Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

Lietuvos dailės muziejaus rinkinių katalogai

Katalogas „Lietuvos tapyba (1940–1990)“

(1996 m. Vilniuje išleisto katalogo elektroninė versija)

 

Kataloge informacija pateikiama apie LDM rinkiniuose sukauptus Lietuvos tapybos kūrinius, sukurtus 1940–1990 m., pagal 1996 m. sausio 1 d. duomenis

P
 
Gimė 1957 m. Vilniuje. 1981 m. baigė LTSR valstybinį dailės institutą, tapybą. Dailės parodose dalyvauja nuo 1982 m.
 
2629. LIAUDIES MEISTRAS, VARIKLIŲ
KOLEKCIONIERIUS VYTAUTAS GALDIKAS. 1982
Drb., al. 121x100,5
                 Arv. Pakalk
Sign. ap. d. —————
                     1982
LDM T 6932 nuo 1983
 
2630. AUDĖJOS MARIJOS RASIMIENĖS
PORTRETAS.1983
Drb.,al. 160x130
LDM T 8890 nuo 1983
 
2631. DUKSNOTAS PEIZAŽAS. 1983
Drb.,al.89x116
Sign. ap. per vidurį Pakalka 1983
LDM T 7810 nuo 1985
 
2632. SODAS SUTEMOSE. 1983
Drb.,al. 114x146
                 parašas
Sign. ap. d. ———
                  1983
LDM T 8884 nuo 1985
 
2633. SIMNO MOTYVAS. 1988
Drb.,al. 100x100
Sign. ap. d. Pakalka
LDM T 8662 nuo 1988
 
2634. LIKIMAI.1988
Drb.,al. 130x130
LDMT8821 nuo 1988
 
Gimė 1911 m. Peterburge. 1931 m. baigė Kauno meno mokyklą, tapybos studiją. Dailės parodose dalyvavo nuo 1932 m. LTSR nusipelnęs meno veikėjas (1974), LTSR liaudies dailininkas (1954). Mirė 1976 m. Vilniuje.
 
2635. KOMPOZITORIAUS KONRADO
KAVECKO PORTRETAS. 1962
Drb., al. 99,5x80
              Vyt. Pal
Sign. v. k. ———
                 1962
LDM T 5066 nuo 1963
 
2636. EKSKAVATORININKAS DAILIDONIS.
1965
Drb.,al.110x80
Sign.ap.d. Vyt Pal.
LDM T 2647 nuo 1966
 
2637. BETONUOTOJO PORTRETAS. 1965
Drb.,al.110x80
Sign. ap. k. Vyt Pal.
LDM T 2648 nuo 1966
 
2638. KOMPOZITORIAUS VYTAUTO
PALTANAVIČIAUS PORTRETAS. 1968
Drb.,al. 130x110
Sign. ap. d. Vyt. Pal. 68
LDM T 3436 nuo 1968
 
2639. DAILININKO JONO KUZMINSKIO
PORTRETAS. 1968
Drb.,al. 130x105
Sign. ap. k. Vyt. Pal. 68
LDM T 3435 nuo 1969
 
2640. BROLIAI ALGIS IR VYTAUTAS
NASVYČIAI.1968
Drb.,al. 130x150
                  Vyt. Pal
Sign. ap. d. ————
                      68
LDM T 4066 nuo 1972
 
2641. LENINAS VILNIUJE. 1969
Drb.,al. 130x150
Sign. ap. k. Vyt. Palaima
LDM T 3355 nuo 1969
 
2642. ŽANOS PORTRETAS. 1971
Pop., akv. 74x54
Sign. ap. d. 71 Vyt. Palaima
LDM T 3573 nuo 1971
 
2643. KAPITONO PAKALNIŠKIO PORTRETAS. 1972
Drb.,al. 130x110
Sign. ap. d. Vyt. Pal. 72
LDM T 4420 nuo 1973
 
2644. KOLŪKIO PIRMININKO R. VIŠINSKIO
PORTRETAS. 1973
Drb.,al. 117x90
Sign. ap. k. V. Palaima 73
LDM T 4743 nuo 1974
 
2645. „AUŠROS“ KOLŪKIO MELŽĖJOS
TERESĖS SIMUKAITIENĖS PORTRETAS.
1973
Drb., al. 86x65
                  V.Palai
Sign. ap. d. ————
                    1973
LDM T 5622 nuo 1978
 
2646. DAILININKO IGNO PIŠČIKO
PORTRETAS.1973
Drb., al.91x67,5
Sign.v.k. Vyt. Pal 73
LDM T 5632 nuo 1978
 
2647. ŠAKIŲ RAJONO „AUŠROS“ KOLŪKIO
VYRIAUSIOJO MECHANIKO JONO DIDKAUS PORTRETAS. 1973
Drb., al. 105x85
                  V. Palaima
Sign. ap. d. ——————
                       1973
LDM T 9199 nuo1985
 
2648. PIRMOJO ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO
V. AUGUSTINAIČIO PORTRETAS. 1974
Drb., al. 91,5x116
Sign.ap.k. V. Pal 74
LDMT4767nuo 1974
 
2649. A. ČIPLIO PORTRETAS. 1974
Drb., al. 105x85
Sign. v. k. V.Palaima 74
LDM T 4902 nuo 1974
 
2650. HENRIKO KRETAVIČIAUS
PORTRETAS.1974
Drb., al. 110x95,5
Sign. ap. k. V. Pal 74
LDM T 9172 nuo1985
 
2651.ŠAKIŲ RAJONO „AUŠROS“ KOLŪKIO
PIRMININKO R. VIŠINSKIO PORTRETAS. 1974-1975
Drb., al.116x91,5
LDM T 4991 nuo 1975
 
Gimė 1940 m. Polocke (Baltarusija). 1968 m. baigė LTSR valstybinį dailės institutą, grafiką. Dailės parodose dalyvauja nuo 1969 m.
 
2652. PEIZAŽAS SU KOPOMIS. 1985
Pop., akv, 64,7x85
Sign. ap. k. V.Panaskovas 1985
LDM T 7677 nuo 1986
 
Gimė 1921 m. Ažuožerių k., Molėtų r. 1950 m. baigė LTSR valstybinį dailės institutą, tapybą. Dailės parodose dalyvauja nuo 1950 m.
 
2653. REVOLIUCIONIERĖ
M. VASILIAUSKAITĖ. 1957
Drb., al. 103x87
LDM T 2652 nuo 1959
 
2654. GIMTIEJI KALNELIAI. 1959
Drb., al.79x117
Sign. ap. d. Paškevičius
LDM T 5027 nuo 1959
 
2655. VILNIAUS PANORAMA. 1962
Drb., al. 114x162
Sign. ap. d. P P. 62
LDM T 5026 nuo 1963
 
2656. KOLŪKIETIS. 1964
Drb., al. 93x73,5
LDM T 8678 nuo 1964
 
2657. PAVASARIS SENAJAME KAIME. 1968
Kart., al. 51,5x60,5
LDM B 249 nuo 1982
 
2658. „DRAUGYSTĖS“ KOLŪKIO VAIRUOTOJO ALBERTO PORTRETAS. 1974
Drb., al. 78x96
Sign. ap. d. P P. 74
LDM T 4772 nuo 1974
 
2659. DRAUGOVININKĖS. 1978
Drb., al. 110x140
Sign. ap. d. P P.78
LDM T 5910 nuo 1978
 
2660. MILICIJOS PULKININKO A. VOROBJOVO PORTRETAS. 1981
Drb., al. 96,5x71
Sign. ap. d. P.P.
LDM B 160 nuo 1981
 
Gimė 1940 m. Barklainių k., Pasvalio r. 1967 m. baigė LTSR valstybinį dailės institutą, tapybą. Dailės parodose dalyvauja nuo 1967 m.
 
2661. PRIEŠ 50 METŲ. 1967
Drb., al. 121x110
LDM T 2727 nuo 1967
 
2662. LENINO ŽODIS. 1969
Drb., al. 150x130
Sign. ap. d. R Paškev
LDM T 3446 nuo 1969
 
2663. KELIO GALAS. 1970
Kart., al. 130x122
Sign. ap. d. R. Pašk
LDM T 3254 nuo 1970
 
2664. ŽVEJAI GRĮŽTA. 1971
Drb., al. 150x130
LDM T 3858 nuo 1971
 
2665. KALIJOS. 1971
Drb., al. 100x80
Sign. ap. k. R Pašk
LDM T 9092 nuo 1985
 
2666. MOTERYS. 1972
Drb., al. 150x130
LDM T 4081 nuo 1972
 
2667. VAKARAS DREVERNOJE. 1972
Drb., al. 100x90
LDM T 4964 nuo 1974
 
2668. DIEVENIŠKĖS. 1978
Kart., al. 105x85
LDM T 7806 nuo 1985
 
Gimė 1957 m. Vilniuje. 1982 m. baigė LTSR valstybinį dailės institutą, tapybą. Dailės parodose dalyvauja nuo 1985 m.
 
2669. TVANAS.1986
Drb., al.116x116
LDM T 7957 nuo 1987
 
2670. VAIKO SAPNAS. 1986
Drb., al.116x116
LDM T 7958 nuo 1987
 
2671. GAMTOJE.1987
Drb., al.100x120
LDM T 8646 nuo 1987
 
2672. SKULPTORIUS. 1987
Drb., al.85x100
LDM T 8811 nuo 1988
 
2673. AUGALO LAISTYMAS. 1988
Drb., al. 90x110
LDM T 8910 nuo 1989
 
Gimė 1955 m. Panevėžyje. 1984 m. baigė LTSR valstybinį dailės institutą, scenografiją. Dailės parodose dalyvauja nuo 1985 m.
 
2674.LANGAS.1987
Drb.,al. 100x85
LDM T 7960 nuo 1987
 
Gimė 1958 m. Vilniuje. 1982 m. baigė LTSR valstybinį dailės institutą, tapybą. Dailės parodose dalyvauja nuo 1984 m.
 
2675. ŽVANGUTIS. 1986
Kart., pop., al. 45,1x45,1
LDM T 7959 nuo 1987
 
Gimė 1911 m. Ketūnų k., Šiaulių r. 1936 m. baigė Kauno meno mokyklą. Mokėsi Florencijos dailės akademijoje. Nuo 1949 m. gyveno JAV. Mirė 1967 m. JAV.
 
2676. DAILININKO TELESFORO VALIAUS
PORTRETAS.1943
Drb.,al. 100x80
Sign. ap. d. ada
LDM T 9344 nuo 1985
 
Gimė 1919 m. Kazanėje (Totorija). 1937-1939 m. mokėsi Odesos meno mokykloje. Dailės parodose dalyvauja nuo 1949 m. LTSR nusipelnęs meno veikėjas (1965).

