Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

 

Lietuvos dailės muziejaus rinkinių katalogai

Katalogo „Lietuvos tapyba (1940–1990)“ (Vilnius, 1996) elektroninė versija

PAVARDŽIŲ RODYKLė leidinyje
 

Pavardė, vardas

Kūrinių eilės numeris

A 

 

Abramavičius Kazimieras

1–68

Aleknavičius Juozas

69–71

Aleksandravičius Petras

72–81

Algminas Arvydas

82–83

Aliukas Artūras

84

Alpertas Naumas

85–89

Anikėnas Vytautas

90–92

Anikinas Povilas

93–94

Antanavičius Valentinas

95–110

Arlauskaitė Gražina

111

Armonas Svajūnas

112–115

Arulis Jonas

116

B

 

Bagdonavičiūtė Jūratė

117–124

Bagdžius Arvydas

125–126

Bakšys Viktoras

127

Balinskas Romualdas

128–131

Baltrūnas Jurijus

132–147

Banaitis Juozas

148–149

Banaitis Vytautas

150–151

Bandorius Faustas

152

Banytė Angelina

153–154

Barisaitė Laima

155

Bartkevičius Ričardas

156–160

Bartnikaitė - Spindler Milda

161–163

Bartninkaitė-Beinaravičius Antanas

164–165

Benešiūnienė - Stabrauskaitė leva

166–167

Bernotaitis Bronius

168–170

Beržanskis Klausutis Henrikas

171–172

Bespalova Marija

173–184

Bialopetravičius Vytenis

185

Bičiūnas Rimas Zigmas

186–215

Biguzas Algimantas

216–220

Bindler - Danilova Izabelė

221–223

Bogdanas Konstantinas (jaunesnysis)

224

Brazdžionienė - Kerr llona

225–229

Budriūnaitė Judita

230

Budrys Ignas

231–281

Buivydas Rimantas Tomas

282

Bulaka Mečislovas

283–289

Buračas Jonas

290–231

C 

 

Chvolesas Rafaelis

322–348

Ciplijauskas Vytautas

349–385

Cukermanas Eugenijus Antanas

386–388

Cvirkienė Marija

389–433

Č 

 

Čeičytė Juzefa 434–438

Čepėnas Julius

439

Čeponis Jonas

440–476

Čiuplys Jeronimas

477–483

D

 

Dagys Jokūbas

484–513

Dalinkevičius Romualdas

514–522

Daniliauskas Jonas

523–534

Danilovas Jurijus

535–536

Danys Petras

537

Dargis Alfonsas

538–583

Daškova Natalija

584–587

Dereškevičius Kostas

588–613

Didžiokas Vladas

614–618

Didžiokienė Barbora

619

Dilka Vincas

620–635

Dobkevičius Povilas

636

Dombrovskis Valerijus

637–658

Domšaitis Pranas

659–660

Dobkevičiūtė-Paukštienė

661–667

Drėma Vladas

668

Dzikaras Audrius

669–670

Džiaukštas Silvestras

671–721

E 

 

Eidrigevičius Stasys

722–724

Eigirdas Vytautas

725

Eigminaitė - Širkienė Alvina

726–729

Eitmonaitė Milda

730–731

Elskus Albinas

732–735

F

 

Filistovičius Ričiardas 736–743

Fiodorovaitė Olga

744–751

G

 

Gabriūnas Vytautas

752–773

Gailiūnas Raimondas

774

Galdikas Adomas

775–853

Galinis Vytautas

854

Gasiūnas Jonas

855–859

Gecevičius Juozas

860–863

Gečas Vincentas

864–911

Gedminas Antanas

912–923

Gelguda Juozas

924–925

Gerlikas Pranciškus

926–929

Giedrimas Andrius

930–932

Glemžaitė Jovita

933

Glinskis Aniolas

934–937

Gračiovas Sergejus

938–959

Gajauskaitė - Pazukienė Emilija

960

Gražėnas Vaclovas

961–969

Gražys Bronius

970–974

Griežė Irena

975–991

Griškevičius Algirdas

992–995

Griušys Pranas

996–999

Grušas Bronius

1000–1001

Gudaitis Antanas

1002–1062

Gudaitis Pranas

1063–1064

Gudynas Pranas

1065–1116

Gurskis Valdas Antanas

1117–1138

Gutauskas Leonardas

1139–1154

 I 

 

