Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

LDM Laikrodžių muziejaus Edukacijos centras
 
Adresas: Liepų g. 12, LT-92114, Klaipėda. Tel.: (8-46) 410413, (8-46) 410414.
Faksas (8-46) 410417. Svetainė internete http://www.muziejai.lt/klm/index.htm
 
 • 2010–2011 mokslo metais vedami edukaciniai užsiėmimai
  • “Laiko samprata bei skaičiavimas senovėje” (4 - 8 kl. moksleiviams, adaptuotas neįgaliesiems su klausos ir regos negalia);
  • “Paukščių laikrodis“;
  • “Pažinkime laikrodį” (darželinukams ir 1 kl. moksleiviams);
  • Laikrodžių modeliavimas bei gamyba KLM edukaciniame centre;
  • “Laiko ratai ratukai” (4 - 8 kl. moksleiviams);
  • “Laikrodis - taikomojo meno dalis” (8 - 12 kl. moksleiviams).
  • Išvažiuojamosios edukacijos užsiėmimas „Senoviniai laikrodžiai“, Klaipėdos nevalstybinė specialioji pagrindinė mokykla „Svetliačiok“;
  • Edukacinis užsiėmimas „Išvažiuojamoji edukacija“ su papildyta garsine (audio) ir vaizdine (video) medžiaga, Palangos senelių globos namuose;
  • „Šimtas kalendoriaus mįslių“.
 • 2008–2009 mokslo metais vedami edukaciniai užsiėmimai
  • „Biologinis laikrodis“ ,1–6 klasių moksleiviams;
  • „Lygiadieniai ir saulėgrįžos“, 4–7 kl. moks.;
  • „Laiko ratai ir ratukai“, 3–6 kl. moks. (naujas užsiėmimas);
  • „Pažinkime laikrodį“, paskutinės darželio grupės ir 1–2 klasių moksl.;
  • „Laiko samprata ir skaičiavimas senovėje“, 4–7 kl. moks.;
  • „Laikrodis – taikomojo meno rūšis“, 9–12 kl. moksl.;
  • „Sukurkime savo laikrodį“, įvairaus amžiaus moksleiviams;
  • neįgaliesiems „Laiko skaičiavimas senovėje“, „Paukščių laikrodis“ (akliesiems), „Gėlių laikrodis“ (kurtiesiems);
  • Edukacinių užsiėmimų temos papildytos vaizdinėmis priemonėmis.
 • Edukacinių užsiėmimų kaina – 1 Lt

  • Vedami nemokami edukaciniai užsiėmimai neįgaliesiems vaikams (akliesiems, kurtiesiems, vaikams su protine negalia):

   • „Senoviniai laikrodžiai“,

   • „Gamtos laikrodis“.

 • Darbo laikas:
  • Antradieniais – penktadieniais nuo 12.00 iki 18.00 val.
  • Nedirbama pirmadieniais ir valstybinių švenčių dienomis.
  • Užsiėmimus galima užsisakyti telefonu (8-46) 410413.
  • El. paštas: klm@takas.lt 

Leidinyje http://www.ldm.lt iki 2005 m. rugpjūčio 15 d. pateikta informacija (leidinio archyvas):

Laikrodžių muziejaus Edukacinio centro veikla (apžvalga)  

Giedrė Kazonienė, Indrė Macijauskienė
 
Klaipėdos laikrodžių muziejus įkurtas 1984 m. Pagal savo specifiką tai vienas iš retesnių muziejų ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Muziejuje eksponuojami senovinių kalendorių, saulės, vandens, ugnies, smėlio laikrodžių originalai, modeliai ir kopijos-rekonstrukcijos, XVII–XX a. mechaninių laikrodžių originalai.
1999 m. įkurtas „Laikrodžių muziejaus švietimo centras“. Turima medžiaga leido muziejaus darbuotojams parengti įvairių edukacinių programų. Jos yra tiesiogiai susijusios su  mokyklose dėstomų mokomųjų dalykų (istorijos, fizikos, astronomijos, dailės, etnokultūros) programomis.
 
Laikrodžių muziejaus edukacinės veiklos tikslai yra šie:
1. Prisidėti gilinant vaikų žinias, įgytas mokykloje, padėti muziejaus lankytojams suprasti mus supančius gamtos reiškinius, pajusti, koks brangus yra laikas ir kaip jį reikia tikslingai naudoti;
2. Ugdyti būsimą muziejaus lankytoją, parodyti, kad muziejus, be įprastų ekskursijų ir esamos ekspozicijos, gali pasiūlyti ir įdomius, vaizdinėmis priemonėmis parengtus užsiėmimus.
Tokie užsiėmimai – tai puikus žinių šaltinis ir didėlė paspirtis mokytojams. Užsiėmimai muziejuje, vykstantys įdomioje, netradicinėje aplinkoje, suteikia moksleiviui naujų įspūdžių, padeda pagilinti žinias, pratina jį daugiau būti muziejaus erdvėje ir vertinti muziejų kaip istorijos ir mokslo šaltinį.   
Pamokėlės, praktiniai užsiėmimai ir papildomos informacijos pateikimas vyksta specialiai šiems užsiėmimams įrengtose muziejaus patalpose, Saulės laikrodžių parke, ekspozicinėse salėse.
Ikimokyklinio amžiaus ir pradinių klasių moksleiviams parinktos temos, įvedančios  į „laiko“ sąvokos ir laikrodžio pažinimą. Vyresniųjų klasių moksleiviams užsiėmimų temos derinamos su specialiai mokykloms paruoštomis programomis. Edukacinė programa kasmet papildoma naujais užsiėmimais. Siekiama, kad  mokiniai muziejuje jaustųsi laisvai, užsiėmimų metu vyktų diskusijos, kad vaikai jaustų skirtumą tarp pamokų mokykloje ir užsiėmimų muziejuje, kur  medžiaga pateikiama kitokia forma, panaudojant iliustracijas, vaizdines-demonstracines priemones.
 