Ciklas „SENOJO VILNIAUS KAMPELIAI“:
 
2677. NAMO KIEMELIS. M. GORKIO g. 4. 1980
Kart., tempera 48x32
Sign. ap. d. ПМ 80
LDM T 7581 nuo 1985
 
2678. NAMO KIEMELIS M. GORKIO GATVĖJE. 1980
Kart., tempera 48x32
Sign. ap. d. ПМ 80
LDM T 7582 nuo 1985
 
2679. NAMO KIEMELIS. M.GORKlOg.10.1980
Kart., tempera 48x32
LDM T 7583 nuo 1985
 
2680. SKVERO KAMPELIS TRAKŲ GATVĖJE.1980
Kart., tempera 48x32
Sign. ap. d. ПМ  1980
LDM T 7584 nuo 1985
 
2681. NAMO KIEMELIS. M. GORKIOg.38. 1980
Kart., tempera 48x32
Sign. ap. d. ПМ 1980
LDM T 7585 nuo 1985
 
2682. NAMO KIEMELIS. M. GORKIO g. 45. 1980
Kart., tempera 48x32
Sign.ap.d. ПМ 9.80
LDM T 7586 nuo 1985
 
2683. NAMAS KĖDAINIŲ IR LYDOS GATVIŲ
SANKRYŽOJE.1980
Kart., tempera 48x32
Sign. ap. d. ПМ 80
LDM T 7587 nuo 1985
 
2684. NAMO KIEMELIS. M. GORKIO g. 37. 1980
Kart., tempera 48x32
Sign. ap. d.
ПМ 8...
LDM T 7588 nuo 1985
 
2685. NAMO ARKLIŲ GATVĖJE KIEMELIS. 1980
Kart., tempera 48x32
Sign. ap. d. ПМ 80
LDM T 7589 nuo 1985
 
2686. NAMO KIEMELIS. K. GIEDRIO g. 3.1980
Kart., tempera 48x32
Sign. ap. d. riM98...
LDM T 7590 nuo 1985
 
2687. NAMO KIEMELIS. K. GIEDRIO g. 3.1980
Kart., tempera 43x30
Sign. ap. d. ПМ
LDM T 7591 nuo 1985
 
2688. NAMO KIEMELIS RUSŲ GATVĖJE. 1980
Kart., tempera 48x32
Sign. ap. d. ПМ 80
LDM T 7592 nuo 1985
 
2689. VITO GA'TVĖ. 1980
Kart., tempera 48x32
Sign. ap. d. ПМ  80
LDM T 7593 nuo 1985
 
2690. VAIZDAS BOKŠTO GATVĖJE. 1980
Kart., tempera 48x32
Sign. ap. d. ПМ 1980
LDM T 7594 nuo 1985
 
2691. RUSŲ GATVĖ. 1980
Kart., tempera 48x32
Sign. ap. d. Перц 80
LDM T 7595 nuo 1985
 
2692. BAŽNYČIOS KIEMELIS KRETINGOS
GATVĖJE.1980
Kart., tempera 48x38
Sign. ap. d. ПМ 80
LDM T 7596 nuo 1985
 
2693. AUŠROS VARTAI. 1980
Kart., tempera 48x31
Sign. ap. d. ПМ 1980
LDM T 7597 nuo 1985
 
2694. TOTORIŲ GATVĖ. 1980
Kart., tempera 48x32
Sign. ap. d. ПМ 1980
LDMT7598nuo 1985
 
2695. BARBAKANAS. 1980
Kart., tempera 48x32
Sign. ap. d. ПМ 1980
LDM T 7599 nuo 1985
 
2696. NAMO KIEMELIS MUZIEJAUS g. 24. 1980
Kart., tempera 48x32
Sign. ap. d. ПМ 1980
LDM T 7600 nuo 1985
 
2697. NAMAS KRETINGOS IR LYDOS GATVIŲ KAMPE. 1980
Kart., tempera 48x32
Sign. ap. d. ПМ 80
LDM T 7601 nuo1985
 
2698. NAMO KIEMELIS M. GORKIO g. 20. 1980
Kart., tempera 48x32
Sign. ap. d. ПМ 1980
LDM T 7602 nuo 1985
 
2699. LIGONINĖS GATVĖ. 1980
Kart., tempera 48x32
Sign. ap. d. ПМ 1980
LDM T 7603 nuo 1985
 
2700. DOMINIKONŲ GATVĖ. 1980
Kart., tempera 48x32
Sign. ap. d. ПМ 80
LDM T 7604 nuo 1985
 
2701. STIKLIŲ GATVĖ. 1980
Kart., tempera 48x32
Sign. ap. d. ПМ 980
LDM T 7605 nuo 1985
 
2702. NAMO KIEMELIS STIKLIŲ g. 2.1980
Kart., tempera 48x32
Sign. ap. d. ПМ 980
LDM T 7606 nuo 1985
 
2703. J. TALLAT-KELPŠOS GATVĖ. 1980
Kart., tempera 48x32
Sign. ap. d. ПМ 1980
LDMT7607 nuo 1985
 
2704. MUZIEJAUS g. 16. 1980
Kart., tempera 48x32
Sign. ap. d. ПМ 1980
LDM T 7608 nuo 1985
 
2705. NAMO KIEMELIS
KRETlNGOSg.10.1980
Kart., tempera 48x32
Sign. ap. d. ПМ  980
LDM T 7609 nuo 1985
 
2706. NAMO KIEMELIS. M.GORKIOg.58.1980
Kart., tempera 48x32
Sign. ap. d. ПМ 80
LDM T 7610 nuo 1985
 
2707. NAMO KAMPELIS. BOKŠTO g. 9. 1982
Kart., tempera 48x32
Sign. ap. d. ПМ 82
LDM T 7280 nuo 1985
 
PETKEVIČIUS ALVYDAS
 
Gimė 1950 m. Alytuje. 1969 m. baigė Kauno S. Žuko taikomosios dailės technikumą. Dailės parodose dalyvauja nuo 1970 m.
 
2708. RŪKAS VIRŠ NEMUNO. 1983
Drb., al. 75x75
Sign. ap. d. Petkevičius 83.
LDM T 7553 nuo 1985
 
PETKEVIČIUS LEONARDAS

 

Gimė 1935 m. Kaune. 1962 m. baigė LTSR valstybinį dailės institutą, tapybą. Dailės parodose dalyvauja nuo 1962 m. LTSR nusipelnęs meno veikėjas (1985).
 
2709. PARTIZANŲ SUGRĮŽIMAS. 1967
Drb.,al. 175x141
                   L.Petkevičius
Sign. ap. d. ———————
                            67
LDM T 3443 nuo 1968
 
2710. POGRINDYJE. 1968
Drb., al. 180x180
Sign. ap.d. Petk 68
LDM T 3424 nuo 1969
 
2711. V. LENINAS VILNIUJE. 1969
Drb.,al. 170x170
                    Petkevičius
Sign. ap. d. ——————
                         69
LDM T 3438 nuo 1969
 
2712. FUTBOLISTAI. 1971
Drb., al. 129x121
Sign. ap. d. Petkevičius - 71 m
LDM T 4502 nuo 1971
 
2713. KATEDROS AIKŠTĖ VILNIUJE. 1971
Kart., al. 55,5x70
                  P...
Sign. ap. d. ——
                  -71-
LDM T 8851 nuo1988
 
2714. TARYBINĘ ARMIJĄ SUTINKANT. 1973
Drb.,al. 200x180
                 Petkev
Sign. ap. d. ———
                    -73-
LDM T 4536 nuo 1973
 
2715. DARBO PRADŽIA (PAMAINA). 1977
Drb.,al. 94,5x123
Sign. v. d. -77- L.Petke
LDM T 5486 nuo 1977
 
PETRAŠIŪNAITĖ AUDRONĖ
 
Gimė 1954 m. Kazlų Rūdoje, Marijampolės r. 1982 m. baigė LTSR valstybinį dailės institutą, tapybą. Dailės parodose dalyvauja nuo 1983 m.
 
2716. AUTOPORTRETAS. 1984
Drb., al. 130x85
LDM T 7114 nuo 1984
 
2717. VASAROS INTERJERAS. I. 1984
Drb., al. 120x100
Sign. ap. d. A Petr
LDM T 7251 nuo 1984
 
2718. AUTOPORTRETAS. 1985
Drb., al. 107x120
LDM T 7552 nuo 1985
 
2719. ŽIEMOS PEIZAŽAS. 1985
Drb., al.95x110
LDM B 571 nuo1985
 
2720. KAIMIŠKAS INTERJERAS. 1985
Drb., al. 115x100
Sign. ap. d. A.P 85
LDM T 8888 nuo 1987
 
2721. KRINTANTI RUGPJŪČIO INTERJERE. 1985-1986
Drb., al. 110x100
Sign. ap. d. A P. 86
LDM T 7827 nuo 1986
 
2722. PLAUKUS ŠUKUOJA. 1986
Drb.,al. 115x100
LDM T 8265 nuo 1987
 
2723. VAKARO INTERJERAS. 1986
Drb.,al. 120x100
                  AP
Sign. ap. d. —
                  86
LDM T 8541 nuo1987
 
PETRAVIČIUS ZIGMAS
 
Gimė 1862 m. Ganyprovos k., Kelmės r. 1881-1889 m. studijavo Peterburgo dailės akademijoje, vėliau - Paryžiuje pas prof. Diuriną. Dailės parodose dalyvavo nuo 1890 m. Mirė 1955 m. Kaune.
 
2724. KRAŽIŲ MIESTELIO GAISRAS. 1940
Drb., al. 61x91
Sign. ap. d. Z. Petravičius 1940 m.
LDM T 870 nuo 1941
 
2725. KELIAS Į MOKYKLĄ. 1943
Drb., al. 61x90
                 Z. Petravičius
Sign. ap. d.                        
                 1943
LDM T 3881 nuo 1972
 
2726. VILNELĖ TIES VILNIUMI. 1946
Klijuotė, al. 50x61
Sign. ap. d. Z Petravičius
LDM T 1457 nuo 1949
 
2727. MĖSOS PRIEVOLĖS ATLIKIMAS. 1948
Klijuotė, al. 51x61
Sign. ap. d. Z. Petravičius
LDM T 833 nuo 1948
 
2728. RAUDONOJI GURGUOLĖ. 1948
Drb., al.70x100
Sign. ap. d. Z. Petravičius. 1948
LDM T 3029 nuo 1948
 
2729. RUGIAPJŪTĖ KOLŪKYJE. 1949
Drb., al.73x102
Sign. ap. d. Z. Petravičius. 1949
LDM T 2891 nuo 1954
 
Gimė 1927 m. Astrachanėje (Rusija). 1954 m. baigė LTSR valstybinį dailės institutą, tapyba. Dailės parodose dalyvauja nuo 1954 m. LTSR nusipelniusi meno veikėja (1987).
 
