Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

PRELIMINARUS PROJEKTO PAVADINIMAS – „LAIKAS – GARSAS IR VAIZDAS“
 
     
     

Trumpa projekto išdėstymo esmė – įvadas:

Nacionalinio Lietuvos dailės muziejaus padalinys Klaipėdoje – Laikrodžių muziejus, veikiantis uostamiestyje nuo 1984 metų, žinomas ir vertinamas kaip reikšminga kultūros paveldo puoselėjimo ir menų sklaidos institucija. Pastaraisiais metais Laikrodžių muziejus, atsiliepdamas į dabarties iššūkius ir kūrybingai panaudodamas šiuolaikinių technologijų teikiamas galimybes, ypač sėkmingai plėtoja edukacines programas bei vykdo novatorišką ekspozicijų atnaujinimą. Klaipėdos laikrodžių muziejų sudaro laikrodžių konstrukcijų vystymosi istorijos ir laikrodžių formų raidos pastovios ekspozicijos, parodinė – konferencijų – renginių salė, edukacinis centras ir parkas.


Labai svarbu, kad sėkmingai planuojamas projektas – Laikrodžių muziejaus parko veikiančių saulės laikrodžių programa, kuri 1984 m. pradėta ir įgyvendinama kaip vieningas ansamblis. Nuo 1989 m. prie muziejaus išlikusioje XVIII a. pab. – XIX a. parko dalyje buvo pradėta formuoti veikiančių saules laikrodžių ekspozicija. Ji yra veikianti ir atskleidžia pagrindinių saulės laikrodžių rūšių veikimo būdus. Rengiant Klaipėdos laikrodžių muziejaus posesijos parko projektą (architektas V. Guogis ir dizaineris R. Martinkus) buvo numatytas ir centrinėje parko dalyje dalinai įrengtas, bet nebaigtas, fontanas. Yra įrengtos fontano vandentiekio, kanalizacijos, lietaus vandens, elektros tiekimo komunikacijos bei vandens rezervuarai ir kitos inžinerinės konstrukcijos. 1984 m. greta esančiame Klaipėdos pašto bokšte buvo įrengtas varpų skambinimo įrenginys – kariljonas, pagamintas tuometineje Vokietijos DR Apoldos varpų gamykloje.

Visi šie trys objektai sėkmingai įaugo į Klaipėdos miesto kultūrini gyvenimą, tapo neatskiriami miesto įvaizdžio dalimi. Didelėmis pastangomis Klaipėdos laikrodžių muziejus yra tapęs svarbiu Klaipėdos miesto ir apskrities kultūros ir reprezentacijos centru – be muziejinių programų ir rūmuose, ir ypač parke vyksta gausūs muzikiniai projektai (varpų muzikos koncertai, festivalių renginiai), etninės kultūros pristatymo renginiai, įvairios kultūros šventės. Muziejaus rūmai tapo svarbiausių reprezentacinių uostamiesčio renginių organizavimo vieta ir naudojami susigiminiavusių miestų oficialiems renginiams, sutarčių pasirašymui ir pan. Parengta laikrodžių muziejaus plėtros daugiafunkcinio projekto vizija „Laikas – garsas ir vaizdas“ yra ambicingas ir novatoriškas sumanymas, susiejantis į autentišką visumą skirtingas galimybes. Todėl jo įgyvendinimas galėtų tapti ypač ryškia Klaipėdos kultūrinės tapatybės atskleidimo išraiška, reprezentuojančia uostamiesčio paveldo ir dabarties meninio gyvenimo darną.

Projekto tikslai:

1. Sukurti vieningą kompleksą „Laikas – garsas ir vaizdas“ sudarant sąlygas miestiečiams ir svečiams turizmui, tame tarpe ir kruizinių laivų didelėms organizuotoms grupėms, miesto kultūriniams renginiams, skatinant kultūrinio paveldo pažinimą, ugdant visuomenes kultūrini mentalitetą.

2. Atlikti galimybių studiją esamos Klaipėdos laikrodžių muziejaus parko ir varpų kariljono situacijos analizę, kompleksinius tyrimus architektūrine, konstrukcine, muzikologine. akustine, šiuolaikinių apšvietimo technologijų – lazerių panaudojimo bei juridine prasme, siekiant šiuos objektus apjungti į vieningą kompleksą, įvertinti galimus realizavimo kaštus, galimus realizavimo šaltinius.

3. Parengti objekto projektą, įgyvendinant: - parko ekspozicijos užbaigimą; - parko kinetinio fontano vaizdo ir varpų garsų sinchronizuotos visumos galimybę; - parko pritaikymą universaliems kultūriniams renginiams (įskaitant sanitarinius higieninius ir viešojo maitinimo reikalavimus) anksčiau paminėto komplekso reikalingų technologinių mazgų įrengimą; - parko akustines sistemos įrengimą; - parko pastatų bei eksponatų šiuolaikini apšvietimą; - bokšto architektūrą; - bokšto varpų kariljono manualinio ir mechanimo - automatinio rekonstrukciją; bokšto laikrodžio, kaip pagrindinio miesto laikrodžio įrengimą; - muzikines programos (pvz. miesto himno varpų interpretacijos) parengimą; - dabartinę juridinę objekto dalių vientiso valdymo galimybę.

Projekto rezultatai:

1. Sukurtas vieningas kultūrinis kompleksas „Laikas – garsas ir vaizdas“;

2. Užbaigtas Klaipėdos laikrodžių muziejaus saulės laikrodžių parkas;

3. Atlikta Klaipėdos miesto varpų kariljono bokšto rekonstrukcija;

4. Įrengtas pagrindinis Klaipėdos miesto bokšto laikrodis;

5. Sukurtas novatoriškas svarbus Klaipėdos miesto kultūrinės infrastruktūros plėtros objektas.

Projekto viziją savo iniciatyva parengė UAB „R. Martinkaus dizaino centras“. Projekto vizualizaciją parengė dizaineriai Kęstutis Mickevičius ir Romualdas Martinkus.

 

 

 

 

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus. ISSN 1648-8881

  Tinklalapis atnaujintas 2014.04.15