Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
Neįgaliesiems     English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

Puslapis kuriamas. Artimiausiu metu jame bus pateikta papildyta informacija apie
menininkus, kurių darbų yra sukaupęs Lietuvos dailės muziejus

 Kiti menininkai, kurių kūrinių yra įsigijęs Lietuvos dailės muziejus

 

 • Viktoras Adamas / Victor Adam. 1801–1867
 • Kazimieras Alchimavičius. 1840–1917
 • Bertrand Andrieu. 1761–1822
 • Mykolas Elvyras Andriolis. 1836–1895
 • Leiba (Levas) Antokolskis. 1872–1942
 • Žanas Arno / Jean Arnout. 1788 – Po/After 1865
 • Kazimieras Bachmatavičius. 1808–1837
 • Adolfas Bajo / Adolphe Bayot. 1810 –Po/After 1866
 • Samuelis Bakas
 • Boleslovas Balzukevičius. 1879–1935
 • Juozapas Balzukevičius. 1866–1915
 • Jonas Banevičius. 1803–1881
 • Šarlis Bašeljė / Charles Bachelier. Min./Known 1834–1852
 • Filipas Benua / Philippe Benoist. 1813–Po/After 1879
 • Alfonsas Bišbua / Alphonse Bichebois. 1801–1850
 • Blatneris. Xix A. I Pusė / 1st Half Of The 19th C
 • Stanislovas Bogušas–Sestšencevičius. 1869–1927
 • Vladimiras Borovikovskis. 1757–1825
 • Vincentas For De Brusė. Xix A.
 • Boleslovas Buika / Bolesław Bujko. 1878–1939
 • Andre Šarlis Bulis (André Charles Boulle) 1642–1732
 • Franēois Augustin Caundis. 1787–1859
 • Ivanas Chruckis. 1810–1885
 • Juzefas Chščonovičius / Jόzef Chrzonowicz. ~1796–1833
 • Rafael Chwoles
 • Vytautas Ciplijauskas (g. 1927 02 02)
 • Jonas Čarnockis. 1762–1835
 • Simonas Čechavičius / Szymon Czechowicz. 1689–1775
 • Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911)
 • Jokūbas Dagys (1905 12 16–    )
 • Jonas Damelis. 1780–1840
 • Peter Danckerts De Rij. 1605–1661
 • Tadas Daugirdas. 1852–1919
 • Polis Delarošas (?). Xix A. I Pusė / Paul Delaroche (?), 1st Half Of The 19th C
 • Izidorius Derua / Isidore Laurent Deroy. 1797–1886
 • Vincentas Dmachauskas. 1807–1862
 • Vasilijus Dobrovolskis. 1789–1855
 • Mstislavas Dobužinskis 1875–1957
 • Carlo Dolci (1616–1687)
 • Vladas Drėma (1910-1995)
 • Georges Dupre. 1869–1909
 • Frydrichas Džonas / Friedrich John. 1769–1843
 • Pranas Domšaitis (1880–1965)
 • Ignotas Egenfelderis (?) / Eggenfelder
 • Vladas Eidukevičius  (1891–1941)
 • Stanislovas Filibertas–Fleury
 • Heinrichas Frydrichas Fiugeris / Füger, 1751–1818
 • Mikalojus Flensburgietis / Nikolaus Flensburgensis
 • Stanislovas Fleury. 1858–1915
 • Raymond Gayard. 1777–1858
 • Adomas Galdikas (1893–1969)
 • Juzefas Glovackis / Josef Glowacki. 1789–1858
 • Tadas Goreckis. 1825–1868
 • W. Grocke
 • L. Stuoka-Gucevičius (1753-1798)
 • Antanas Gudaitis (1904–1989)
