Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią


Vytautas Kazimieras Jonynas

 

Grafikas, skulptorius, tapytojas, vitražo kūrėjas, jaunų menininkų ugdytojas. Gimė 1907 m. kovo 16 d. Alytaus vls., Ūdrijos k. Mokėsi Kauno meno mokykloje, lankė A. Varno tapybos ir A. Galdiko grafikos studijas. 1931 m. mokslą tęsė Paryžiuje – keliose mokyklose baigė medžio raižinių, knygos meno, medžio skulptūros, baldų konstravimo specialybes ir įgijo architektūros pagrindus. Grįžęs į Lietuvą, įsitraukė į pamėgtos knygų grafikos kūrimą (iliustracijos K. Donelaičio poemai „Metai“), ėmėsi pedagoginio darbo, rengdamas savo ir kitų parodas dalyvavo nepriklausomųjų dailininkų „Ars“ grupėje. 1937 m. Paryžiaus pasaulinėje parodoje už medžio raižinius ir plakatus buvo apdovanotas aukso medaliu, o už baldų projektus – Garbės diplomu. Po metų dailininkui skirtas ir Prancūzijos Garbės legiono ordinas. 1944 m. kaip ir daugelis besitraukusių nuo tremties grėsmės, V. K. Jonynas atsidurė Vakaruose. 1946 m. Freiburge, Vokietijoje, prancūzų zonoje jis įkūrė dailės ir amatų mokyklą, kuri iškart patraukė lietuvių išeivius. Ten kūrybai dirvą rado Viktoras Vizgirda, Adomas Galdikas, Telesforas Valius, Adolfas Valeška, mokėsi Antanas Mončys, Vytautas Ignas ir kt. Mokyklos vadovo pareigos atimdavo daug jėgų ir laiko, bet V. K. Jonynas aktyviai kūrė (Šekspyro „Hamleto“, P. Merimė „Lokio“, J. V. Getės „Jaunojo Verterio kančių“ iliustracijos“). „Nedaug turime dailininkų, kurie su tokiu tikslumu ir tokia jėga valdo sunkią medžio raižybos techniką“, – rašė apie jį V. Vizgirda. V. K. Jonynas kūrė ir taikomąją grafiką – jo pašto ženklai buvo pripažinti gražiausiais pokario Europoje. 1951 m. dailininkas išvyko į Niujorką, ten dėstė keliose meno institucijose, išbandė save naujose kūrybos srityse – vitražų, bareljefų, šviestuvų, architektūros formų, interjerų dekoro. Jį traukė sakralinės temos.

Menininkas įgyveno savo projektus, įsteigęs JAV vitražo studiją ir sukūręs vertingus vitražus Meino, Pensilvanijos ir kt. valstijų bažnyčiose, vienuolynuose, kapinėse. Jis sukūrė ir įspūdingų visuomeninių pastatų apipavidalinimo projektų.

V. K. Jonynas daug savo kūrinių dovanojo Lietuvos muziejinėms institucijoms – LDM, Nacionaliniam M. K. Čiurlionio dailės muziejui, Lietuvos literatūros ir meno archyvui, Vilniaus dailės akademijai. 1993 m. dailininkas apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžium, po 1996 m. jam suteiktas Vilniaus dailės akademijos garbės daktaro vardas.

Dailininko kūriniai pasklidę po Latvijos, Estijos, Vokietijos, Olandijos, JAV, Vatikano muziejus ir privačias kolekcijas.

2007 m. Lietuvos dailės muziejuje (Radvilų rūmuose (Vilniaus g. 22) buvo surengta jubiliejinė V. K. Jonyno kūrybos paroda, skirta dailininko gimimo šimtmečiui paminėti. Šios parodos proga pasirodė ir svarus Lietuvos dailės istorijos tyrinėjimų darbas – dailėtyrininkės dr. Rasos Andriušytės-Žukienės monografija „Akistatos: dailininkas Vytautas Kazimieras Jonynas pasaulio meno keliuose“.


Tekstas parengtas 2009-07-09 pagal interneto svetainės http://www.ldm.lt (http://www.ldm.lt/RRM/VK_Jonyno_inf_pranesimas.htm, žiūrėta 2009 07 01) informaciją.

 

 

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2011.08.09