2730. ASFALTUOTOJAI. 1959
Drb., al. 200x156
LDM T 3421 nuo 1959
 
2731. IRKLUOTOJOS VANDENS BAZĖJE. 1959
Drb., al. 156x224
LDM T 3031 nuo 1966
 
2732. DEŠINYSIS NERIES KRANTAS. 1966
Drb., al.119.5x109,5
LDM T 2460 nuo 1967
 
2733. BERŽORAS. 1966
Drb., sint. tempera 100x94
LDM T 5863 nuo 1978
 
2734. ŽUVUSIŲJŲ APRAUDOJIMAS. 1968
Drb., sint. tempera 125x135
LDM T 3404 nuo 1968
 
2735. MOTERYS, VALANČIOS ŽUVIS. 1969
Drb., sint. tempera 140x150
LDM T 3381 nuo 1969
 
2736. ŽVEJŲ BRIGADA. (ŽVEJAI). 1969
Drb., sint. tempera 160x181
LDM T 3456 nuo 1969
 
2737. ATOSTOGOSE. 1970
Drb., sint. tempera 155x170
LDM T 3264 nuo 1970
 
2738. KOLŪKIEČIŲ VASARA
(ŠIENAPJŪTĖ). 1972
Drb.,al. 150x170
Sign. ap. d. G. Petrova
LDMT 4512 nuo 1972
 
2739. MILICIJOS VIRŠILOS DAUNORAVIČIAUS PORTRETAS.1972
Drb., sint. tempera 140x150
LDM T 4434 nuo 1973
 
2740. KLAIPĖDOS SENAMIESTIS. 1972
Drb., sint. tempera 100x100
LDM T 5681 nuo 1978
 
2741. PALANGOS ORKESTRAS. 1973
Drb., sint. tempera 140x170
LDM T 4419 nuo1973
 
2742. NATIURMORTAS SU ŽUVIMIS. 1973
Kart., mišri technika 70x62
LDM T 4834 nuo 1974
2743. BRIGADININKĖ. 1973
Drb., sint. tempera 150x120
LDM T 4842 nuo 1974
 
2744.VIDUDIENIS.1974
Drb., sint. tempera 142x150
LDM T 4773 nuo 1974
 
2745. VAIRUOTOJO R. RUZGIO PORTRETAS. 1974
Drb., sint. tempera 150x140
LDM T 4984 nuo 1974
 
2746. GRAŽINA. 1974
Drb., sint. tempera 92x73
LDM T 5862 nuo 1978
 
2747. PLEKŠNĖ IR ŽALIAS TINKLAS. 1975
Kart., sint. tempera, koliažas 122x96,5
LDM T 4930 nuo 1975
 
2748. TRENIRUOTĖ. 1976
Drb., sint. tempera 155x170
LDM T 5322 nuo 1976
 
2749. LANKININKĖS. 1976
Drb., sint. tempera 150x120
LDM T 5408 nuo 1977
 
2750. PLASTMASIŲ GAMYKLOJE. 1977
Drb., sint. tempera 150x140
LDM T 5483 nuo 1977
 
2751. PASIENIEČIAI IR ŽVEJAI. 1979
Drb., al. 122x107
Sign. ap. d. G. Petrova
LDM T 6610 nuo 1980
 
2752. PLEKŠNĖS. 1979
Drb., al. 68x90
LDM T 10507 nuo 1985
 
2753. VAIKAI IR AITVARAI. 1981-1982
Drb., sint. tempera 165x127
LDM B 329 nuo 1982

 

2754. ŠOKA POROS. 1985
Drb., sint. tempera 151x141
LDM T 7487 nuo 1985
 
Gimė 1915 m. Natiškių k, Biržų r. 1939 m. baigė Kauno meno mokyklą, tapybos studiją. Dailės parodose dalyvauja nuo 1939 m. LTSR nusipelnęs meno veikėjas (1974), LTSR valstybinės premijos laureatas (1983), Nacionalinės premijos laureatas (1995).
 
2755. NATIURMORTAS SU MARIJOS
STATULĖLE.1943
Drb., al. 68x90
Sign. ap. d. petrulis 43
LDM T 521 nuo 1944
 
2756. NATIURMORTAS SU VERBOMIS. 1943
Dfb., al. 52x47
LDM T 1900 nuo 1944
 
2757. AUTOPORTRETAS. 1943
Drb., al. 100x79
Sign. ap. d. petrulis 43
LDM T 2641 nuo 1967
 
2758. NATIURMORTAS. 1943
Drb.,al.69x51,5
                petrulis
Sign. v. k. ————
                   43
LDM T 5624 nuo 1978
 
2759. NATIURMORTAS SU POPIERINĖMIS
GĖLĖMIS.1943
Drb., al. 44x39,5
LDM T 8672 nuo 1986
 
2760. NATIURMORTAS SU BALTA VAZA. 1943
Kart., al. 36,5x28
LDM T 8766 nuo 1986
 
2761. NATIURMORTAS SU GĖLIŲ PINTINĖLE. 1944
Drb., al. 42,5x33,5
                  petrulis
Sign. ap. d. ————
                     44
LDM T 7679 nuo 1986
 
2762. ĄŽUOLAI. VILNIUS. 1945
Drb., al. 62x85
LDM T 747 nuo 1945
 
2763. BULVIAKASIS. 1945
Fanera, al. 34x53
Sign. ap. d. petrulis 45
LDM T 7680 nuo 1986
 
2764. PAVILNYS. PEIZAŽAS SU EGLE. 1947
Drb., al. 60x82
Sign. ap. d. petrulis 47
LDM T 3344 nuo 1949
 
2765. PALANGOS PAJŪRYS. 1949
Pop., akv. 29x41
Sign. ap. d. petrulis 49
LDM T 827 nuo 1949
 
2766. GARDINAS.1956
Drb., al. 60x81
Sign. ap. k. petrulis 56
LDM T 2635 nuo 1959
 
2767. PEIZAŽAS SU GUBOMIS. 1956
Drb., al. 54x65
Sign. ap. d. petrul
LDM T 7641 nuo 1985
 
2768. VĖJUOTA DIENA. 1957
Drb., al. 73x92
Sign. ap. k. Petrulis. 57
LDM T 2336 nuo 1958
 
2769. SENOJI ARCHITEKTŪRA PALŪŠĖJE. 1958
Drb., al. 73x92
Sign. ap. k. petrulis
LDM T 2632 nuo 1959
 
2770. PAVILNIO MOTYVAS. 1958
Drb., al. 54x65
Sign. ap. d. petrulis 58
LDM T 2630 nuo 1962
 
2771. PAVASARIS.1958
Drb., al. 54x65
Sign. ap. d. petrulis 58
LDM T 4736 nuo 1973
 
2772. GATVELĖ ANTAKALNYJE. 1958
Drb., al. 65x54
Sign. ap. k. petrulis 58
LDM T 8769 nuo 1985
 
2773. RUDUO.1959
Drb., al. 65x81
Sign. ap. k. petrulis 59
LDM T 2631 nuo 1962
 
2774. NATIURMORTAS SU PIETŲ
VAISIAIS.1960
Drb., al. 60x73
                   petrulis
Sign. ap. k. ————
                      60
LDM T 3016 nuo1969
 
2775. KELIAS Į DAUGUS. 1960
Drb., al. 60x73
Sign. ap. d. petrulis 60
LDM T 7638 nuo 1985
 
2776. POPIERIAUS FABRIKAS VERKIUOSE. 1961
Drb., al. 73x92
Sign. ap. d. petrulis 61
LDM T 2447 nuo 1962
 
2777. SENASIS VILNIUS. 1961
Drb., al. 73x92
Sign. ap. d. petrulis 61
LDM T 2638 nuo 1962
 
2778. NATIURMORTAS. 1961
Drb., al. 81x65
Sign. v. d. petrulis 61
LDM T 7824 nuo 1985
 
2779. PUMPĖNŲ peizažas. 1962
Pop., akv. 38,5x51
LDM T 2486 nuo 1965
 
2780. AUKŠTADVARIS. 1963
Drb., al. 70x92
LDM T 5625 nuo 1978
 
2781. PASKUTINIS SNIEGAS. 1964
Drb., al. 99,5x79
Sign. ap. d. petrulis. 64
LDM T 7503 nuo 1985
 
2782. DUSIOS EŽERAS. 1964
Pop., akv. 38,5x51
Sign. ap. d. petrulis 64
LDM T 8994 nuo 1988
 
2783. NERIES PAKRANTĖ. 1964
Pop., akv. 50,2x63,7
Sign. ap. d. petrulis
LDM T 10577 nuo 1989
 
2784. VILNIAUS PRIEMIESTIS. 1965
Drb., al.80x100
Sign. ap. k. petrulis 65
LDM T 2633 nuo 1965
 
2785. PAUPYJE. 1965
Drb., al. 60x73
Sign. ap. d. petrulis
LDM T 7627 nuo 1985
 
2786. VALAKAMPIAI. 1965
Drb., al. 73x92
Sign. ap. d. petrulis 65
LDM T 10235 nuo 1985
 
2787. SENOJI VILNIAUS ARCHITEKTŪRA.1966
Drb., al. 73x92
Sign. ap. d. petrulis
LDM T 2684 nuo 1961
 
2788. VITO GATVELĖ VILNIUJE. 1966
Drb., al. 92x73
Sign. ap. k. petrulis 66
LDM T 1967 nuo 1967
 
2789. NATIURMORTAS. 1966
Drb., al. 73x60
Sign. ap. k. petrulis 66
LDM T 8374 nuo 1985

2790.SUTEMOS.1967
Drb., al. 73x92
                   petrulis
Sign. ap. d. ————
                      67
LDM T 2642 nuo 1967
 
2791. RAUDONOS GĖLĖS MĖLYNOJE
VAZOJE. 1967
Pop., akv. 55x49,5
Sign. ap. d. petrulis - 67
LDM T 2741 nuo 1968
 
2792.RUDUO.1967
Pop., akv. 50x63,5
Sign. ap. d. petrulis 67
LDM T 3605 nuo 1968
 
2793. RUDUO GAVEIKĖNUOSE. 1967
Pop., akv. 50x63
                  petrulis
Sign. ap. d. ————
                     67
LDM T 6629 nuo 1981
 