Ibianskas Petras

1155–1156

Ignas Vytautas

1157–1172

llčiukas Vidmantas

1173–1174

Ivaškaitė - Dilkienė Eleonora

1175

J

 

Jablonskis Osvaldas 1176–1179
Jacevičiūtė Bronė 1180–1212

Jacovskis Adomas

1213–1218

Jankus Linas

1219–1236

Janonis Gintaras Palemonas

1237–1238

Jansevičius Arūnas

1239

Janulis Jonas

1240–1242

Janušas Česlovas

1243–1244

Jaroševičius Antanas

1245–1250

Jaskėnaitė Ingė

1251–1254

Jautokaitė Regina

1255–1259

Jazukevičius Ričardas

1260

Jenčius Benjaminas

1261

Jočionis Algirdas

1262

Jokūbaitytė lrena

1263

Jonynas Vytautas Kazimieras

1264–1464

Jonutis Anicetas

1465

Juchnevičius Eduardas

1466

Juknienė Sofija

1467

Juodzevičius Jonas

1468–1472

Jurkūnas Vytautas

1473

Jurkūnienė Eugenija

1474–1482

Jusionis Stasys

1483–1554

Jusionis Vidmantas

1555

Juška Osvaldas

1556

Juškienė Valerija

1557–1559

 K

 

Kabailaitė Aldona

1560

Kabailienė Vida

1561–1566

Kairiūkštis Vytautas

1567–1624

Kalpokas Petras

1625–1630

Kalpokas Rimtas

1631–1654

Karatajus Vladas

1655–1720

Kariniauskaitė Genovaitė

1721–1733

Kasatkinas Vladimiras

1734–1738

Kasčiūnaitė Dalia

1739–1747

Kašauskas Arvydas

1748

Katiliūtė Juzė

1749–1751

Katiliūtė Rūta

1752–1755

Katinas Leonas

1810–1824

Katinas Unas Leonas

1825

Kavaliauskas Albinas

1826

Kavaliauskas Stasys

1756–1809

Kazimierėnas Giedrius

1827–1839

Kazokas Leonardas

1840–1844

Keinienė Vaidilutė

1845–1847

Keturka Alfonsas

1848

Kiaunė Ipolitas

1849

Kisarauskas Vincas

1850–1888

Kisarauskienė Saulė

1889–1890

Klebanova Elžbieta

1891–1894

Klemka Vytautas

1895

Kliauga Algimantas

1896–1908

Kmieliauskas Antanas

1909–1910

Kmieliauskas Jeronimas

1911–1912

Kontrimas Česlovas

1913–1930

Kosciuška Vaclovas

1931–1932

Krasauskas Vytautas

1933

Kriaučiūnas Juozas

1934

Krištopaitis Adolfas

1935–1940

Krivickas Atfonsas

1941–1982

Krukaitė Rachilė

1983

Kubbos Eva

1984

Kučas Antanas

1985

Kunca Romualdas

1986–1999

Kuras Algimantas

2000–2022

Kuzminskis Jonas

2023–2050

 L 

 

Labutytė leva

2021–2053

Lapė Pranas

2054–2055

Lapienis Algimantas

2056

Lebedytė Ramunė

2057–2058

Liekys Zenonas

2059–2061

Lingys Vytenis

2062–2063

Lipšicas Jakovas

2064

Lisaitis Vladas

2065–2066

Liukpetris Petras

2067

Lukštas Algirdas

2068–2071

Lupeikis Kęstutis

2072

Lūšis Renatė

2073–2076

 M 

 

