Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

Lietuvos menininkai, kurių 1907–1970 metais sukurtų
grafikos kūrinių saugoma Lietuvos dailės muziejuje

* Pastaba: informacija apie vėlesniais metais įsigytų 1907–1970 m. sukurtus darbus ir jų autorius neskelbiama.

Lietuvos menininkai, kurių 1907–1940 metais sukurtų grafikos kūrinių saugoma Lietuvos dailės muziejuje

 

Lietuvos menininkai, kurių 1940–1970 metais sukurtų grafikos kūrinių saugoma Lietuvos dailės muziejuje

 

A

Augustinavičius-Augius P.

Abramavičius K.

B

Antanavičius V.

Bagdonavičius G.

Antinytė D.

Bulaka M.

B

Č

Bajoriūnitė T.

Čiurlionis M. K.

Balčiūnienė T.

D

                    Baliulevičius B.

Didžiokas V.

Banys V.

Didžiokienė B.

Barisaitė L.

Dobužinskis M.

Bertašiūtė J.

Drėma V.

Bindler-Danilova I.

Dubenckios V.

Buivydas R.

E

Brusokas J.

Eidukevičius V.

Bulaka M.

F

Fainšteinas Ch. M.

Cvirkienė B.

G

Č 

Galdikas A.

Čarna R.

Gudaitis A.

Čepauskas A.

J

Černiauskaitė V.

Jaroševičius A.

D

Jonynas V. K.

Demkutė B.

Jurkūnas V.

Dichavičius R.

K

Didelytė G.

Kairiūkštis V.

Dockus K.

Kalpokas P.

Dočkutė R.

Katiliūtė M.

Drėma V.

Krivickas A.

G

Kučas A.

Galdikas V.

Kulakauskas T.

Galkus J.

Kuzminskis J.

Gedmantaitė-Galkuvienė V.

M

Gedminas A.

Martinaitis J.

Gibavičius R.

Menčiinskas M.

Glinskis L.

Mikėnas J.

Grušeckaitė V.

P

Gudaitienė A.

Peldavičiūtė–Montvydienė A.

Gudmonas J.

Petravičius V.

Gurskas A.

R

 I 

Rataiskis–Ratas V.

Ikamas S.

Rauduvė P.

Ilgūnas P.

Remerienė–Dembovskytė S.

J

S

Jakutytė E.

Sergijevičius P.

Jankauskas V.

Stančikaitė–Abraitienė V.

Jovaišienė V.

Steponavičius J.

Juchnevičius E.

Strolis L.

Jucys V.

Š

Jučys P.

Šepetys A.

Jukniūtė M.

T

Juodikaitis K.

Tarabilda P.

Jurėnas E.

Tarabildienė D.

Jurkūnas V.

Trečiokaitė–Žebenkienė I.

 K

V

Kalinauskas V.

Vaičaitis A.

Kalpokas R.

Vaineikytė L.

Kaminskaitė V.

Valius T.

Karaškaitė-Brusokienė D.

Varnas A.

Karosas G.

Verbickas P.

Katilius E.

Vienožinskis J.

Katinienė I.

Ž

Kaušinis V.

Žekonis B.

Kazakauskas A.

Žukas S.

Kazakevičiūtė G.

Kireilis S.

Kirnaitė O.

Kisarauskas V.

Kisarauskienė S.

Klemka V.

Kmieliauskas A.

Kontrimas Č.

Kosciuška V.

Krakauskas S.

Kriaučiūnaitė-Stanelienė E.

Krulys G.

Kučaitė E.

Kučas A.

Kulakauskas T.

Kuzminskis J.

 

 L 

Labutytė I.

Ladygaitė-Vildžiūnienė M.

Lagauskas L.

Liolys J.

Lisauskienė E.

 

 M 

Makūnaitė A.

Martinaitis J.

Mažeikytė D.

Meškauskaitė N.

Meškauskaitė-Kvedarauskaitė A.

Mikėnas J.

Miknevičius R.

Mozūraitė-Klemkienė J.

 

 N 

Načiulis A.

 

 P 

Pekeliūnas A.

Palaima V.

Paršinas V.

Paškauskaitė L. J.

Petrauskas J.

Petrikaitė-Tulienė K.

Plikonytė-Bružienė J.

Preikštas K.

Pučkoriūtė L.

Puodžiūnaitė L.

 

 R 

Ramonas K.

Rauduvė P.

Repšys P.

 

 S 

Savickas A.

Skerstonaitė L.

Skirutytė A.

Skliutauskaitė A.

Smilingis A.

Steponavičius A.

Surgailienė A.

Sergailis L.

 

 Š 

Šaliamoras R.

Šerys V.

Šimulynas Š.

Švažas A.

 

 T 

Tarabilda A.

Tarabilda P.

Tarabildienė D.

Trečiokaitė-Žebenkienė I.

 

 U 

Ulbikaitė R.

Uogintas B.

Urmonavičiūtė M.

Ušinskaitė F.

 

 V 

Valantinaitė-Jokūbonienė B.

Valius V.

Valiuvienė S.

Varanka V.

Vitulskis A.

 

 Z 

Zavadskienė E.

 

 Ž 

Žemaitytė-Geniušienė I.

Žiauberis E.

Žilienė S.

Žilytė B.

Žukas S.

 

 

 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2011.08.09