Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią


Mstislavas Dobužinskis

 

Mstislavas Dobužinskis – pasaulyje pripažintas dailininkas (tapytojas, scenografas, grafikas). Gimė 1875 m. rugpjūčio 2 d. Naugarde (Rusija). Mirė 1957 m. lapkričio 20 d. Niujorke. Į Lietuvą jis atvyko dar vaikas, čia praleido paauglystę ir jaunystę. Pirmieji jo piešiniai gimė vaikštant po Trakus, Vilnių ir jo apylinkes. Vėliau jis piešė ir Kauną, keliavo, fiksavo Lietuvos miestelių, kaimų architektūrą, gamtos vaizdus. Prie Vilniaus motyvų jis vis grįždavo ir vėliau, studijuodamas ir gyvendamas užsienyje. 1889–1895 m. mokėsi Vilniaus gimnazijoje, vėliau studijavo teisę Peterburge, lankė privačias dailės studijas. 1899–1901 m. Miunchene studijavo pas A. Ažbę ir Š. Hološį, 1901 m. pas Peterburgo dailės akademijos profesorių V. Matę. Nuo 1903 m. M. Dobužinskis pradėjo dalyvauti didžiuosiuose Europos miestuose (Paryžiuje, Berlyne, Briuselyje, Romoje, Leipcige ir kt.) rengiamose parodose. 1906–1910 m. dėstė Peterburgo E. Zvancevos piešimo ir tapybos mokykloje. 1918–1923 m. buvo Peterburgo dailės akademijos dėstytojas, nuo 1922 m. – profesorius.

1924 m. dailininkas priėmė Lietuvos pilietybę, o nuo 1929 m. Kaune visą dešimtmetį aktyviai dalyvavo kultūros gyvenime – surengė apie 11 personalinių parodų Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio miestuose. 1939 m. M. Dobužinskis išvyko į Londoną rengti savo tapybos parodos. Tačiau prasidėjus Antrajam pasauliniam karui į Lietuvą nebegrįžo; gyveno Didžiojoje Britanijoje, JAV, Prancūzijoje, Italijoje. Palaidotas Paryžiuje. 1940 m. jis Bostone surengė savo parodą „Lietuva. Tapyba. Piešiniai“. Daugybė jo kūrinių taip ir liko Amerikoje.

M. Dobužinskis sukūrė Peterburgo, daug tapybinių ir grafinių Vilniaus (ciklas „Vilniaus vaizdai“, 1903–1914), Kauno peizažų. Apipavidalino ir iliustravo daug knygų (H. K. Anderseno „Kiauliaganys“, 1922; F. Dostojevskio „Baltosios naktys“, 1923; Balio Sruogos „Giesmė apie Gediminą“, 1938), sukūrė ekslibrių, plakatų, scenovaizdžių.

M. Dobužinskis mėgo uždaras gatvelių ir skersgatvių perspektyvas. Dažnai tą patį motyvą kartodavo keliuose piešiniuose, juose matyti ne paradiniai fasadai, bet netikėto žvilgsnio pagautos detalės, maži kiemeliai ir didelių bažnyčių bokštai. Kūriniams būdingas lyrizmas, retrospektyvizmas, dekoratyvumas, raiškios, dažnai frontalios kompozicijos, meistriškas kontūrinis piešinys, santūrios spalvos; ankstyvieji kūriniai turi moderno bruožų. Jo kūryba darė didelę įtaką lietuvių dailei, ypač scenografijai, grafikai. M. Dobužinskis vienas pirmųjų pastebėjo ir palaikė M. K. Čiurlionį, įvedė jį į Peterburgo meno pasaulį. Jis bendravo su įžymiausiais savo meto teatrų režisieriais, rašytojais, poetais, dailininkais – J. Baltrušaičiu, J. Savickiu, L. Truikiu.

Lietuvos visuomenei M. Dobužinskis labiausiai žinomas kaip scenovaizdžių kūrėjas. Valstybės teatre Kaune jis apipavidalino per 40 operos ir dramos spektaklių ir tuo pagrindė lietuvių scenografijos pradžią. Dailininkas garsėjo ir Paryžiaus, Londono, Romos, Neapolio, Briuselio, vėliau – Niujorko Metropoliten operos teatruose, bet neapsiribojo vien scenos meno kūryba. Jis tapė ir piešė lankytų miestų vaizdus, rengė parodas Europoje ir JAV. Pirmoji M. Dobužinskio darbų paroda Vilniuje surengta 1908 m.


Tekstas parengtas 2009-07-08 pagal interneto svetainės http://www.ldm.lt (http://www.ldm.lt/VPG/MD_inf.htm, žiūrėta 2009-07-01) informaciją ir A. Valiuškevičiūtės knygą „Kauno meno mokykla (1922–1940)“ (V., 1997, p. 188–189).

 

 

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2011.08.09