Mackevičius Vytautas

2077–2114

Mackonis Jonas

2115–2137

Malinauskas Edvardas

2138–2140

Marcinkevičius Eugenijus

2141–2142

Martinaitis Antanas

2143–2164

Martinartis Jonas

2165–2260

Martinėnas Raimondas

2261–2272

Mazūras Vitalijus

2273

Mažeikytė Dalia

2274

Medutytė Ada

2275–2281

Mergašilskis Levas

2282–2287

Meškaitytė Lidija

2288–2292

Mikalauskas Antanas

2293–2295

Mikėnas Algimantas

2296–2302

Mikėnas Juozas

2303–2333

Miknevičienė Rima

2334–2339

Mildažytė - Kulikauskienė Milda

2340–2343

Miliūnas Juozas

2344–2347

Milius – Miliauskas Jonas

2348

Milkevičius Šarūnas

2349

Mingilaitė - Uogintienė Bronė

2350–2373

Mykolaitytė Jūratė

2374–2378

Molnikaitė Aldona (iki 1982 m. – Griciūnaitė)

2379–2389

Motiejūnas Alfonsas

2390–2481

Motuza - Matuzevičius Boleslovas

2482–2497

Murinas Bronius

2498–24–547

 N 

 

Naginskaitė leva

2548–2555

Naniševifius Kazys

2556–2566

Natalevifius Henrikas

2568–2573

Natalevičius Liudvikas

2574–2575

Nedzelskis Adelbertas

2576

Nemeikšis Ričardas

2577

Nenorta Sigitas

2578–2580

Nesterenka Vladimiras

2581 –2582

Norkus Vincas

2583–2598

Norkutė Vida

2599–2605

 O 

 

Obcarskas Antanas

2606

Olechnovičius Stanislovas

2607–2608

Ostrauskas Mečislovas

2609–2619

Ostrauskienė Valerija

2620–2628

 P 

 

Pakalka Arvydas

2629–2634

Palaima Vytautas

2635–2651

Panaskovas Vladimiras

2652

Paškevičius Pranas

2653–2660

Paškevičius Romas

2661–2668

Paukštė Vygantas

2669–2673

Paukštienė Aušra

2674

Pelakauskas Saulius

2675

Peldavičiūtė - Montvydienė Ada

2676

Percovas Michailas

2677–2707

Petkevičius Alvydas

2708

Petkevičius Leonardas

2709–2715

Petrašiūnaitė Audronė

2716–2723

Petravičius Zigmas

2724–2729

Petrova Galina

2730–2754

Petrulis Algirdas

2755–2840

Petrulis Klaudijus

2841

Petrulis Napoleonas

2842–2890

Piekuras Igoris

2891–2920

Piekuras Marijus

2921–2923

Pilipavičius Juozas Algirdas

2924

Pilypaitienė Eugenija

2925

Pinkevičius Vidas

2926–2929

Piščikas Ignas

2930–3045

Pleškūnienė Janina

3046–3052

Pociūtė Aldona

3053

Portnovaitė Dina

3054–3057

Porutis Pranas

3058–3079

Povilaitis Vytautas

3080–3086

Pranckūnas Benediktas

3087

Prancuitis Sigitas

3088–3090

Puipa Audrius

3091

 R 

 

Račkus Jurgis

3092–3095

Radzevičius Romualdas

3096–3099

Rimkus Vytenis

3100

Rimša Jonas

3101–3119

Rymeikis Leonas

3120–3126

Rozentalis Mauša

3127–3129

Rožanskaitė Marija Teresė

3130–3140

Rudzinskaitė-Juodzevičienė Violeta

3141

Rūkštelė Antanas

3142

Rūtenis Jonas

3143–3145

 S 

 

Sauka Šarūnas

3146–3152

Saukienė Nomeda

3153–3158

Savickas Augustinas

3159–3261

Savickas Raimundas

3262–3267

Sergijevičius Piotras

3268–3298

Silinas Aleksandras

3299–3300

Skačkauskas Algis

3301–3308

Skerstonaitė Laima

3309–3311

Skirutytė Aldona

3312–3316

Skudutis Mindaugas

3317–3328

Skuja Egilas

3329

Sližys Raimundas

3330–3340

Smilingis Aloyzas

3341

Sodeikienė Zita

3342–3351

Sokoleckis Viačeslavas

3352–3359

Songailaitė – Balčikonienė Regina

3360–3361

Stančikas Romualdas

3362

Stankevičius Albertas

3363–3364

Stankevičius Algimantas

3365–3368

Stankevičius Romualdas

3369

Stankūnienė Magdalena Birutė

3370–3448

Stankūnienė Palmyra

3449

Stanulis Gabrielius

3450–3452

Stasiulevičius Aloyzas

3453–3502

Stasiūnas Stanislovas

3503–3504

Stauskas Petras

3505–3536

Stiško Anatolijus

3537–3540

Stoškienė Jolanta

3541

Strolis Liudvikas

3542

Surgailis Leopoldas

3543–3561

Survila Eugenijus

3562–3566

 Š 

 