2794. NATIURMORTAS. 1967
Drb., al. 81x100
Sign. ap. d. petrulis 67.
LDM T 10509 nuo 1985
 
2795. NIDOS PEIZAŽAS. 1968
Drb., al. 81x100
Sign. ap. k. Petrulis 68
LDM T 6323 nuo 1978
 
2796. NATIURMORTAS. 1968
Kart., al. 70x50
Sign. ap. d. petrulis
LDM T 7634 nuo 1985
 
2797. ANTALIEPTĖS LAUKAI. 1969
Pop., akv. 52x69
Sign. ap. k. petrulis
LDM T 3594 nuo 1970
 
2798. PRIE EŽERO. 1969
Kart., al. 153x122
Sign. ap. d. petrulis
LDM T 4828 nuo 1974
 
2799. NATIURMORTAS SU MĖLYNA VAZA.1969
Kart., al. 100x81
Sign. v. d. petrulis 69
LDM T 4850 nuo 1974
 
2800. RUDUO.1969
Kart., al. 122x137
Sign. ap. d. petrulis
LDM T 5068 nuo 1974
 
2801. NATIURMORTAS SU KRIAUKLE. 1969
Drb., al.91.5x73
                   petrulis
Sign. ap. d. ————
                      69
LDM T 7502 nuo 1985
 
2802. NATIURMORTAS SU JAUČIO
KAUKOLE.1969
Drb., al. 92x73
petrulis
Sign. ap. k. —————
76
LDMT7640nuo 1985
 
2803. EŽERAI TIES KIRDEIKIAIS. 1970
Kart., al. 122x122
Sign. ap. d. petrulis. 70
LDM T 5641 nuo1978
 
2804. ASEKO EŽERAS. 1970
Drb., al.81x100
Sign. ap. d. petrulis 70
LDM T 8746 nuo 1985
 
2805. PRIEPLAUKA NIDOJE. 1971
Drb., al.81x100
                    petrulis
Sign. ap. d. —————
                      71
LDM T 3869 nuo 1971
 
2806. NATIURMORTAS SU PJŪKLU. 1971
Drb., al. 50x70
Sign. ap. d. petrulis
LDM T 8386 nuo 1985
 
2807. NATIURMORTAS RŪSYJE. 1971
Kart., al.110x137
Sign. ap. d. petrulis
LDM T 9193 nuo 1985
 
2808. PEIZAŽAS. 1971
Pop., akv. 50x66
Sign. ap. d. petrulis 71
LDM T 9031 nuo 1988
 
2809. LAUKAI PAVASARĮ. 1973
Drb., al. 100x84
Sign. ap. k. petrulis
LDM T 5069 nuo 1976
 
2810. TOLUMOS.1973
Drb., al.80.5x100
LDM T 7532 nuo 1985
 
2811. NATIURMORTAS. 1973
Kart., al. 78,5x66,5
Sign. ap. k. Petrulis 73
LDM T 7626 nuo 1985
 
2812. PAVASARIO PRADŽIA. 1973
Drb., al. 100x81
Sign. ap. k. petrulis. 73
LDM T 7628 nuo 1985
 
2813. CIRKAS SENAMIESTYJE. 1973
Drb., al. 60x73
LDM T 8735 nuo 1986
 
2814. KIRDEIKIŲ PEIZAŽAS. 1973
Pop., akv. 56,5x69
Sign. ap. d. petrulis. 73
LDM T 8988 nuo 1988
 
2815. TRYS GELTONOS GĖLĖS. 1974
Kart., al. 50x70
Sign. ap. k. petrulis
LDM T 7637 nuo 1985
 
2816. PEIZAŽAS VEISIEJUOSE. 1975
Drb., al. 65x80
Sign. ap. d. petrulis
LDM T 7644 nuo 1985
 
2817. EŽERO PAKRANTĖ. 1975
Drb., al. 100x122
Sign. ap. d. petrulis
LDM T 8264 nuo 1986
 
2818.MIŠKE.1976
Kart., al. 141x115
Sign. ap. d. petrulis 76
LDM T 5405 nuo 1976
 
2819. GĖLĖS.1976
Pop., akv., koliažas 65x51
                   Petrulis
Sign. ap. k. ————
                     76
LDM T 5080 nuo 1977
 
2820. PUSIASALIO PILIS TRAKUOSE. 1976
Pop., akv. 50x65
                   petrulis
Sign. ap. d. ————
                     76
LDM T 5589 nuo 1977
 
2821. TOLUMOS.1976
Drb., al. 100x127
Sign. ap. k. petrulis
LDM T 5650 nuo 1978
 
2822. ŽALIASIS INTERJERAS. 1976
Kart., al. 73x92
Sign. ap. d. petrulis
LDM T 7818 nuo1985
 
2823. ŽIRMŪNUOSE. 1977
Drb., al. 100x81
Sign. ap. d. petrulis. 77
LDM T 7387 nuo 1985
 
2824. KOLŪKIETIŠKAS NATIURMORTAS. 1977
Drb., al. 73x92
Sign. ap. k. petrulis 77
LDM T 7809 nuo 1985
 
2825. NATIURMORTAS. 1978
Kart., al. 100x81
Sign. v. d. petrulis. 78
LDM T 5822 nuo 1978
 
2826. PAKASO EŽERAS. 1978
Pop., akv. 64x50
Sign. ap. k. petrulis 78
LDM T 5906 nuo 1978
 
2827. PRIE TVENKINIO. 1978
Kart., al. 105x81
Sign. ap. k. petrulis 78
LDM T 8733 nuo 1985
 
2828. EŽERŲ KRAŠTE. 1978
Kart., al. 80x100
Sign. ap. d. petrulis 78
LDM T 9295 nuo 1985
 
2829. UNIVERSITETO MIESTELIS IŠ TOLI. II. 1979
Drb., al. 81x100
Sign. ap. k. petrulis
LDM T 6322 nuo 1979
 
2830. AUGALAI.1979
Pop., akv. 63x50
Sign. ap. k. petrulis. 79
LDM T 6326 nuo 1980
 
2831. SENTIMENTALUS VAKARAS. 1981
Drb., al. 81x100
Sign. ap. d. petrulis 81
LDM B 188 nuo1981
 
2832. PRIE DAUGŲ EŽERO. 1982
Drb., al. 100x81
Sign. ap. d. petrulis. 82
LDM T 7643 nuo 1985
 
2833. PRIE ŪKOJO EŽERO. 1983
Drb., al. 80x99,5
Sign. ap. d. Petrulis. 83
LDM T 6935 nuo 1983
 
2834. KOLŪKINIS PEIZAŽAS. 1983
Drb., al. 81,5x101
Sign. ap. k. petrulis - 83
LDM T 8719 nuo 1985
 
2835. MERGAITĖ GĖLĖSE. 1983
Kart., al. 50x70,3
Sign. ap. k. petrulis. 83
LDM T 7667 nuo 1986
 
2836. AUKŠTADVARIO PEIZAŽAS. 1984
Drb., al. 60x70
Sign. ap. d. petrulis. 84
LDM T 7452 nuo 1985
 
2837. MIŠKO TYLA. 1984
Drb., al. 100x81
Sign. ap. d. petrulis. 84
LDM T 7477 nuo 1985
 
2838. KOLŪKINIS PEIZAŽAS. ARIMAI. 1984
Drb., al. 81x100
Sign. ap. d. petrulis 84
LDM T 7808 nuo 1985
 
2839. PEIZAŽAS SU ŽYDINČIU KRŪMU. 1984
Drb., al. 100,2x120,5
LDM T 8263 nuo 1986
 
2840. NATIURMORTAS SU ROŽĖMIS. 1984
Dcb., al. 100x81
Sign. ap. k. petrulis. 84
LDM T 8748 nuo 1986
 
Gimė 1951 m. Vilniuje. 1977 m. baigė LTSR valstybinį dailės institutą, tapybą. Dailės parodose dalyvauja nuo 1978 m.
 
2841. POLIETILENO DŽIOVINIMAS. 1985
Drb., al. 150x200
LDM T 8351 nuo 1985
 
Gimė 1909 m. Eikiniškio k, Rokiškio r. 1931 m. baigė Kauno meno mokyklą, skulptūros studiją. Lankė J. Vienožinskio tapybos studiją. Dailės parodose dalyvavo nuo 1935 m. LTSR nusipelnęs meno veikėjas (1959), LTSR liaudies dailininkas (1965), LTSR valstybinės premijos laureatas (1971). Mirė 1985 m. Vilniuje.
 
2842. SENAS VILNIUS. 1956
Pop., akv. 31x44
LDM T 8484 nuo 1986
 
2843. ROJAUS MIZAROS PORTRETAS. 1959
Pop., akv. 51x37
LDM T 2491 nuo 1960
 
2844. KOLŪKIETĖS PORTRETAS. 1959
Pop., akv. 42x32
                      1959-IX-13
Sign. ap. d. ————————
                    Pušalot... N P
LDM T 8471 nuo 1986
 
2845. TĖVIŠKĖ. AUDROS KAIMAS. 1959
Pop., akv. 32,9x44,5
Sign. ap. per vidurį 1959
        ap.d. N P.
LDM T 8479 nuo 1986
 
2846. KOLŪKIEČIO PORTRETAS. 1959
Pop., akv. 43,8x33
Sign. ap. d. N... 1959-IX-19
LDM T 8481 nuo 1986
 
2847. SENAS VILNIUS. 1959
Pop., akv. 44x32,5
                  NP
Sign. ap. d. —
                  59
LDM T 9004 nuo 1988
 
 
2848. REVOLIUCIONIERIUS ABRAMAVIČIUS. 1960
Pop., akv. 65x44
Sign. ap. d. 1960 N P
LDM T 8474 nuo 1986
 
2849. MOTERIS. 1962
Pop., akv. 62x47
Sign. ap. d. N.P. 1962
LDM T 2490 nuo 1963
 
2850. TILTAS PER VILNELĘ. 1962
Pop., akv. 31x47
                  1962
Sign. ap. d. ——
                  N P
LDM T 2530 nuo 1965
 
2851. DAILININKĖ A.TULEVIČIŪTĖ. 1962
Pop., akv. 63x48,2
Sign. ap. k. N.P 62
LDM T 8465 nuo 1986
 
2852. ANTANAS VENCLOVA. 1962
Pop., akv. 62,5x47
Sign. ap. d. N P 62
LDM T 8466 nuo 1986
 
2853. GYDYTOJAS PETRAS BAUBLYS. 1962
Pop., akv. 442,x64,9
                1962
Sign. ap.d. ——
                 N P.
LDM T 8467 nuo 1986
 