 • Pranas Gudynas (1919 12 27–1979 09 14)
 • Laurent Joseph Hart. 1810–1860
 • E. Hauger. Xix A. / 19th C
 • Piotras Hermanovičius. 1881–1939
 • Francas Hohenbergas / Franz Hohenberg. 1535–1590
 • Steven Hollandus. ~1570–1667
 • M. Hrebnickis
 • Vytautas Ignas
 • Napaleonas Ylakavičius. 1811–1861
 • Marcelinas Januševičius. ~1806–Po 1853
 • Stanislovas Jarockis. 1871–1944
 • Petras Antanas Jaroševičius. 1870–1956
 • Kazimieras Jelskis. 1782–1867
 • Polikarpas Joteika. 1796–Po 1836
 • Pranas Jurjevičius. 1849–1919
 • Vytautas Kairiūkštis (1890–1961)
 • Petras Kalpokas. 1880–1945
 • Petras Kalpokas (1880–1945)
 • Juozapas Kamarauskas. 1874–1946
 • Levas Karsavinas (1882 12 01(14)–1952 07 19)
 • Vytautas Kašuba (1915 08 15–1997)
 • Juzefa Katiliūtė (g. 1916 m.)
 • Algimantas Kezys (g. 1928 m.)
 • Gotlybas Kislingas / Gottlieb Kißling. 1790–1846
 • Danielius Kondratavičius. 1765–1844
 • Nikolajus Sergejevas Korobovas. 1881–~1922
 • Konstantinas Kukevičius. 1818–1840
 • Marijonas Kuleša. 1878–1943
 • Mykolas Kuleša. 1800–1863
 • Wilhelm Kullrich. 1821–1887
 • Adolfas Lafosas / Adolphe Lafosse. ~1810–1879
 • Konrad Lange. 1806–1856
 • Ludwig Christoph Lauer. 1817–1833
 • Andrius Lebrenas (?) / Andre Jean Le Bruyn. 1737–1811
 • Frydrichas Lėmanas / Friedrich Lehmann. 1787 – Po/After 1836
 • Tadas Lukoševičius. †1842
 • Jonas Mackevičius. 1872–1954
 • Česlovas Makovskis / Makowski. 1873–1921
 • Marsilji. XIX a. I pusė / Marsiglip, 1st Half Of The 19th C
 • Juozapas Marševskis. 1825–1883
 • Mekelburgas / Mäkelburg. 1777–?
 • Juozas Mikėnas
 • Augustynas Mirys. 1700–1790
 • Džakomo Monaldi / Giacomo Monaldi. 1730–1797
 • Jonas Moračinskis. 1807–1870
 • Antonis Morenas / Antoni Maurin. 1793–1860
 • Vladislovas Neveravičius. 1814–1888/91
 • Olesinskis
 • Antonis Oleščinskis / Antoni Oleszczynski. 1794–1879
 • Juozapas Oleškevičius. 1777–1830
 • Jonas Ostrovskis. 1811–1872
 • Eugéne André Oudiné. 1810–1887
 • Jonas Ostrovskis. 1811–1872
 • Juozapas Ozemblovskis. 1805–1878
 • Johannes Maria Patavinus. 1493–1574
 • Eduardas Paulavičius. 1825–1909
 • Juozapas Perlis. Xviii A. Pab. / Late 18th C
 • Juozapas Peška (1767–1831)
 • Zigmantas Petravičius. 1862–1955
 • Jozefas Pičmanas / Joseph Pitschmann. 1758–1834
 • Mykolas Podolinskis. 1783–1856
 • Šarlis Pramarlante. Xix A. I Pusė / Charles Pramarlante, 1st Half Of The 19th C
 • Johannas Prechtelis / Johann Prechtel. 1737–1799
 • Mauricijus Pšickis Karmelitas / Mauritius Carmelit. 1770 – Min.Iki/Known Till 1844
 • Aleksandras Račinskis. 1822–1889
 • Karolis Račinskis. 1799 – Min. Iki/Known Till 1860
