Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

 

Lietuvos dailės muziejaus edukacinė veikla 2006 m.

Meno pažinimo centras (Radvilų rūmai)

Parengtos ir įgyvendintos veikiančių ekspozicijų ir parodų edukacinės programos nuolatinėms ekspozicijoms:

 • Vilniaus paveikslų galerijoje atnaujinta ir papildyta programa „Lietuvos dailė XVI–XX a. pr.”, sukurtos temos šeimoms „Žymūs žmonės ir jų gyvenimo būdas XIX a. Vilniuje“, „Portrete – mano mama ir tėtis“ (koordinatorė V. Radytė-Žiūrienė. Rengiama kartu su Vilniaus paveikslų galerijos gidais N. Stepanova, Ž. Jokubavičiūte)

 • Radvilų rūmuose „Epocha ir asmenybės. Didieji Vilniaus miesto puoselėtojai – Radvilos“ (koordinatorė, A. Razbadauskienė);

 • Taikomosios dailės muziejuje atnaujintos ir papildytos edukacinės programos ekspozicijose ir parodose „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų radiniai”, „Atkuriamiems Valdovų rūmams įsigytos ir dovanotos vertybės“, „Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Aleksandras“, „Lietuvos sakralinė dailė“. Sukurtos 13 naujų užsiėmimų temų (Koordinatorė L. Paukštienė. Rengiamos kartu su VRIES skyriumi ir Taikomosios dailės muziejaus gidais V. Malinausku, D. Vaitiekute, E. Savlevičiene).

Parengtos edukacinės programos trumpalaikėms parodoms:

 • „“Gyvenimas be parado” – edukacinė programa „Senų daiktų poezija Valentino Antanavičiaus kūryboje“. Radvilų rūmai, koordinatorė S. Blažiūnaitė;

 • „Freiburgo dailės ir amatų mokykla. Dėstytojai ir mokiniai“: programa „Pažintis su išeivijos daile“ (moksleiviams), „Atraskime paslaptingą meno pasaulį ir kurkime drauge“ (šeimoms). Radvilų rūmai, koordinatorė V.Radytė Žiūrienė;

 • „Žodis ir vaizdas. A. Mickevičiaus „Pono Tado“ iliustracijos“. Vilniaus paveikslų galerijoje, koordinatorė J. Streikutė;

 • „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinės vėliavos ir žemėlapiai“. Taikomosios dailės muziejus, koordinatorė L. Paukštienė;

 • Aloyzo Stasiulevičiaus retrospektyvinėje tapybos parodoje „Vilniaus vizijos“. Radvilų rūmai (koordinatorė L. Paukštienė);

 • Suorganizuoti Servanteso „Don Kichoto“ skaitymai visą parą, skirti šio kūrinio 400-sioms metinėms. Vilniaus paveikslų galerija, koordinatorė S. Blažiūnaitė.

Tęstos anksčiau parengtos edukacinės programos:

 • „Velykos, Velykos, Velykos“ (Radvilų rūmai, koordinatorė V.Radytė Žiūrienė), kalėdinė programa moksleiviams „Kai niekas nemato, kai niekas negirdi, tik angelo balsas ateina į širdį“ (Radvilų rūmai, koordinatorė S. Blažiūnaitė), edukacinei kilnojamai taktilinei parodai „Liečiu – matau“ (koordinatorė L. Paukštienė).

Įgyvendinti projektai:

 • „Menas vaikams ir jaunimui” (Taikomosios dailės muziejus, Vilniaus paveikslų galerija, Radvilų rūmai; bendras projektas su Vilniaus senamiesčio Rotary klubu, koordinatorė L. Paukštienė);

 • „Valdovų rūmų mugė“ (Taikomosios dailės muziejus, koordinatorė S. Blažiūnaitė);

 • Buvo tęsiamas tarptautinis projektas „Virtualus muziejus – pažangi suaugusiųjų mokymo priemonė“ (koordinatorė L. Paukštienė, remia SOCRATES GRUNDTVIG 2 programa);

 • Pradėtas įgyvendinti tęstinis projektas „Kultūros tradicijos naujame kontekste“ (koordinatorė S.Blažiūnaitė, remia SOCRATES GRUNDTVIG 2 programa).

Išsamiau apie 2006 m. VEIKUSIOS edukacinės programos

Prano Domšaičio galerijos Menų pažinimo centras

Buvo parengti ir vedami nauji edukaciniai užsiėmimai nuolatinėje ekspozicijoje ir ilgalaikėse parodose:

 • „Tapyba”: „Prano Domšaičio Afrika“, „Žilvinas ir jo svita“; „Piešinys“: „Australijos aborigenų knygos“, „Ekslibrisas“; „Skulptūra“: „Medalio menas“, „Skulptūros paslaptys“.