2854. LENINAS. 1962
Pop., akv. 43x32,8
Sign. ap. d. N P 62
LDM T 8473 nuo 1986
 
2855. S. MIEŽELAITIENĖS PORTRETAS. 1962
Pop., akv. 55x39,3
                 N.P
Sign. ap. d. —
                 62
LDM T 8477 nuo 1986
 
2856. PRIE ŽEIMENOS. 1964
Pop., akv. 35,5x39,2
Sign. ap. d. NP.64
LDM T 8464 nuo 1986
 
2857. DAILININKĖS MARIJOS CVIRKIENĖS PORTRETAS. 1965
Pop., akv. 36,3x25,3
LDM T 8482 nuo 1986
 
2858.VENECIJA.1965
Pop., akv. 30x44,9
Sign. ap. d. N P 65
LDM T 8490 nuo 1986
 
2859.FLORENCIJA.1965
Pop., akv. 30x44,7
Sign. ap. k. 65 N P
LDM T 8499 nuo 1986
 
2860.VENECIJA.1965
Pop., akv. 30x45
Sign. ap. d. 1965 N P
LDM T 8991 nuo 1988
 
2861. STUDENTĖS PORTRETAS. 1966
Pop., akv. 65x43
Sign. ap. d. N.Petrulis
LDM T 3574 nuo 1971
 
2862. ŠUŠENSKOJĖ. 1968
Pop., akv. 44,7x65,5
LDM T 8468 nuo 1986
 
2863. PRIE ŠUŠOS UPĖS. 1968
Pop., akv. 47x61,6
                 N.p. 68
Sign. ap. d. ———
                  IX 10
LDM T 8475 nuo 1986
 
2864. ŠUŠA. 1968
Pop., akv. 44,5x65,4.
                  1968-IX-13
Sign. ap. d. —————
                  šušu NP
LDM T 8476 nuo 1986
 
2865. V. I. LENINO NAMELIS ŠUŠENSKOJĖJE. 1968
Pop., akv. 44x65,5
                              N.P.
                            ———
Sign. ap. k. 1968.IX-13 Šušensko
                    ---------------———
                       Šušinskojo
LDM T 9038 nuo 1988
 
2866. NIDA. 1970
Pop., akv. 33x50
LDM T 8478 nuo 1986
 
2867. KOMPOZITORIUS JUOZAS KAROSAS.1971
Pop., akv. 48x36
LDM T 8472 nuo 1986
 
2868. KOMPOZITORIUS JUOZAS KAROSAS. 1971
Pop., akv. 48x36
Sign. ap. d. N. R 1971
LDM T 8483 nuo 1986
 
2869.FLORENCIJA.1972
Pop., akv. 48x36
                  N. Petrulis
Sign. ap. k. —————
              1972 Florencija
LDM T 8480 nuo 1986
 
2870. ROMA. 1972
 Pop., akv. 43x30
                    N. Petrulis R
 
Sign. ap. k. ———————
                         1972
 
LDM T 8489 nuo 1986
 
2871. ROMA. 1972
Pop., akv. 36x48
                     N. Petrulis
Sign. ap. d. ———————
                 1972-X-Roma
LDM T 8491 nuo 1986
 
2872. ROMA. aikštės FRAGMENTAS SU
SKULPTŪRA. 1972
Pop., akv. 36x48
                N. Petrulis
Sign. ap. d. 1972
                 Roma
LDM T 8492 nuo 1986
 
2873. ROMA. peizažas SU TRIUMFO ARKA. 1972
Pop., akv. 35x48
                  N. Petrulis
Sign. ap. k. —————
                 Roma 1972
LDM T 8493 nuo 1986
 
2874. ROMA. 1972
Pop., akv. 48x35
                            N Petrulis
Sign. ap. per vidurį —————
                           1972 Roma
LDM T 8494 nuo 1986
 
2875. ROMA. 1972
Pop., akv. 48x36
                  N Petrulis
Sign. ap. k. —————
                1972 Roma
LDM T 8495 nuo 1986
 
2876. ROMA. ŠV. PETRO BAZILIKA. 1972
Pop., akv. 36x48
LDM T 8496 nuo 1986
 
2877. ROMA. VAIZDAS SU KOLONA. 1972
Pop., akv. 36x48
                   N Petrulis
Sign. ap. d. —————
                  1972 Roma
LDM T 8497 nuo 1986
 
2878. ROMA.1972
Pop., akv. 36x48
                   N Petrulis
Sign. ap. d. —————
                 1972 Roma
LDM T 8498 nuo 1986
 
2879. MANO KAIMAS. 1975
Pop., past.47.8x31,8
LDM T 8500 nuo 1986
 
2880. MERGINOS PORTRETAS. 1977
Kart., al. 81,5x61
Sign. ap. d. - monograma N P 77
LDM T 8736 nuo 1986
 
2881. KOLŪKIO KALVIS. 1977
Kart., al. 81x60,5
Sign. ap. d. 77 NP
LDM T 8737 nuo 1986
 
2882. PILIES GATVĖ. 1979
Kart., al. 82x61
Sign. ap. d. N P 79.
LDM T 8689 nuo 1986
 
2883. VILNIAUS MOTYVAS. 1980
Kart., al. 59x80,5
Sign. ap. k. N P. 80.
LDM T 8688 nuo 1986
 
2884. SENAS VILNIUS. 1980
Kart., al. 81x61
Sign. ap. k. N P. 80
LDM T 8728 nuo 1986
 
2885. VILNIUS NUO UŽUPIO
Pop., akv. 33x45
LDM T 8469 nuo 1986
 
2886. DAILININKAS TELESFORAS KULAKAUSKAS
Pop., akv. 46,6x31
LDM T 8470 nuo 1986
 
2887. KAUNO HES
Pop., akv. 62x47,3
Sign. ap. d. N. P.
LDM T 8485 nuo 1986
 
2888. LENINAS
Pop., akv. 62x46,7
LDM T 8486 nuo 1986
 
2889. PRIE EŽERO
Pop., akv. 44x32,5
LDM T 8487 nuo 1986
 
2890. PEIZAŽAS
Pop., akv. 44x32
LDM T 8488 nuo 1986
 
Gimė 1935 m. Minske (Baltarusija). 1959 m. baigė LTSR valstybinį dailės institutą, tapybą. Dailės parodose dalyvauja nuo 1959 m. LTSR nusipelnęs meno veikėjas (1985).
 
2891. LTSR VALSTYBINIS STYGINIS KVARTETAS.1965
Drb., al. 115x170
                  Piekuris
Sign. ap. d. ————
                    65
LDM T 2913 nuo1965
 
2892. POGRINDYJE. 1967
Drb., al. 140x150
Sign. ap. d. I P 67
LDM T 3411 nuo 1968
 
2893. IX FORTAS.1967
Kart., emalė 135x120
                  I P
Sign. ap. k. —
                 67
LDM T 3406 nuo 1969
 
2894. HIROSIMA. 1968
Kart., autorinė technika 82x62
Sign. ap. d. I P 68.
LDM T 10501 nuo 1986
 
2895. TAIKOS DEKRETAS. Triptiko I dalis. 1969
Drb., al. 160x150
Sign. ap. k. I P 69
LDM T 3360 nuo 1969
 
2896. TAIKOS DEKRETAS. Triptiko II dalis. 1969
Drb., al. 160x150
Sign. ap. k. I P 69
LDM T 3361 nuo 1969
 
2897. TAIKOS DEKRETAS.
Triptiko III dalis. 1969
Drb., al. 160x150
Sign. ap. k. I P 69
LDM T 3412 nuo 1969
 
2898. BERNIUKAS IR DANGUS. 1969
Drb., kart., emalė 120x108
Sign. ap. k. I P 69
LDM T 3405 nuo 1969
 
2899.PAVOJUS.1969
Kart., emalė 130x120
Sign. ap. d. I. P. 69
LDM T 3626 nuo 1971
 
2900. ŠACHMATININKAI. 1971
Kart., al. 140x120
Sign. v. k. I P 71
LDM T 4431 nuo1971
 
2901. KAREIVIAI. Triptiko I dalis. 1972
Kart., al. 170x122
                 I P
Sign. ap. k. —
                 72
LDM T 5478 nuo 1972
 
2902. KAREIVIAI. Triptiko II dalis. 1972
Kart., al. 170x120
Sign. ap. k. I P 72
LDM T 4503 nuo 1972
 
2903. KAREIVIAI. Triptiko III dalis. 1972
Kart., al. 170x120
Sign. ap. k. I P 72
LDM T 4504 nuo 1972
 
2904. PROTESTO DEMONSTRACIJA. 1972
Kart., al. 128x120
Sign. v. k. I P 72
LDM T 8420 nuo 1978
 
2905. DARBININKAI. I. 1973
Kart. al. 200x170
Sign. ap. k. I P 73
LDM T 4416 nuo 1973
 
2906.DARBININKAI. II. 1973
Kart., al. 200x170
Sign. ap. k. I P 73
LDM T 4417 nuo 1973
 
2907. MELIORATORIAI. 1974
Kart., al. 150x120
Sign. ap. d. I. P. 74
LDM T 4953 nuo 1975
 
2908. MANO PRISIMINIMAI APIE KARĄ. 1975
Kart., al. 160x280
Sign. ap. k. I.P. 75
LDM T 4872 nuo 1975
 
2909. PAVASARIS. 1976
Kart., al. 65x90
Sign. ap. k. I P 76
LDM T 5070 nuo 1976
 
2910. ALPINISTO V. STEPULIO PORTRETAS.1976
Drb., al.80x100
Sign. ap. d. I P 76
LDM T 5330 nuo 1976
 
2911. LIETUVOS ALPINISTAI. 1976
Drb., al. 150x120
Sign. ap. d. I P. 76
LDM T 5407 nuo 1976
 
2912. ASTRONOMAI.1977
Drb., al. 178x148
Sign. ap. d. I P 77
LDM T 5504 nuo 1977
 
2913. SUSIMĄSTYMAS. 1977
Drb., al., koliažas 144x164
Sign. ap. d. I P 77
LDM T 5505 nuo 1977
 
2914.NAKTIS.1978
Drb., al. 149x139
Sign. ap. d. I P. 78
LDM T 5821 nuo 1978
 
2915. ANATOMIJOS PASKAITA. 1979
Drb., al. 150x200
Sign. ap. d. I P. 79
LDM T 6147 nuo 1978
 
2916. PEIZAŽAS.1981
Drb., al. 55x65
Sign. ap. d. I P. 81
LDM T 6991 nuo 1984
 
2917. MEDŽIAI. 1982
Drb., al. 65,5x55,5
Sign. ap. d. I P82
LDM B 228 nuo 1982
 
2918. FRAGMENTAS. II. 1984
Drb., al. 150x130
                   I.P.
Sign. ap. k. ——
                   84
LDM T 7121 nuo 1984
 
2919. MĖNULIO UŽTEMIMAS. 1984
Drb., al. 140x130
Sign. ap. d. I P 84
LDM T 7242 nuo 1984
 
2920.VAKARAS.1989
Drb., al. 100x114
Sign. ap. d. I P. 89
LDM T 9404 nuo 1990
 
Gimė 1960 m. Vilniuje. 1984 m. baigė LTSR valstybinį dailės institutą, tapybą. Dailės parodose dalyvauja nuo 1984 m.
 