Apie kai kuriuos edukacinius užsiėmimus išsamiau:
 
1. „Gamtos laikrodis“
Užsiėmimas skirtas 1–6 klasių moksleiviams. Jo metu susipažįstama su gėlių, paukščių, žvėrelių ir paties žmogaus biologiniais laikrodžiais.
 
2. „Lygiadieniai ir saulėgrįžos“
Užsiėmimas skirtas 3–6 kl. moksleiviams. Vaikai supažindinami su svarbiais astronominiais reiškiniais, lygiadieniais ir saulėgrįžomis, gauna atsakymą į klausimą, kodėl ir kada mūsų žemėje dienos trumpiausios, o naktys ilgiausios ir atvirkščiai.
 
3. „Dangus lietuvių tautosakoje“
Užsiėmimas skirtas 1–4 klasių moksleiviams. Pasitelkus lietuvių tautosaką, moksleiviai supažindinami su svarbiausiais dangaus kūnais ir reiškiniais.
 
4. „Pažinkime laikrodį“
Užsiėmimas skirtas darželio parengiamosios grupės vaikams ir 1–2 klasių moksleiviams. Ne kiekvienas vaikas, pradėdamas eiti į mokyklą, yra susipažinęs su laikrodžiu ir laiko skaičiavimu. Šiuos pagrindus vaikai gali gauti edukacinio užsiėmimo metu Laikrodžių muziejuje. Čia jiems sudaryta galimybė įgytas žinias įtvirtinti dirbant su laikrodžiais-modeliais.
 
5. „Laiko samprata ir skaičiavimas senovėje“
Užsiėmimas skirtas 4–7 klasių moksleiviams.  Jo metu vaikai pagilina žinias apie Babilono, Senovės Egipto, Graikijos, Europos Viduramžių laiko skaičiavimo priemones – būtent ten susiformavo toks kalendoriaus ir valandų skaičiavimas, kokį mes turime šiandien.
 
6. „Laikrodis – taikomojo meno dalis“
Užsiėmimas skirtas vyresniųjų klasių moksleiviams. Laikrodis gali būti ne tik laiką rodantis mechanizmas, bet ir meno kūrinys. Šiame užsiėmime, naudojantis skaidrėmis, moksleiviai supažindinami su įvairių pasaulio muziejų laikrodžiais, aptariami įvairių stilių savitumai laikrodžių korpusų apdailoje. Antroje užsiėmimo dalyje vaikai gali nupiešti jiems patikusio laikrodžio eskizą (piešimo priemones užsiėmimo dalyviai atsineša patys).
 
7. „Susikurkime savo laikrodį“
Užsiėmimas skirtas įvairaus amžiaus moksleiviams. Jo metu demonstruojamos skaidrės, kuriose rodomi laikrodžiai, pagaminti iš įvairiausių medžiagų, t.y. siūlų, popieriaus, keramikos, audinių, piešinių ir kt. Išsiaiškinama iš ko ir kaip pačiam galima pasigaminti laikrodį. Moksleiviai turi retą progą nupiešti jiems patikusių laikrodžių eskizus (piešimo priemones užsiėmimo dalyviai atsineša patys).
Nuo 2003 m. Laikrodžių muziejaus darbuotojai pradėjo dirbti su negalią turinčiais vaikais. Užsiėmimai paruošti atsižvelgiant į vaikų negalios pobūdį ir muziejaus turimas galimybes. Pradėta dirbti su aklaisiais, kurčiaisiais (kartu su muziejininku edukacinio užsiėmimo metu dirba ir  vertėjas į gestų kalbą), proto negalią turinčiais vaikais. 2004 m. pabaigoje paruošti du užsiėmimai, skirti negalią turintiems vaikams. Tai „Senoviniai laikrodžiai bei laiko matavimas“ (akliesiems ir kurtiesiems), „Paukščių laikrodis“ (akliesiems) ir „Gėlių laikrodis“ (kurtiesiems). Rengiant šių užsiėmimų programas, buvo specialiai padaryti senovinių saulės, vandens, ugnies, smėlio laikrodžių modeliai. Liesdami juos, klausydami vadovo aiškinimo, aklieji vaikai įvedami į senovinį laiko skaičiavimo pasaulį.
Nuo 2005 m. pradėta vesti edukacinius užsiėmimus ir už muziejaus ribų. Muziejaus darbuotojai edukacinius užsiėmimus veda senelių globos namuose, neįgaliųjų įstaigose, kurias lankantys  žmonės dėl vienokių ar kitokių priežasčių negali apsilankyti Laikrodžių muziejuje.

 

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

  Tinklalapis atnaujintas 2011.08.10