Šalkauskas Henrikas

3567–3568

Šalkauskas Mikalojus

3569

Šaltenis Arvydas

3570–3584

Šaltis Bonaventūra

3585–3587

Šatas Vytautas

3588–3589

Šiekštelė Algirdas

3590–3595

Šileika Jonas

3596–3604

Šimkus Alfredas

3605–3607

Šimonis Kazys

3608–3616

Šližys Balys Vladislovas

3617–3618

Šovyrinas Vadimas

3619

Špakauskaitė - Dobkevičienė Janina

3620

Šukys Antanas

3621

Šuliauskas Alfonsas

3622–3624

Švažas Jonas

3625–3741

Švėgžda Algimantas Jonas

3742–3785

Šveikauskas Gintautas

3786

Švirmickas Arvydas

3787

 T 

 

Taločkienė Emilija

3788–3790

Tarabildienė Domicelė

3791

Tarabildienė Valenja Vija

3792–3793

Tatoris Jonas

3794–3795

Taurinskas Algirdas

3796–3800

Tomau Arūnė

3801–3802

Trečiokartė – Žebenkienė Irena

3803–3880

Trefiiokas Vytautas

3881–3885

Tribandis Vytautas

3886–3887

Truikys Liudas

3888–3902

Trušys Algimantas Vitolis

3903–3913

Trušys Raimondas Juozas

3914–3916

Tuleikis Leonardas

3917–3970

Tunaitis Rimas

3971

Tupachinas Vasilijus

3971–3976

 U 

 

Uogintaitė Gintarė

3977

Uogintas Arūnas

3978

Uogintas Bronius

3979–4024

Uogintas Bronius (jaunesnysis).

4025–4030

Urbaitytė Elena

4031–4046

Urbanavičius Eduardas

4047–4074

Urbonas Leonas

4075–4076

Ušinskas Stasys

4077

 V 

 

Vaineikytė Liuda

4078–4082

Vaitekūnas Povilas Ričardas

4083–4094

Vaitys Jonas

4095–4107 .

Vaitkus Stasys

4108–4110

Vaitkūnas Arūnas

4111

Valatka Donatas

4112–4114

Valeška Adolfas

4115–4116

Valius Vytautas

4117–4129

Vanagas Vytautas

4130

Varašius Stepas

4131–4132

Varkulevičius Eugenijus

4133

Vasiliauskas Arūnas

4134

Vasiljevas Vasilijus

4135–4140

Veiverytė Sofija

4141–4170

Velaniškytė Eglė

4171–4173

Veščiūnas Albertas

4174–4178

Vienožinskis Justinas

4179–4195

Vilkauskas Romanas

4196–4198

Vilpišauskas Atfonsas

4199

Vilutis Jonas

4200–4265

Vilutyte Nijolė

4266–4267

Vinciūnas Romualdas

4268–4269

Visockis Antanas

4270–4271

Vitartaitė Gražina

4272–4285

Vitulskis Aleksandras

4286–4299

Vizgirda Viktoras

4300–4316

Vosylius Juozas

4317–4323

Vozbinas Aleksandras

4324

 Z 

 

Zalensienė Valerija

4325–4326

Zapkus Kęstutis

4327

Zareckas Julius

4328–4329

Zavadskienė Elena

4330–4337

Zmblytė Kazė

4338–4346

Znamerovskis Česlovas

4347–4380

Zotovienė – Jonynaitė Rimgailė

4381–4385

 Ž 

 

Žekonis Bronius

4386

Žiauberis Edmundas

4387

Žmuidzinavičius Antanas

4388–4407

Žoromskis Kazimieras

4408–4690

Žukas Stepas

4691–4694

Žukas Vaidotas

4695–4696

 

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2011.08.09