2921. VAKARAS SU NUKRITUSIAIS LAPAIS. 1986
Drb., al. 112x126
LDM T 7962 nuo 1987
 
2922. JAUNYSTĖ TAVO JAU TOLYN KELIU
PASUKO – VYKIS JĄ.1986
Drb., al. 130x140
Sign. ap. d. Piekuras
LDM T 8883 nuo 1987
 
2923. PASAKOJANTI. 1987
Drb., al.96.5x130
Sign. ap. d. M P.87
LDM T 8705 nuo 1988
 
Gimė 1943 m. KIebiškio k., Prienų r. 1972 m. baigė LTSR valstybinį dailės institutą, monumentaliąja tapybą. Dailės parodose dalyvauja nuo 1972 m.
 
2924. PAUKŠČIAI IŠSKRENDA. 1974
Kart., tempera 91x113
LDM T 4881 nuo 1975
 
Gimė 1934 m. Kaune. 1959 m. baigė Kauno politechnikos institutą, architektūrą. Dailės parodose dalyvauja nuo 1964 m.
 
2925. SENA SODYBA ŠAUKĖNUOSE. 1983
Pop., akv. 46x67
                  E. Pilypait
Sign. ap. d. —————
                        83
LDM T 7199 nuo 1984
 
Gimė 1949 m. Gruzdžiuose, Šiaulių r. 1973 m. baigė LTSR valstybinį dailės institutą, monumentaliąją tapybą (freskos-mozaikos spec.). Dailės parodose dalyvauja nuo 1973 m.
 
2926. M. ŠMITKIENĖS PORTRETAS. 1981
Drb., al. 100x85
Sign. ap. d. - neįskaitoma monograma
LDM T 7530 nuo 1985
 
2927. KAIMELIS PRIE JŪROS. 1982-1983
Drb., al. 85x100
Sign. ap. d. - neįskaitoma monograma
LDM B 284 nuo 1983
 
2928. MŪŠIS PO VANDENIU. 1986
Drb., al. 100x120
Sign. v. k. - monograma VP.
LDM T 8392 nuo 1987
 
2929. SENOJI ŽEMAITIJA. 1988
Drb., al. 100x120
Sign. ap. d. - neįskaitoma monograma
LDM T 8804 nuo 1988
 
Gimė 1898 m. Kunigiškių k., Ukmergės r. Mokėsi Petrograde A. Štiglico centrinėje techninio piešimo mokykloje. 1928 m. baigė Kauno meno mokykla, tapybos studiją. 1928-1929 m. mokėsi Valstybinėje aukštojoje taikomosios dailės mokykloje (Conservatoire National des Arts et Metiers) Paryžiuje. Dailės parodose dalyvavo nuo 1929 m. Mirė 1984 m. Vilniuje.
 
2930. VIENIŠAS NAMELIS. 1950
Pop., akv. 21x32
                        I P
Sign. ap. d. —————
                  1950.VI.5
LDM T 7127 nuo 1984
 
2931. PEIZAŽAS IŠ SIBIRO. 1950
Pop., akv. 29,2x40,7
Sign. ap. d. I P
        ap. k. 1950.VI.6
LDM T 7128 nuo 1984
 
2932. NAMAS.1950
Pop., akv. 21x32,5
Sign. ap. d. I.P
        ap.k. 1950.VI.12
LDM T 7129 nuo 1984
 
2933. PEIZAŽAS. 1950
Pop., akv. 29,2x40,7
Sign. ap. d. I P
        ap.k. 1950.VI.13
LDM T 7130 nuo 1984
 
2934. NAMAI PAMIŠKĖJE. 1950
Pop., akv. 29,5x40,8
Sign. ap. d. I P
        ap.k. 950.VII.10
LDM T 7131 nuo 1984
 
2935. NAMAI PRIE MIŠKO. 1950
Pop., akv. 29,8x40,8
Sign. ap. d. I P
         ap.k.950.VII.14
LDM T 7132 nuo 1984
 
2936. PO AUDROS.1950
Pop., akv. 30,5x40,8
Sign. ap. d. I P
        ap.k. 1950.VII.19
LDM T 7133 nuo 1984
 
2937. VĖJUOTA DIENA. 1950
Pop., akv. 21,2x32,9
Sign. ap. d. I P
        ap.k. 1950.VI.11
LDM T 7138 nuo 1984
 
2938. NAMELIS. 1950
Pop., akv. 21,2x32,9
Sign. ap. d. I P
        ap. k. 1950.VII.20
LDM T 7139 nuo 1984
 
2939. PAVASARIS. 1950
Pop., akv. 21x32,5
Sign. ap. d. I P.
        ap.k. 1950.VI.5.
LDM T 7153 nuo 1984
 
2940. DU NAMELIAI.1950
Kart., al. 21x32,5
Sign. ap. d. I P.
        ap. k. 1950.VI.8.
LDM T 7155 nuo 1984
 
2941. GATVELĖ. 1950
Pop., akv. 32,5x21
Sign. ap. d. I P.
        ap. k. 1950.VI.4.
LDM T 7158 nuo 1984
 
2942. DUONOS KEPYKLA. 1950
Pop., akv. 20,8x31,5
Sign. ap. d. I P.
        ap.k. 1950.VII.7
LDM T 7159 nuo 1984
 
2943. PRIE ŠULINIO. 1950
Pop., akv. 27,5x38,5
Sign. ap. d. I P
        ap. k. 1950.VI.26.
LDM T 7162 nuo 1984
 
2944. ETNOGRAFINIS PIEŠINYS. 1950
Pop., akv. 30x40
LDM T 7164 nuo 1984
 
2945. ŽIEMOS PRADŽIA. 1950
Pop., akv. 30x40
Sign. ap. d. I P
        ap. k. ...X.1950
LDM T 7170 nuo 1984
 
2946. MIŠKO SARGO NAMELIS. 1950
Pop., akv., guašas 21x32,5
Sign. ap. d. I P
        ap. k. 1950.VI.29.
LDM T 7171 nuo 1984
 
2947. ŠITKINO PRIEMIESTIS. 1950
Pop., akv. 21x32,5
Sign. ap. d. I P.
        ap. k. 1950.VI.9
LDM T 7174 nuo 1984
 
2948. POMIDORŲ SODINIMAS. 1950
Pop., akv. 30x40
Sign. ap. d. I P
        ap. k. 1950.VI.20
LDM T 7175 nuo 1984
 
2949. MOKYKLA.1950
Pop., akv. 30x40
LDM T 7187 nuo 1984
 
2950. TVOROS IR NAMAI. 1951
Pop., akv. 29,6x40,8
Sign. ap. d. I P
        ap. k. 951.VI.30
LDM T 7134 nuo 1984
 
2951. ŠITKINO MIŠKŲ ŪKIO UŽPUSTYTAS
NAMAS. 1951
Pop., akv. 29,5x40,6
Sign. ap. d. I P
        ap. k. 951.III.10
LDM T 7135 nuo 1984
 
2952. AUDRA.1951
Pop., akv. 20,2x28,5
Sign. ap. d. P
        ap. k. 6  III 1951
LDM T 7141 nuo1984
 
2953. ŽIEMA. 1951
Pop., akv. 30x40
Sign. ap. d. I P
        ap. k. 25.II.1951
LDM T 7173 nuo 1984
 
