretas. Pop., piešt., akv., 15,8x13,7. ED 165 975
 • Nežinomas dailininkas. Bažnyčia. XX a. Pop., vario raiž., 35x28,2. ED 165 976
 • Valerijonas Galdikas. Vaiko galvutė. 1945. Pop., linoraiž., 23x22,5. ED 165 977
 • Lili Janina Paškauskaitė. Autoportretas. 1945–1946. Pop., medžio raiž., 24,2x20. ED165 978
 • M. Mrozinska. Medžiai. 1926. Pop., medžio raiž., 24,8x17,2. ED 165 979
 • Marijanas Menčinskis. Upė. 1934. Pop., medžio raiž., 17,4x23,7. ED 165 980
 • Idalija Klimaševska. Medis. 1936–1937. Pop., medžio raiž., 14,8x20,6. ED 165 981
 • Natalija Saukovuvna-Boloz. Kaimas. 1937. Pop., medžio raiž., 15,5x20,5. ED 165 982
 • Stanislovas Stolarčikas. Raitelis. 1934. Pop., medžio raiž., 15x19,6; Moteris. 1934. Pop., medžio raiž., 28,3x21,5. ED 165 983–165 984
 • A. Matuškevičius. Pilies vaizdas Pulavuose. Iš Liublino albumo. Pop., litogr., 18,7x25,5. ED 165 985 38–40. 
 • Janas Ceglinskis pagal A. Lerue. 3 litografijos iš Liublino albumo:
  • Medis su Dievo Motina Pulavų saloje;
  • Pulavų pilies vaizdas nuo užutekio;
  • Esterkos pilis prie Kazimiežo. ED 165 986–165 988   
 • Maksimiljanas Fajansas pagal S. Barcikovskį. 2 litografijos iš Kališo albumo:
  • Oranžerija Kališo parke;
  • Bernardinų bažnyčia Kališe. ED 165 989–165 990.    
 • Kokliai. XX a. pr. 9 vnt. Molis, glazūravimas. ED 165 289–165 297
 • Laikrodis su kompasu. XIX a. Metalas, auksavimas, 0 5. ED 165 956
 • Lėkštė. XIX–XX a. pr. Fajansas, antglazūrinė tapyba, 0 24,5. ED 165 964
 • Dvi porinės žvakidės. XIX a. pab. – XX a. pr. Metalas, h–38 (x2). Norblinas. ED 165 965–165 966.
 • Vaza su dangčiu ir padėklu. XIX a. Drezdenas. Porcelianas, lipdyba, tapyba, h-49,7. ED 166 103/a–c
 • Gintarinės dekoratyvinės figūrėlės: Triušis, Gulbė. XX a. pr. ED 166 557–166 558
 • Tualetinis stalelis su veidrodžiu ir sekreteru. Apie 1820 m.. Medis, kaulas, faneravimas, drožyba, 170x107,7x59,3. Vilnius. ED 166 594 60–61.    
 • Algirdas Laucius. 2 dekoratyvinės vazos. 1987. Molis, matinė glazūra, ažūras, h 67,7; h 37,5. ED 166 592–166 593
 • Juostos skambučiui. 2 vnt. XIX a. pab. Aksomas, siuvinėjimas vilna, 159x10,5, kutų 1–16; 156x12,5, kutų 1 22. Metelių bažnyčia. ED 166 575–166 576
 • Kazys Daugėla. 40 fotografijų iš lietuvių išeivių gyvenimo Bavarijoje, Kempteno stovykloje. 1945–1949. ED 165 243–165 28.
 • Nežinomų liaudies meistrų medinės skulptūrėlės. 5 vnt: Šv. Jonas Krikštytojas; Nukryžiuotasis; Karalaitė; Šv. Jurgis ir karalaitė; Pieta. ED 165 951-165 955
 • Liaudies audiniai ir drabužiai. XIX–XX a. pr.: staltiesės – 4 vnt.; rankšluosčiai – 5 vnt.; juostos - 5 vnt.;  sijonas; audinys; skara; pagalvės; užvalkalai - 2 vnt.; gūnelė; marškiniai; lovatiesė; drobulė. ED 165 957-165 963; ED 166 559-166 574 132-238.
 • Liaudies meistrų medinių skulptūrėlių kolekcija. XIX–XX a. pr. 110 vnt. ED 165 996–166102

 

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2011.08.11