Tęstos anksčiau parengtos edukacinės programos:

 • Užsiėmimai dirbtuvės „Popieriaus gamyba“, „Pasidarysiu atviruką” „Siūlų gėlės“, „Rėmelis paveikslui“;

 • Paskaitos su praktinėmis užduotimis „Drapiravimo menas arba kai nereikėjo siūti...“, „Damos ir riteriai“, Aistros dėl mezginių ir laivo modelis plaukuose“, „XX a. postmodernizmo klasika“;

 • „Šventiniai papuošimai ir dovanėlės“ – užsiėmimai, skirti svarbiausioms metų šventėms

 • (Šv. Kalėdoms, Valentino dienai, Užgavėnėms, Šv. Velykoms, Motinos dienai ir kt.);

 • Užsiėmimas „Mano gimtadienis – muziejuje“ (vaikams ir suaugusiems);

 • Sekmadieniais vyko „Popietės muziejuje“ (šeimoms ir pavieniams lankytojams). Vasaros sezono metu „Popietes muziejuje“ keitė „Vasaros studija“.

Įgyvendinti bendri edukaciniai projektai:

 • „Čiauškanti mašina“ kartu su Klaipėdos specialiuoju lopšeliu darželiu „Čiauškutė“. Projektas vyko lapkričio mėnesį, pristatymas gruodžio 5, projekto paroda gruodžio 5 – 11 d.;

 • Buvo tęsiamas bendras edukacinis projektas „Spalvos“ su Klaipėdos jaunimo centro ABC ikimokyklinuko studijos ankstyvojo muzikinio ugdymo grupe (vad. I. Vaitulionytė). Projekto pradžia – gruodis;

 • Tęsiamas trišalis edukacinis ciklas jaunimui „Muzika ir dailė“, kartu su S. Šimkaus konservatorija, A. Rubliovo pagrindine mokykla. Įvyko 5 vakarai;

 • Tęsiamas bendradarbiavimas su mokyklomis, dirbančiomis pagal projekto „Vizualinio mąstymo strategijos“ programą. Rengiami seminarai, pristatomos PDG ekspozicijos, iš LDM tapybos fondų atrinkti ir eksponuoti VMS užsiėmimams (gegužės mėn.);

 • Bendradarbiaujant su Lietuvos Jūrų muziejumi, buvo vedami nemokami edukaciniai užsiėmimai Jūrų muziejaus delfinų terapijos programoje dalyvaujantiems vaikams, sergantiems autizmu.

Surengtos edukacinės parodos Meno pažinimo centre:

 • „Penkeri Povilo metai”. P. Stankaus (5 m.) piešinių ant šilko paroda, 2006 m. sausio 20 – vasario 2 d.

 • „Bumerangai: sukurta Lietuvoje”. S. Pakalnio bumerangų paroda, 2006 m. sausio 20 – gegužės 5 d.

 • Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos moksleivių dailės ir keramikos darbų paroda, 2006 m. kovo 3 – gegužės 11 d.;

 • Pamario vidurinės mokyklos Modelių namų kūrybos paroda „Paradoksas”, 2006 m. kovo 8 – kovo 29 d.

 • „Kėdė”. Klaipėdos jaunimo centro dailės studijos „Varsa” paroda, 2006 m. kovo 30 – gegužės 16 d.

 • Klaipėdos moksleivių keramikos paroda. Kartu su Klaipėdos moksleivių saviraiškos centru, 2006 m. balandžio 27 – gegužės 26 d.;

 • Respublikinio moksleivių kūrybos konkurso „Knyga” paroda. Kartu su Martyno Mažvydo vidurine mokykla, 2006 m. gegužės 12 – birželio 27;

 • Moksleivių plakatų, skirtų Pranui Domšaičiui, paroda, 2006 m. birželio 30 – rugsėjo 15 d.;

 • Edukacinio projekto „Čiauškanti mašina” paroda. Kartu su specialiuoju l/d „Čiauškutė” 2006 m. gruodžio 5 – gruodžio 14 d.

Laikrodžių muziejaus Edukacinis centras

 • Buvo vedami edukaciniai užsiėmimai klausos ir regėjimo negalią turintiems vaikams (G. Kazonienė, G. Macijauskienė):

 • „Gamtos laikas. Paukščių laikrodis” (akliesiems), „Gamtos laikas. Gėlių laikrodis” (kurtiesiems), „Laiko skaičiavimas Senovėje”;

 • Papildyti ankstesni užsiėmimai, panaudojant naujas technologines priemones ir vaizdinę medžiagą „Laiko skaičiavimas senovėje”, „Pažinkime laikrodį”, „Gėlių laikrodis. Biologinis laikrodis”, „Lygiadieniai ir saulėgrįžos”, „Pasidaryk laikrodį pats”, „Laikrodis taikomojo meno dalis”, „Laiko ratai ir ratukai”, „Kalėdiniai užsiėmimai Laikrodžių muziejuje“;

 • parengta naujas užsiėmimas „Astronomijos ABC”;

 • Vaikų piešinių paroda „Mano laikrodėlis”, skirta pavasario lygiadieniui paminėti, kovo 23 d. (kuratorė G. Kazonienė).

Palangos gintaro muziejus

 • Atnaujintos ir papildytos anksčiau parengtos edukacinės programos: „Gintaro apdirbimas: istorija, tradicijos ir dabartis“; (R. Makauskienė), „Gintaro reikšmė akmens ir metalų amžiais“ (S. Bagužaitė);

 • Buvo vedami edukaciniai užsiėmimai moksleiviams ir studentams, diferencijuotos pamokos-ekskursijos.

 

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2011.08.10