2954. NAMELIS GALE KAIMO. 1952
Pop., akv. 20,5x29
Sign. ap. d. I P
        ap. k. 52.IV.1
LDM T 7140 nuo 1984
 
2955. AUTOPORTRETAS. 1953
Pop., akv., rašalas 29x20,5
Sign. ap. d. I P
        ap. k. 1953.III.15
LDM T 7137 nuo 1984
 
2956. AUTOPORTRETAS. 1954
Pop., akv., piešt. 28x20,2
Sign. ap. d. I P.
        ap. k. 1954.IV.13
LDM T 7143 nuo 1984
 
2957. PAVASARIOP. 1956
Pop., akv. 20,5x28,5
Sign. ap. d. P
        ap. k. 1956.IV.28
LDM T 7163 nuo 1984
 
2958. PUŠELĖS PAVASARĮ. 1957
Pop., akv. 29,3x20,5
Sign. ap. d. I P
        ap. k. 1957.V.26
LDM T 7124 nuo 1984
 
2959. PEIZAŽAS. SAULĖTA DIENA. 1957
Pop., akv. 20,5x29
Sign.ap. d. I P
       ap. k. 1957.V19.
LDM T 7137 nuo 1984
 
2960. OŽKUTĖ. 1957
Pop., akv., guašas 30x40
Sign. ap. d. I P
        ap. k. 1957.X.16
LDM T 7145 nuo 1984
 
2961. PIRTIS PRIE UPELIO. 1957
Pop., akv. 20,5x28,5
Sign. ap. d. IP
        ap. k. 1957.V.15
LDM T 7172 nuo 1984
 
2962. PEIZAŽAS. 1957
Pop., akv. 29,5x49,5
Sign. ap. d. I P
        ap. k. 957.V.24.
LDM T 7443 nuo 1985
 
2963. VILNIUS. L. STUOKOS-GUCEVIČIAUS
GATVĖ.1958
Kart., al. 69x50
Sign. ap. d. I P, 58
LDM T 3290 nuo 1962
 
2964. F. DZERŽINSKIO TILTAS. 1958
Kart., al. 69x50
Sign. ap. d. I P.58
LDM T 5842 nuo 1978
 
2965. VILNIAUS ARCHITEKTŪRINIS PAMINKAS.1958
Kart., al. 50x69
Sign. ap. d. I P, 58
LDM T 5838 nuo 1978
 
2966. VILNIUS. žvėrynas. 1958
Kart., al. 50x69
Sign. ap. d. I P.
        ap. k. 58
LDM T 7144 nuo 1984
 
2967. TRAKŲ PILIS. 1959
Kart., al. 50x69
Sign. ap. d. I P 59
LDM T 5837 nuo 1978
 
2968. PO LIETAUS. 1959
Kart., al. 50x69
Sign. ap. d. I  P
        ap. k. 59
LDM T 7189 nuo 1984
 
2969. KARVIŲ POILSIS. 1959
Kart., al. 50x69
Sign. ap. d. I P
        ap. k. 59
LDM T 7191 nuo 1984
 
2970. LENTVARIS. KILIMŲ FABRIKAS. 1959
Drb., al. 50x69
Sign. ap. d. I P
LDM T 8338 nuo 1985
 
2971. LENTVARIS.1960
Kart., al. 33x48
Sign. ap. d. I P
        ap.k. 1960
LDM T 7192 nuo 1984
 
2972. PEIZAŽAS. 1961
Kart., al. 50x69
Sign. ap. d.
I P
        ap. k. 1967
LDM T 5839 nuo 1978
 
2973. SANTECHNIKOS GAMYKLA „KAITRA“. 1961
Kart., al. 50x69
Sign. ap. d.
I P
        ap.k. 1967
LDM T 5840 nuo 1978
 
2974. DARBININKŲ NAMAI. 1961
Kart., al. 50x69
Sign. ap. d. I P
        ap. k. 1967
LDM T 5841 nuo 1978
 
2975. TRAKŲ PILIES FRAGMENTAS. 1961
Kart., al. 50x69
Sign. ap. d. I P
        ap. k. 67
LDM T 7168 nuo 1984
 
2976. KLAIPĖDA. SMILTIES PYLIMO GATVĖ. 1961
Kart., al. 50x69
Sign. ap. d. I P.
        ap. k. 64
LDM T 7185 nuo 1984
 
2977. AUTOPORTRETAS. 1962
Drb., al. 65x50
Sign. ap. d. I P
        ap. k. 1962
LDM T 5834 nuo 1978
 
2978. LAIVŲ REMONTO BAZĖ. 1962
Kart., al. 50x69
Sign. ap. d. I P
LDM T 5835 nuo 1978
 
2979. KLAIPĖDA. 1962
Kart., al. 50x69
Sign. ap. d. I P
        ap.k. 1962
LDM T 5844 nuo 1978
 
2980. KLAIPĖDA. NAMELIAI MELNRAGĖJE. 1962
Kart., al. 37,5x52
LDM T 7148 nuo 1984
 
2981. KLAIPĖDA. TILTAS PER DANGĘ. 1962
Kart, al. 50x69
Sign. ap. d. I P
        ap.k. 1962
LDM T 7149 nuo 1984
 
2982. KLAIPĖDA. BAKŪŽĖ IR LAIVELIAI. 1962
Kart., al. 37,5x52
LDM T 7176 nuo 1984
 
2983. KLAIPĖDA. JACHTKLUBAS. 1962
Drb., al. 50x65
Sign. ap. d. I P.
        ap. k. 1962
LDM T 7179 nuo 1984
 
2984. KLAIPĖDA. ŪKANOTA DIENA. 1963
Kart., al. 35x49
LDM T 3717 nuo 1968
 
2985. VAIZDAS IŠ MOKYKLOS KIEMO. 1963
Kart., al. 50x69
LDM T 5833 nuo 1978
 
2986. ELEKTRINĖ. 1963
Kart., al. 50x69
LDM T 5845 nuo 1978
 
2987. SENAMIESČIO KAMPELIS. 1963
Kart., al. 69x50
LDM T 5846 nuo 1978
 
2988. KURŠIŲ MARIOSE. 1963
Kart., al. 50x69
LDM T 5847 nuo 1978
 
2989. ŽVEJŲ UOSTE. 1963
Kart., al. 35x49
LDM T 5848 nuo 1978
 
2990. NIDOS ETIUDAS. 1963
Kart., al. 35x49
LDM T 5849 nuo 1978
 
2991. NIDA. ŽVEJŲ UOSTAS. 1963
Kart., al. 35x49
LDM T 7147 nuo 1984
 
2992. KLAIPĖDA. DANGĖS PAKRANTĖ. 1963
Kart., al. 50x69
LDM T 7151 nuo 1984
 
2993. ŽVEJŲ KAIMELIS MELNRAGĖJE. 1963
Kart., al. 50x65
LDM T 7166 nuo 1984
 
2994. KURŠIŲ MARIOS. 1963
Kart., al. 35x49
LDMT 7177 nuo 1984
 
2995. KLAIPĖDA. VAKAROP. 1963
Kart., al. 50x69
LDM T 7184 nuo 1984
 
2996. KLAIPĖDA. ANT DANGĖS UPĖS. 1963
Kart., al. 41x51
LDM T 7186 nuo 1984
 
2997. ŽVEJŲ NAMAS. 1964
Kart., al. 50x69
Sign. ap. d. I P
        ap. k. 64
LDM T 5850 nuo 1978
 
2998. ETIUDAS. 1964
Kart., al. 50x69
LDM T 5851 nuo 1978
 
2999. SMILTYNAI.1964
Kart., al. 35x49,5
LDM T 5852 nuo 1978
 
3000. KIEMAS. 1964
Kart., al. 35x49
LDM T 5853 nuo 1978
 
3001. KLAIPĖDA. SENI NAMAI. 1964
Kart., al. 50x69
LDM T 5854 nuo 1978
 
3002. KOPOS MELNRAGĖJE. 1964
Kart., al. 35x49
LDM T 5836 nuo 1978
 
3003. KLAIPĖDA. JŪROS PAKRANTĖ
MELNRAGĖJE. 1964
Kart., al. 34,5x49,5
LDM T 7146 nuo 1984
 
3004. KLAIPĖDA. LAIVELIŲ BAZĖ. 1964
Kart., al. 34,5x49
LDM T 7150 nuo 1984
 
3005. KLAIPĖDA. KIEMAS SENAMIESTYJE. 1964
Kart., al. 35x49,5
LDM T 7165 nuo 1984
 
3006. RAMI VIETELĖ. 1964
Kart., al. 50x69
LDM T 7169 nuo 1984
 
3007. PRIEDANGĖS. 1964
Kart., al. 35x49,5
LDM T 7180 nuo 1984
 
3008. KLAIPĖDA. SMILTYNAI MELNRAGĖJE.1964
Kart., al. 50x69
Sign. ap. d. I P
        ap. k. 64
LDM T 7188 nuo 1984
 
3009. ANYKŠČIAI. 1965
Kart., al. 35x49,5
LDM T 7160 nuo 1984
 
3010. ŠVENTOJI. 1965
Kart., al. 35x49,5
LDM T 7190 nuo 1984
 
3011. GĖLĖS GLADIOLĖS. 1965
Pop., akv. 59x42
Sign. ap. d. I P
        ap. k. 1965
LDM T 7193 nuo 1984
 
3012. L. STUOKOS-GUCEVIČIAUS GATVĖ. 1966
Kart., al. 70x49,5
Sign. ap. d. I P
        ap. k. 66
LDM T 8320 nuo 1978
 
3013. VILNIUS. K. GIEDRIO GATVĖ. 1966
Kart., al. 50x69
Sign. ap. d. IP.
        ap. k. 1966
LDM T 7152 nuo 1984
 
3014. VILNIUS. F. D2ERŽINSKIO GATVĖ. 1966
Kart., al. 50x69
Sign. ap. d. I P
        ap. k. 966
LDM T 7181 nuo 1984
 
3015. GĖLĖS. 1966
Pop., akv. 49,5x35
Sign. ap. d. I P
        ap. k. 1966
LDM T 7194 nuo 1984
 
3016. NATIURMORTAS. 1967
Pop., akv. 44x32,5
Sign. ap. d. I P.
        ap. k. 67
LDM T 7157 nuo 1984
 
3017. GĖLĖS. 1967
Kart., al. 69x50
Sign. ap. d. I P
        ap. k. 67
LDM T 7178 nuo 1984
 
3018. NATIURMORTAS SU ĄSOČIU. 1968
Kart., al. 49,5x35
Sign. ap. d. I P.
        ap. k. 68
LDM T 7154 nuo 1984
 
3019. NATIURMORTAS. 1969
Drb., al. 35,5x50
Sign. ap. d. I P.
        ap. k. 69
LDM T 7156 nuo 1984
 
3020. GĖLĖS. 1969
Drb., al. 65x50
Sign. ap. d. IP
        ap. k. 69
LDM T 7161 nuo1984

 

3021. RUGIŲ GUBOS. 1969
Kart., al. 50x69
Sign. ap. d. I P
        ap. k. 69
LDM T 7167 nuo 1984

 

