JUZEFOS KATILIŪTĖS (ŠVEICARIJA) LIETUVAI
DOVANOTŲ KŪRINIŲ PARODA
 
2003 m. lapkričio 6 d. – 2004 m. vasario 14 d.

Juzefa Katiliūtė. AutoportretasEkspozicija buvo paruošta iš dviejų menininkės Lietuvai dovanotų kūrinių siuntų, 2003 m. rudenį iš Šveicarijos persiųstų Lietuvos dailės muziejui, Lietuvos Respublikos generaliniam konsulatui Ženevoje tarpininkaujant. Šiose siuntose – 54 J. Katiliūtės tapybos ir grafikos kūriniai, o taip pat ir keletas jos vyro Gabrieliaus Staniulio skulptūrų.
Juzefa Katiliūtė (g. 1916 m. Marijampolės apskrities Igliaukos kaime) po Kauno meno mokyklos 1942 m. baigė Vilniaus dailės akademiją. Karo pabaigoje su vyru, traukdamasi iš Lietuvos, atsidūrė Šveicarijoje, kur su pagyrimu baigė ir Ženevos dailės mokyklą. Nuo tada tebegyvena Šveicarijoje, dažnai dalyvauja parodose. Jos autorinės parodos buvo surengtos JAV, Šveicarijos miestuose. Jos kūryba 1988 m. eksponuota Vilniuje, Parodų rūmuose, išeivijos dailės parodoje, 2000 m. rodyta tokioje pat parodoje Radvilų rūmuose. J. Katiliūtės fantazija pažymėta ir kita sritis – šveicarų laikrodžiai, kuriuos dekoruodama dailininkė užsidirbdavo pragyvenimui.
J. Katilūtės darbai buvo perkami Ženevoje, pateko į šio miesto muziejus, dalis ir anksčiau jau buvo saugoma Lietuvos dailės muziejuje. Dailininkės tapyboje ir grafikoje dominuoja pamėgtas žanras – peizažas. Kūrėja įdomi savo ekspresyviu abstrakcionizmu. Sakoma, jog jos „įelektrintų“ spalvų kūriniuose jautriai įsiklau
soma į gamtos ir sielos virpesius.

Vilniaus paveikslų galerijoje eksponuojamos parodos fragmentai

Danutės Mukienės nuotraukos
Lietuvos dailės muziejaus Informacijos centras
Tel. 2120841, 8 687 16739

© Lietuvos dailės muziejus, Žemaičių kultūros fondas, Matematikos ir informatikos institutas
     Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu:  samogit@delfi.lt
     Tinklalapis atnaujintas 2011.08.09