 • Karolis Rafalavičius. 1831–1861
 • Alfredas Remeris / Römer. 1832–1897
 • Edvardas Matas Remeris / Römer. 1848–1900
 • Nikolajus Rerichas
 • Karolis Ripinskis. 1809–1892
 • Ivanas Rybakovas. 1870– Po/After 1940
 • Tomas Rigis / Righi. 1727–1802
 • Petras Rimša. 1881–1961
 • Karolis Ripinskis. 1809–1892
 • B. Puc
 • Pranciškus Kantas Felicijonas Ruseckas (1800–1860)
 • Boleslovas Ruseckas. 1824–1913
 • Jonas Rustemas. 1762–1835
 • Ferdinandas Ruščicas (1870-1936)
 • Mečislovas Sakalauskas (g. 1928 12 13)
 • Antanas Samuolis (Samulevičius) (1899-1942)
 • Juozapas Saundersas / Joseph Saunders. 1773–1845
 • Anton Scharff. 1845–1903
 • Johan Schwerdtner. 1834–1920
 • Stanislovas Bogušas–Sestšencevičius. 1869–1927
 • Nikodemas Silvanavičius. 1834–1919
 • Eženas Siseri / Eugene Ciceri. 1813–1890
 • Liudomiras Slendzinskis. 1889–1980
 • Vincentas Slendzinskis. 1837–1909
 • Vincentas Slaveckis. 1794 – Po/After 1844
 • Rapolas Slizienis. 1804–1881
 • Kajetonas Sklėrius. 1876–1932
 • Vincentas Smakauskas. 1797–1876
 • Lukošius Smuglevičius. 1709–1780
 • Pranciškus Smuglevičius. 1745–1807
 • Nikolajus Sokolovas (1903–2000)
 • Kazimieras Stabrauskas / Kazimierz Stabrowski. 1869–1929
 • Aloyzas Stasiulevičius (g. 1931 06 02)
 • Ignotas Mauricijus Ščedrauskas. 1815–1870
 • Adomas Šemešys. 1808–1864
 • Jokūbas Šolma. 1773–1817
 • Jonas Šolma. 1793–Po 1832
 • Johanas Šreteris (1641–1685) / Johann Schrötter
 • Georgas Danielius Šulcas / Schultz. 1615–1683
 • Marija Mirskytė–Šumskienė. †1822
 • K. Švinceris / C. Schwinzer
 • Romanas Alekna–Švoinickis. 1845–1915
 • Pietro Tenerani. 1798–1869
 • Michailas Terebeniovas. 1795–1866
 • Henris Emilis Trudo. Xix A. Ii Pusė / Henri Emile Trodoux. 2nd Half Of The 19th C
 • Liudas Truikys (1904–    )
 • Ivanas Trutniovas. 1827–1912
 • Leonardas Tuleikis
 • Turvangeris. Xix A. / Thurwanger. 19th C
 • Andrius Valinavičius. Xix A. I P. / 1st Half Of The 19th C
 • Vytautas Valius (1930–2004)
 • Valentinas Vankavičius. 1800–1842
 • Adomas Varnas. 1879–1979
 • Pijus Velionskis. 1848–1931
 • Izidorius Veisas / Isidoro Weiss. 1774–1821
 • Justinas Vienožinskis. 1886–1960
 • Henrikas Vilčinskis
 • Romanas Vilčinskis
 • Antanas Vivulskis. 1876–1932
 • Viktoras Vizgirda (1904–1993)
 • A. Zaikovskis. Xix A. / A. Zajkowski. 19th C
 • Martynas Zaleskis. 1797–1877
 • Jonas Zenkevičius. 1825–1888
 • Juozas Zikaras. 1881–1944
 • Lui Žakotė / Loui Jacottet. 1806–?
 • Albertas Žametas / Albert Żamett. 1821–1876
 • Antanas Žmuidzinavičius. 1876–1966
 • Henrikas Žukauskas. ~1810–1841

 

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2011.08.09