3022. VILNIUS. VILNELĖ. 1970
Drb., al. 50x65
Sign. ap. d. IP
LDM T 8354 nuo 1985
 
3023. KLAIPĖDA. PRIEPLAUKA. 1971
Drb., al. 35x50
Sign. ap. d. IP
        ap.k. 71.
LDM B 454 nuo 1984
 
3024. NATIURMORTAS SU ĄSOČIU IR
PUODUKU.1972
Kart., al. 35x50
Sign. ap. k. 72
        ap. d. Piščk...
LDM B 448 nuo 1984
 
3025. PEIZAŽAS. 1973
Kart., al. 50x35
Sign. ap. d. I  P
        ap. k. 73
LDM B 507 nuo 1984
 
3026. PAVASARIS. 1973
Kart., al. 70x48
Sign. ap. d. I P
LDM T 8354 nuo 1985
 
3027. SAULĖTA DIENA. 1974
Kart., al. 50x35
Sign. ap. d. 741 P
LDM B 450 nuo 1984.
 
3028. GĖLĖS. 1974
Kart., al. 50x35
Sign. ap. d. 74 IP
LDM B 508 nuo 1984
 
3029. NATIURMORTAS SU APELSINAIS. 1975
Kart., al. 50x35
Sign. ap. d. I P 75
LDM B 446 nuo 1984
 
3030. RUDENS GĖLĖS. 1975
Drb., al. 50x35
LDM B 451 nuo 1984
 
3031. POVILO ČIURLIONIO PORTRETAS. 1975
Kart., al. 65x50
Sign. ap. d. I P 75
LDM B 453 nuo 1984
 
3032. GĖLĖS. 1976
Kart., al. 70x50
Sign. ap. d. I P 76
LDM B 506 nuo 1984
 
3033. SENOJO KAIMO TROBESYS. 1977
Kart., al. 42,5x57,5
Sign. ap. d. I P 77
LDM B455nuo 1984
 
3034. MES UŽ TAIKĄ. 1978
Kart., al. 59,7x79,7
Sign. ap. d. IP 78
LDM B 447 nuo 1984
 
3035. PALANGA. PARKO FRAGMENTAS. 1979
Kart., al. 50x30
Sign. ap. d. I P 79
LDM B 505 nuo 1984
 
3036. VILNIUS. BOKŠTO GATVĖ. 1980
Kart., al. 35x50
Sign. ap. d. I P 80
LDM B 449 nuo 1984
 
3037. TRAKŲ PILIES FRAGMENTAS. 1980
Kart., al. 50x65
LDM B 452 nuo 1984
 
3038. NATIURMORTAS SU STIKLAINIAIS. 1980
Kart., al. 35x50
Sign. ap. d. I P 80
LDM B 504 nuo 1984
 
3039. RUDENS GĖLĖS. 1980
Kart., al. 50x35
Sign. ap. d. I P 80
LDM B 509 nuo 1984
 
3040. RYTAS. 1980
Kart., al. 50x70
Sign. ap. d. I P 80
LDM B 511 nuo 1984
 
3041. NATIURMORTAS SU APELSINAIS. 1981
Kart., al. 40x50
Sign. ap. d. I P 81
LDM B 445 nuo 1984
 
3042. VILNIUS. ŠV. PETRO IR POVILO BAŽNYČIOS FRAGMENTAS. 1981
Kart., al. 50x40
Sign. ap. d. 1981
LDM B 456 nuo 1984
 
3043. NATIURMORTAS SU KEPURE. 1981
Kart., al. 40x50
Sign. ap. d. I P 81
LDM B 510 nuo 1984
 
3044. NATIURMORTAS SU KIRVIU. 1981
Kart., al. 40x50
Sign. ap. d. I  P 81
LDM T 8355 nuo 1985
 
3045. NATIURMORTAS SU TERMOSU. 1982
Kart., al. 40x50
Sign. ap. d. I P 81-12
LDM B 503 nuo 1984
 
Gimė 1920 m. Kaune. 1949 m. baigė Vilniaus valstybinį dailės institutą, tapybą. Dailės parodose dalyvauja nuo 1954 m.
 
3046. KLAIPĖDOS UOSTE. 1967
Drb., al.81x122
Sign. ap. d. J. Pleškūn
LDM T 6556 nuo 1980
 
3047. DAILININKĖS B. ZYGMANTAITĖS PORTRETAS. 1974
Drb., al. 77x63
Sign. ap. k. Pleškūn
LDM T 7665 nuo 1985
 
3048. ŽVEJAI. 1977
Drb., al.73x100
LDM T 5492 nuo 1977
 
3049. MENO ISTORIKĖS HALINOS KAIRIŪKŠTYTĖS-JACINIENĖS PORTRETAS. 1979
Drb., al. 98x72
Sign. ap. d. J. Peškūn.
LDM T 6555 nuo 1980
 
3050. BUVUSIO POGRINDININKO J. STANKEVIČIAUS PORTRETAS. 1980
Drb., al. 89x76
LDM B 73 nuo 1980
 
3051.ŠALTA. 1980
Pop., pastelė 49x64
LDM T 7401 nuo1985
 
3052. PROFESORIAUS ALGIRDO GAIGALO
PORTRETAS. 1984-1985
Drb., al. 105x73
LDM B 554 nuo 1985
 
Gimė 1926 m. Šiauliuose. 1955 m. baigė LTSR valstybinį dailės institutą, monumentaliąją tapybą (freskos-mozaikos spec.). Dailės parodose dalyvauja nuo 1957 m.
 
3053. KARO POETĖ. 1986
Drb., al. 105x120
Sign. ap. d. - neįskaitoma monograma
LDM T 7834 nuo 1986
 
Gimė 1924 m. Kaune. 1971 m. baigė Vilniaus vakarinę dailės mokyklą. Dailės parodose dalyvavo nuo 1988 m. Mirė 1989 m. Vilniuje.
 
3054. MUZIKANTAI. 1984-1988
Pop., guašas 53x41,5
LDM T 8877 nuo 1988
 
3055. PASKAIČIUS J. BABELĮ. 1984-1988
Pop., guašas 56,6x38,5
LDM T 8878 nuo 1988
 
3056. MUZIKANTAI. II. 1984-1988
Pop., guašas 56,5x40
LDM T 8879 nuo 1988
 
3057. PASAULIETĖ. 1984-1988
Pop., guašas 60x42
Sign. ap. d. PORTNOVAITĖ
LDM T 8880 nuo 1988
 
Gimė 1924 m. Šiauliuose. 1950 m. baigė Jakutsko dailės mokyklą, tapybą. Dailės parodose dalyvauja nuo 1956 m.
 
3058. ŽVEJAI UOSTE. 1963
Drb., al. 84x88
Sign. ap. d. P. Porutis 63
LDMT 2548/1 nuo 1964
 
3059. MIESTAS.1968
Drb., al. 100x140
LDM T 3231 nuo 1968
 
3060. LAIVŲ STATYKLOJE. 1968
Pop., akv. 56x76
Sign. ap. d. P. Porutis
LDM T 3327 nuo 1968
 
3061. PRAMONINIS PEIZAŽAS. 1968
Pop., akv. 49,5x62,8
LDM T 7417 nuo 1985
 
3062. VĖJUOTA DIENA. 1969
Pop., akv. 58x79
Sign. ap. d. P. Porutis
LDM T 3181 nuo 1970
 
3063. MANO MIESTO BOKŠTAI. 1970
Pop., akv. 64x87
Sign. ap. d. P. Porutis
LDM T 3595 nuo 1970
 
3064. BRIGADA. 1971
Drb., al.94x120
LDM T 3861 nuo 1971
 
3065. JACHTKLUBE. 1971
Drb., al.95x115
Sign. ap. d. P. Porutis
LDM T 3883 nuo 1971
 
3066. NAUJA GYVENVIETĖ. 1972
Pop., akv. 63x69
Sign. ap. d. P. Porutis
LDM T 4518 nuo 1973
 
3067. JACHTKLUBE.1972
Pop., akv. 64x69
Sign. ap. d. P. Porutis
LDM T 4519 nuo 1973
 
3068. KAUNO AUTOINSPEKCIJA. 1972
Drb., al. 125x155
Sign. ap. d. P. Porutis
LDM T 4987 nuo 1973
 
3069. PAMARIO MOTYVAS. 1972
Pop., akv. 57x76
Sign. ap. d. P. Porutis
LDM T 8986 nuo 1988
 
3070. SUVALKIEČIŲ VIENKIEMIS. 1973
Pop., akv. 64x69,2
Sign. ap. d. P. Porutis
LDM T 7418 nuo 1985
 
3071. KARELIJA. 1974
Pop., akv. 59,5x77,6
Sign. ap. d. P. Porutis
LDM T 8985 nuo 1988
 
3072. SKULPTORIAUS V. GRYBO TĖVIŠKĖ.
PELENIAI. 1975
Drb., al. 70x73
                  P. Porutis
Sign. ap. d. —————
                      75
LDM T 5659 nuo 1977
 
3073. KAUNO JACHTKLUBE. 1976
Drb., al. 119x129
Sign. ap. d. P. Porutis
LDM T 5410 nuo 1976
 
3074. PORTRETAS. 1980
Pop., akv. 73x102
Sign. ap. d. P. Porutis
LDM T 6330 nuo 1980
 
3075. 1941 m. LAIŠKAS. 1980
Drb., al. 125x155
Sign. ap. d. PORUTIS
LDM T 8418 nuo 1980
 
3076. ŽMONĖS ŽEMĖS LIETUVOS. I. 1980
Pop., akv. 73x103
Sign. ap. d. P. Porutis
LDM T 6577 nuo 1981
 
3077. ŽMONĖS ŽEMĖS LIETUVOS. II. 1980
Pop., akv. 73x103
Sign. ap. k. P. PORUTIS -1980
LDM T 6578 nuo 1981
 
3078. ŽMONĖS ŽEMĖS LIETUVOS. III. 1980
Pop., akv. 73x103
Sign. ap. d. P. PORUTIS
LDM T 6579 nuo 1981
 
3079. SAVIVEIKLININKAI.
„APYAUŠRIO DALIA“. 1982
Pop., akv. 73x102
Sign. ap. k. P. Porutis
LDM T 9029 nuo 1988
 
Gimė 1927 m. Jiezne, Prienų r. 1944-1950 m. mokėsi Kauno valstybiniame taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute, dekoratyvinės tapybos studijoje. Dailės parodose dalyvauja nuo 1954 m.
 
3080. ŽIEMA. 1957
Drb., al. 50x58
LDM T 3720 nuo 1958
 
3081. KAUNO SENAMIESTIS ŽIEMĄ. 1957
Drb., al. 50,5x68,5
LDM T 3133 nuo 1959
 
3082. KAUNO VAIZDAS NUO ALEKSOTO. 1960
Drb., al. 60x79
LDM T 3085 nuo 1961
 
3083. KAUNO UOSTE. 1960
Drb., al. 65x85
LDM T 2901 nuo 1962
 
3084. SODAMS ŽYDINT. 1961
Orb., al. 70x90
                 VP
Sign. ap. d. —
                 61
LDM T 2902 nuo 1962
 
3085. JAUNIMAS SPORTUOJA. 1965
Drb., al. 190x260
LDM T 3420 nuo 1965
 
3086. MŪSŲ JAUNIMAS (JAUNIMO STOVYKLA). 1967
Drb., tempera 150x155
LDM T 3011 nuo 1968
 
Gimė 1934 m. Budrių k., Kauno r. 1974 m. baigė LTSR valstybinį dailės institutą, keramiką. Dailės parodose dalyvauja nuo 1974 m.
 
3087. KURŠIŲ MARIOS. 1979
Pop., akv. 51x71,8
Sign. ap. d. B Pranck.... -79-
LDM T 9024 nuo 1988
 
Gimė 1946 m. Jakiškių k., Joniškio r. 1974 m. baigė LTSR valstybinį dailės institutą, tapybą. Dailės parodose dalyvauja nuo 1974 m.
 
3088. NATIURMORTAS. 1976
Kart., al., tempera 100x80
                 76
Sign.
ap. d. —
                S P
LDM T 6110 nuo 1978
 
3089. CITRINA. 1978
Drb., al. 65x57
Sign. ap. d. Prancuitis S. 78
LDM T 6503 nuo 1981

3090. UŽMIESČIO PEIZAŽAS. 1. 1983
Drb., al. 80x109
LDM B 333 nuo 1984
 
PUIPA AUDRIUS
 
Gimė 1960 m. Vilniuje. 1985 m. baigė LTSR valstybinį dailės institutą, grafiką. Dailės parodose dalyvauja nuo 1985 m.
 
3091. SALYKO ŠEIMYNA. 1986
Pop., akv., tempera 57x83
LDM T 7703 nuo 1986

A B C Č D E F G I J K L M N O R S Š T U V Z Ž

P
 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2011.08.09